Search
Close this search box.

Garantie-informatie

Garantie-informatie over onze producten

Beperkte productgarantie

ULTIMATE PLUSTM & STEALTHTM PPF

XPEL, Inc. (het “Bedrijf”) garandeert uitdrukkelijk aan de eigenaar dat, gedurende een periode van tien (10) jaar (de “Garantieperiode”) vanaf de datum van de eerste installatie. Het bedrijf dekt defecten op de ULTIMATE PLUSTM & STEALTHTM (de “Product(en)”) zoals: vergeling, kleuring, scheurvorming, blaarvorming en laster. Deze beperkte garantie is alleen van toepassing op de producten van het bedrijf die professioneel zijn geïnstalleerd op de manier die door het bedrijf wordt aanbevolen.

Het bedrijf zal, naar eigen keuze, het product kosteloos verwijderen of vervangen als het product faalt of niet presteert zoals gegarandeerd, uitsluitend als gevolg van een fabricagefout binnen de garantieperiode, met inachtneming van de uitsluitingen die in deze beperkte garantie zijn uiteengezet. Als het Bedrijf ervoor kiest om het Product te vervangen, zal het Bedrijf een geautoriseerde installateur van zijn keuze het Product laten verwijderen en opnieuw aan te brengen op gebieden die door het Bedrijf naar eigen goeddunken zijn bepaald om onder deze Beperkte Garantie te vallen. Het bedrijf zal onderdelen en arbeid dekken. De vervanging van de defecte folie is het exclusieve rechtsmiddel voor alle Producten die onder deze Beperkte Garantie vallen. Gedurende de gehele Garantieperiode is de verplichting van het Bedrijf met betrekking tot reparatie of vervanging verder beperkt tot reparatie of vervanging met de Producten die beschikbaar zijn op het moment van de reparatie of vervanging, beperkt tot de reparatie of vervanging van alleen het specifieke Product dat faalt als gevolg van een fabricagefout. Elk gerepareerd of vervangen product blijft ook onderworpen aan de Garantieperiode en elke reparatie of vervanging zal de oorspronkelijke Garantieperiode op geen enkele manier verlengen of een nieuwe garantieperiode starten. Dit zijn de exclusieve rechtsmiddelen voor alle Producten die onder deze Beperkte Garantie vallen.

U kunt dekking verkrijgen onder deze beperkte garantie door het bedrijf een bewijs van garantiekaart, een kopie van het originele ontvangstbewijs voor het product te verstrekken dat dekkingsgebieden identificeert, samen met een gedetailleerde beschrijving van het vermeende defect. Voor service onder deze Beperkte Garantie moet u de geautoriseerde installateur van het Bedrijf die de installatie van het Product heeft uitgevoerd, schriftelijk op de hoogte stellen, met de naam, het telefoonnummer, het adres en het installatieadres van de eiser (indien verschillend), een beschrijving van het betrokken product en de aard van het defect.

Deze beperkte garantie is alleen overdraagbaar wanneer de nieuwe eigenaar het bewijs van de oorspronkelijke installatiedatum bij het bedrijf indient. Overdracht van de beperkte garantie geeft alleen recht op dekking voor de nieuwe eigenaar voor de rest van de oorspronkelijke garantieperiode.

Disclaimer van garanties

De producten van het bedrijf moeten worden opgeslagen, behandeld, geïnstalleerd, gebruikt en onderhouden in overeenstemming met de instructies van het bedrijf, en deze beperkte garantie is afhankelijk van de naleving van al deze instructies. Kopieën van de handleidingen van het bedrijf zijn verkrijgbaar bij het bedrijf op het onderstaande adres. U kunt dit/deze materialen ook verkrijgen door contact op te nemen met het Bedrijf op +1-210-678-3700 of op de website van het Bedrijf op www.xpel.com.

Deze beperkte garantie dekt geen defecten veroorzaakt door:

 1. niet-naleving van de gids of instructies van het bedrijf. Dergelijke storingen omvatten, maar zijn niet beperkt tot, blootstelling aan fysiek misbruik, inclusief, maar niet beperkt tot, chemisch misbruik(bijv. agressieve reinigingsmiddelen en oplosmiddelen), thermisch misbruik of schokken (bijv. overmatige hitte of kou) of verkeerd gebruik;
 2. improper opslag, installatie, hantering en/of gebruik van het Product;
 3. schade die niet het gevolg is van fabricagefouten die optreden terwijl het Product in het bezit is van de klant;
 4. onredenbaar of onbedoeld gebruik van het Product;
 5. Producten geïnstalleerd met bekende of zichtbare fabricagefouten op het moment van installatie, inclusief, maar niet beperkt tot krassen, slijtage, schaafwonden, spaanders op het geverfde oppervlak;
 6. Minor omstandigheden zoals vlekken en krassen;
 7. schade aan het ingepakte oppervlak als gevolg van onjuiste wastechnieken, automatische wasbeurten of onjuiste wasmiddelen die slijtage kunnen veroorzaken of door derden die niet door het bedrijf zijn geautoriseerd;
 8. Scratches, slijtage, schrammen, spaanders aan het geverfde oppervlak;
 9. Watervlekken – watervlekken worden veroorzaakt door minerale afzettingen, die, als ze op de verfbeschermingsfilm worden gedroogd, een vlek kunnen achterlaten, watervlekken zijn niