Search
Close this search box.

Privacyverklaring gegevens

XPEL en haar gelieerde bedrijven (gezamenlijk “XPEL”) zetten zich in voor het handhaven van de nauwkeurigheid, vertrouwelijkheid en beveiliging van uw persoonlijke gegevens. In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe we persoonlijke gegevens verzamelen, gebruiken en openbaar maken die we verzamelen wanneer u de XPEL-website bezoekt of met ons communiceert, zowel op de website als offline.

CONTACTDETAILS

Als u vragen heeft over deze privacyverklaring, uw rechten of het gebruik van uw persoonsgegevens door XPEL, neem dan contact op met:

CONTACT MET GEGEVENSPRIVACY

Soorten verzamelde gegevens

Gegevens die u XPEL em

Persoonsgegevens worden gedefinieerd als alle informatie die kan worden gebruikt om een individu te identificeren, hetzij op zichzelf of in combinatie met andere beschikbare gegevens.

Tenzij anders vermeld, zijn persoonsgegevens die door de XPEL-website worden opgevraagd, vereist om de website haar diensten te kunnen verlenen.

De categorieën persoonsgegevens die u verstrekken, zijn:

 • voor- en achternaam
 • bedrijfsnaam
 • postadres
 • telefoonnummer
 • e-mailadres
 • voertuiginformatie, waaronder kenteken, automerk en model, en voertuigidentificatienummer
 • IP-adres (we kunnen ook uw geschatte locatie afleiden van uw IP-adres)
 • creditcard- en betalingsgegevens
 • gebruikersnaam en wachtwoord om u bij ons te registreren en toegang te krijgen tot met een wachtwoord beveiligde gebieden van onze website
 • demografische informatie en alle andere door u verstrekte informatie die uw specifieke identiteit niet onthult, en
 • elke andere id waarmee XPEL contact met u kan opnemen

XPEL is over het algemeen niet van toepassing om speciale categorieën (gevoelige) persoonsgegevens te verzamelen via onze website. Speciale categorieën van persoonsgegevens voor de doeleinden van deze privacyverklaring zijn informatie met betrekking tot ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of filosofische overtuigingen, lidmaatschap van vakbonden, gezondheid of seksleven, seksuele geaardheid, genetische of biometrische informatie. Wij vragen u om ons geen speciale categorieën persoonsgegevens te verstrekken en u ons niet bekend te maken. Indien wij dergelijke informatie nodig hebben, zal XPEL op het moment van verzamelen om uw uitdrukkelijke toestemming vragen voor het voorgestelde gebruik van die informatie, zoals vereist door de toepasselijke wetgeving.

Data XPEL verzamelt van You

XPEL verzamelt informatie die u rechtstreeks aan ons of via onze website verstrekt, bijvoorbeeld wanneer u zich aanmeldt voor updates, speciale promoties of nieuwsbrieven van ons, een account registreert op de XPEL-website, onze installateurs bezoekt, locatiegegevens van dealers aanvraagt, installatie- en reparatieafspraken plant, een van onze evenementen bijwoont, contact opneemt met ons klantenserviceteam, telefonisch een bestelling plaatst. , of een aankoop doen.

XPEL verzamelt, bewaart en gebruikt ook automatisch informatie over uw bezoeken aan onze website en over uw computer, tablet, mobiele telefoon of andere apparaten waarmee u de website bezoekt. Dit omvat:

 • informatie die automatisch wordt verzameld met behulp van gemeenschappelijke trackingtechnologieën, waaronder verkeersgegevens, locatie, logboeken, verwijzende/exitpagina’s, datum en tijd van uw bezoeken aan de XPEL-website, foutinformatie, clickstreamgegevens, andere communicatiegegevens en de bronnen die u op de website bezoekt en gebruikt;
 • informatie over uw webbrowsertype, besturingssysteem en IP-adres; en
 • realtime informatie over de locatie van uw apparaat. Let op u het verzamelen en gebruiken van informatie over de locatie van uw apparaat blokkeren door de privacyinstellingen van het apparaat te wijzigen. Als u het gebruik van locatiegegevens echter blokkeert, kan dit ertoe leiden dat bepaalde delen van de website ontoegankelijk zijn of niet goed functioneren.

Dit soort informatie automatisch verzameld stelt XPEL in staat om onze diensten te verbeteren en de functionaliteit van de website te verbeteren.

De technologieën die we gebruiken voor het automatisch verzamelen van gegevens kunnen zijn:

 • Cookies. Een cookie is een klein bestand dat op de harde schijf van uw computer wordt geplaatst. Raadpleeg voor meer informatie het Cookiebeleid.
 • Web Beacons. Bepaalde pagina’s op de XPEL-website en onze e-mails kunnen kleine elektronische bestanden bevatten die bekend staan als webbeacons (ook wel clear gifs, pixeltags en single-pixel gifs genoemd) waarmee XPEL bijvoorbeeld gebruikers kan tellen die deze pagina’s hebben bezocht of een e-mail hebben geopend en voor andere gerelateerde websitestatistieken (bijvoorbeeld het registreren van de populariteit van bepaalde website-inhoud en het verifiëren van de systeem- en serverintegriteit).

Gegevens verzameld van derden

XPEL verzamelt de meeste gegevens rechtstreeks van u. We verzamelen echter ook de volgende informatie over u via derden::

 • Third-Party Cookies. Sommige inhoud of toepassingen, waaronder advertenties, op de website van XPEL, worden ondersteund door derden,waaronder adverteerders, advertentienetwerken en servers, contentproviders, applicatieproviders en sociale mediasites. In overeenstemming met de Cookie Policy voor XPEL kunnen deze derden cookies gebruiken (alleen of in combinatie met webbeacons of andere trackingtechnologieën) om informatie over u te verzamelen wanneer u de website bemiddelt. De informatie die ze verzamelen kan worden gekoppeld aan uw persoonlijke gegevens of ze kunnen informatie verzamelen, waaronder persoonlijke gegevens, over uw online activiteiten in de tijd en op verschillende websites en andere online diensten. Zij kunnen deze informatie gebruiken om u te voorzien van op interesses gebaseerde (gedrags)advertenties en andere gerichte inhoud. XPEL heeft geen controle over de trackingtechnologieën van deze derden of hoe deze kunnen worden gebruikt. Als u vragen heeft over advertenties of andere gerichte inhoud, dient u rechtstreeks contact op te nemen met de verantwoordelijke aanbieder.
 • Google Analytics. XPEL gebruikt Google Analytics, een webanalyseservice van Google, Inc. (‘Google’) om bepaalde informatie over uw gebruik van onze website te verzamelen. Google Analytics gebruikt cookies om de website van XPEL te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. U meer informatie vinden over hoe Google gegevens gebruikt door op deze link te klikken: ‘Hoe Google gegevens gebruikt wanneer u de sites of apps‘.

WHEN XPEL COLLECTS YOUR PERSONAL DATA

XPEL verzamelt uw persoonsgegevens als volgt:

 • wanneer u het vrijwillig aan ons verstrekt op de website of offline
 • wanneer u zich aanmeldt om e-mails, waarschuwingen of andere communicatie te ontvangen;
 • wanneer u met ons communiceert op de website of offline, en
 • uit bronnen van derden

DATA RETENTION

XPEL bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan redelijkerwijs noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld en verwerkt en in overeenstemming met het beleid voor het bewaren van gegevens van XPEL, behalve zoals vereist door de toepasselijke wetgeving of om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, geschillen op te lossen en onze overeenkomsten af te dwingen.

Bescherming van persoonsgegevens

In overeenstemming met de AVG en de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming heeft XPEL passende fysieke, elektronische en administratieve waarborgen geïmplementeerd om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies, misbruik, ongeautoriseerde toegang, openbaarmaking, wijziging, vernietiging of wijziging. Deze maatregelen worden regelmatig herzien, geëvalueerd en bijgewerkt om proactief nieuwe of opkomende beveiligingsbedreigingen te identificeren. Wanneer de gegevensverwerking namens XPEL door een derde partij wordt uitgevoerd, neemt XPEL maatregelen om ervoor te zorgen dat er passende beveiligingsmaatregelen worden getroffen om ongeoorloofde openbaarmaking van persoonlijke gegevens te voorkomen.

Rechtsgrondslag voor de verwerking van uw gegevens

XPEL kan uw persoonsgegevens verwerken als een van de volgende gegevens van toepassing is:

 • U hebt uw toestemming gegeven voor een of meer specifieke doeleinden.
 • Verwerking van uw persoonsgegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst met u en/of voor eventuele precontractuele verplichtingen daarvan.
 • Verwerking van uw persoonsgegevens is noodzakelijk voor de naleving van een wettelijke verplichting waaraan de XPEL onderworpen is.
 • Verwerking van persoonsgegevens houdt verband met een taak die in het algemeen belang wordt uitgevoerd of met de uitoefening van het officiële gezag dat in XPEL is gevestigd.
 • Het verwerken van uw gegevens is noodzakelijk voor doeleinden van rechtmatige belangen die door XPELworden nagestreefd.

Als u vragen heeft over de wettelijke basis voor de verwerking van uw persoonsgegevens, neem dan contact op met XPEL via de contactgegevens in de rubriek Contactgegevens sectie hierboven. Wij verduidelijken graag de specifieke rechtsgrondslag die van toepassing is op de verwerking van uw persoonsgegevens.

HOE WE UW DATA

XPEL gebruikt uw persoonsgegevens voor verschillende doeleinden, waaronder:

 • Het bieden van websitefunctionaliteit en het vervullen van uw verzoeken. Meer specifiek gebruikt XPEL uw gegevens om:
  • bieden een website-ervaring op maat, inclusief het toestaan van toegang tot uw geregistreerde account en het leveren van accountgerelateerde klantenservice
  • reageren op uw vragen, suggesties, complimenten en/of klachten die zijn ingediend via de online contactformulieren van XPEL of anderszins
  • reageren op verzoeken om informatie van de dealer en installatie-, service- of reparatieafspraken plannen
  • verzoeken vervullen die zijn ingediend via de online portals
  • transacties voltooien, uw gegevens verifiëren en transactiegerelateerde klantenservice
  • u administratieve informatie te verstrekken, inclusief bijgewerkte voorwaarden, en beleid

Deze gegevensverwerkingsactiviteiten zijn noodzakelijk om de contractuele relatie van XPEL met u te beheren en/of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 • U voorzien van onze nieuwsbrief en/of ander marketingmateriaal. Meer specifiek gebruikt XPEL uw persoonlijke gegevens om u marketinggerelateerde e-mails te sturen, met informatie over de diensten van XPEL, nieuwe producten en ander nieuws over het bedrijf.

Deze gegevensverwerkingsactiviteiten worden uitgevoerd op basis van een gerechtvaardigd belang en, indien van toepassing, met uw toestemming.

 • Het opstellen van rapporten en het leveren van gepersonaliseerde services. Meer specifiek gebruikt XPEL uw gegevens om:
  • gebruikersvoorkeuren analyseren of voorspellen om geaggregeerde trendrapporten op te stellen over hoe de digitale inhoud van XPEL wordt gebruikt en om onze diensten te verbeteren en de functionaliteit van de website
  • uw interesses en voorkeuren begrijpen, zodat XPEL onze interacties met u kan personaliseren en u informatie en/of aanbiedingen kan verstrekken die zijn afgestemd op uw interesses
  • uw voorkeuren begrijpen zodat we via de website relevante en interessante content kunnen leveren aan u

Deze gegevensverwerkingsactiviteiten worden uitgevoerd op basis van legitieme belangen en, indien van toepassing, met uw toestemming.

 • Deelname aan loterijen, wedstrijden of andere promoties toestaan. Meer specifiek gebruikt XPEL uw gegevens om u de mogelijkheid te bieden om deel te nemen aan loterijen, wedstrijden of andere promoties. Sommige van deze promoties bevatten aanvullende regels met informatie over hoe we uw persoonlijke gegevens zullen gebruiken en openbaar maken. Lees deze aanvullende regels voordat u ervoor kiest om deel te nemen.

Deze gegevensverwerkingsactiviteiten zijn nodig om de contractuele relatie van XPEL met u te beheren.

 • Het bereiken van de zakelijke doeleinden van XPEL. Meer specifiek gebruikt XPEL uw gegevens voor:
  • data-analyse, bijvoorbeeld om de efficiëntie van onze website
  • audits, om te controleren of onze interne processen naar behoren functioneren en om te voldoen aan wettelijke, regelgevende of contractuele vereisten
  • fraude- en beveiligingscontroledoeleinden, bijvoorbeeld om cyberaanvallen op te sporen en te voorkomen of pogingen tot het plegen van identiteitsdiefstal
  • het ontwikkelen van nieuwe producten en diensten
  • verbeteren, verbeteren, repareren, onderhouden of wijzigen van onze huidige producten en diensten, evenals het uitvoeren van kwaliteits- en veiligheidsborgingsmaatregelen
  • het identificeren van gebruikstrends, bijvoorbeeld, inzicht in welke delen van onze website het meest interessant zijn voor gebruikers
  • effectiviteit van onze promotiecampagnes, zodat we onze campagnes kunnen aanpassen aan de behoeften en interesses van onze gebruikers; en
  • het exploiteren en uitbreiden van onze bedrijfsactiviteiten, bijvoorbeeld, inzicht in welke onderdelen van onze producten en diensten het meest interessant zijn voor onze gebruikers, zodat we onze energie kunnen richten op het voldoen aan de interesses van onze gebruikers.

Deze gegevensverwerkingsactiviteiten zijn noodzakelijk om de contractuele relatie van XPEL met u te beheren, om te voldoen aan een wettelijke verplichting en/of op basis van ons gerechtvaardigd belang.

 • Het aggregeren en/of anonimiseren van gegevens. Meer in het bijzonder kan XPEL geaggregeerde en/of geamimiseerde persoonsgegevens gebruiken voor zakelijke doeleinden. In dergelijke omstandigheden worden alle persoonlijke identificatiemiddelen uit de gegevens verwijderd voordat deze worden gebruikt of openbaar worden gemaakt.

XPEL zal uw persoonlijke gegevens alleen gebruiken voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld, tenzij we redelijkerwijs van mening zijn dat we deze om een andere reden moeten gebruiken en die reden verenigbaar is met het oorspronkelijke doel, of zoals anderszins vereist door de wet. Als we uw persoonsgegevens moeten gebruiken voor een niet-gerelateerd doel, waar we wettelijk zijn toegestaan, zullen we u hiervan onmiddellijk op de hoogte stellen en de wettelijke basis uitleggen die ons in staat stelt dit te doen.

met wie XPEL uw persoonsgegevens deelt

XPEL deelt, verkoopt of openbaart uw persoonsgegevens niet met derden, tenzij in deze privacyverklaring wordt vermeld.

XPEL deelt uw persoonsgegevens met de volgende derden:

 • Gelieerde of gelieerde entiteiten: XPEL deelt uw persoonsgegevens met onze gelieerde of gelieerde entiteiten, waaronder volledig eigendom of externe dealers, indien nodig, om de doeleinden uit te voeren waarvoor de informatie is verstrekt of verzameld.
 • Service providers: XPEL gebruikt derden om te helpen bij het beheer van de website en het leveren van onze diensten, waaronder hostingproviders, IT-providers, softwareproviders, aanbieders van marketingdatabases, betalingsverwerkingsproviders en professionele dienstverleners (bijvoorbeeld accountants, belastingadviseurs, juridisch adviseur en consultants). Om deze diensten te verkrijgen, moet XPEL uw persoonlijke gegevens delen met dergelijke derden. Onze externe dienstverleners zijn onderworpen aan beveiligings- en vertrouwelijkheidsverplichtingen en mogen uw persoonlijke gegevens alleen verwerken voor specifieke doeleinden en per onze richting.

Een bijgewerkte lijst van deze derden met wie uw persoonsgegevens worden gedeeld, kan worden opgevraagd bij XPEL met behulp van de contactgegevens in de rubriek Contactgegevens sectie hierboven.

Daarnaast kan XPEL informatie over u bekendmaken in de volgende omstandigheden:

 • Als XPEL een bedrijf of activa verkoopt of koopt, kunnen we uw persoonlijke gegevens bekendmaken aan de potentiële verkoper of koper van dergelijke activiteiten of activa, inclusief om de due diligence mogelijk te maken die nodig is om te beslissen of een transactie doorgaat,
 • Als alle activa van XPEL geheel of in wezen door een derde partij worden overgenomen, zullen persoonlijke gegevens die XPEL over haar klanten bezit, een van de overgedragen activa zijn,
 • Als XPEL verplicht is uw persoonlijke gegevens openbaar te maken of te delen om te voldoen aan een wettelijke of regelgevende verplichting,
 • Indien nodig, om de vitale belangen van een persoon te beschermen,
 • Onze algemene voorwaarden afdwingen of toepassen of om de rechten van XPEL, onze medewerkers, klanten of anderen vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen,
 • Aan sponsors van derden van loterijen, wedstrijden en soortgelijke promoties, en
 • Met uw toestemming

OVERDRACHT VAN GEGEVENS IN HET BUITENLAND

Als u zich in de European Economic Area (“EER”) bevindt, geldt het volgende:

Om diensten en producten aan u te leveren, moet XPEL uw persoonsgegevens buiten de EER overdragen aan onze verbonden of gelieerde entiteiten en onze externe dienstverleners buiten de EER. Dit geldt ook voor de VS.

Wanneer persoonsgegevens worden overgedragen aan en opgeslagen in een land dat niet door de Europese Commissie is aangewezen als een adequaat beschermingsniveau voor persoonsgegevens, neemt XPEL de nodige maatregelen om passende waarborgen te bieden om uw persoonsgegevens te beschermen. Als u meer informatie wilt over het specifieke mechanisme dat XPEL gebruikt bij het overdragen van uw persoonsgegevens uit de EER, neem dan contact met ons op via de contactgegevens in de rubriek Contact details sectie hierboven.

Your data protection rights

Tenzij anders bepaald in de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, hebt u de volgende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens:

 • Recht om toestemming op elk gewenst moment in te trekken. U heeft het recht om toestemming in te trekken wanneer u eerder toestemming hebt gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • Recht op object. U heeft het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens als de verwerking op een andere wettelijke basis dan toestemming wordt uitgevoerd.
 • Recht op toegang. U heeft het recht om te leren of uw persoonsgegevens door XPEL worden verwerkt, openbaarmaking te verkrijgen over bepaalde aspecten van de verwerking en een kopie te verkrijgen van de persoonsgegevens die worden verwerkt.
 • Recht op rectificatie. U heeft het recht om de juistheid van uw persoonsgegevens te verifiëren en te vragen deze te actualiseren of te corrigeren.
 • Recht op beperking van processing. U heeft onder bepaalde omstandigheden het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. In dat geval verwerkt XPEL uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan het opslaan ervan.
 • Recht om vergeten te worden. U heeft onder bepaalde omstandigheden het recht om te verzoeken dat uw persoonsgegevens door XPEL worden verwijderd.
 • Right to data portability. U heeft het recht om persoonsgegevens te ontvangen die u aan XPEL hebt verstrekt in een gestructureerd en algemeen gebruikt formaat, zodat deze kunnen worden overgedragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke. Dit recht is alleen van toepassing wanneer uw persoonsgegevens door XPEL worden verwerkt met uw toestemming of voor de uitvoering van een contract en wanneer de verwerking op geautomatiseerde wijze wordt uitgevoerd.

Houd er rekening mee dat de bovenstaande rechten niet absoluut zijn en dat XPEL het recht kan hebben om de verzoeken te weigeren of te beperken, wanneer uitzonderingen onder de toepasselijke wetgeving van toepassing zijn.

UITOEFENING van uw rechten

U al uw rechten uitoefenen zoals beschreven in deze privacyverklaring en onder de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming door contact op te nemen met XPEL zoals bepaald in de rubriek Contactgegevens sectie hierboven.

Behalve zoals beschreven in deze privacyverklaring of verstrekt onder de wetgeving inzake gegevensbescherming, zijn er geen kosten verbonden aan de uitoefening van uw wettelijke rechten. Indien uw verzoeken echter kennelijk ongegrond of buitensporig zijn, met name vanwege hun repetitieve karakter, kan XPEL: a) een redelijke vergoeding in rekening brengen, rekening houdend met de administratieve kosten van het verstrekken van de informatie of het nemen van de gevraagde actie; of b) weigeren op het verzoek te reageren.

Wanneer XPEL redelijke twijfels heeft over de identiteit van de persoon die het verzoek indient, kunnen we aanvullende informatie opvragen die nodig is om uw identiteit te bevestigen.

CHILDREN

Deze website is niet gericht op kinderen en XPEL zal niet bewust persoonlijke informatie accepteren of opvragen van personen jonger dan 16 jaar. Als we ontdekken dat we persoonlijke informatie hebben verzameld van een kind jonger dan 16 jaar, onder voorbehoud van de toepasselijke wetgeving, zullen we deze informatie(i)verwijderen uit onze databases, in overeenstemming met onze verwijderingsprocedures; of (ii) verifieerbare ouderlijke toestemming verkrijgen, in overeenstemming met de Children’s Online Privacy Protection Act.

LINKS

Deze website kan van tijd tot tijd links bevatten naar en van de websites van onze adverteerders en gelieerde ondernemingen, waaronder sociale medianetwerken. Als u een link naar een van deze websites volgt, houd er dan rekening mee dat deze websites hun eigen privacybeleid hebben en dat XPEL geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor dit beleid aanvaardt. Controleer dit beleid voordat u persoonlijke gegevens naar deze websites verstrekt.

EEN KLACHT

XPEL verwerkt uw persoonsgegevens alleen zoals beschreven in deze privacyverklaring en in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Als u echter een klacht wilt indienen over de verwerking van uw persoonsgegevens of ontevreden bent over de manier waarop wij met uw gegevens zijn omgegaan, neem dan contact met ons op zoals vermeld in de rubriek Contact details sectie hieronder.

U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij uw lokale Autoriteit voor Gegevensbescherming. Een volledige lijst van nationale gegevensautoriteiten is hier te vinden: https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en.

Changes TO THIS PRIVACY NOTICE

XPEL kan deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Eventuele wijzigingen worden op deze pagina geplaatst met een laatst bijgewerkte datum. Als we wezenlijke wijzigingen aanbrengen in deze privacyverklaring, zullen we u hiervan per e-mail of via een prominente kennisgeving op de website op de hoogte stellen voordat de wijziging van kracht wordt. Als nieuwe kennisgevingsvoorwaarden van wezenlijk belang zijn voor alleen geregistreerde gebruikers van de website, worden deze gebruikers afzonderlijk op de hoogte gebracht.

Ingangsdatum: 08/06/2020
Laatst bijgewerkt: 08 /19/2020

Dank u!

Uw verzoek is ingediend en ontvangen. Geef ons alstublieft 24 uur om te reageren. Als u ons wilt bellen, kunt u ons bereiken op +31 (0) 13 467 55 47.

U staat op het punt de website te verlaten

Klik op “Doorgaan” om naar XPEL.com te gaan, een Engelstalige website. Sluit dit bericht als je op xpel.nl wilt blijven.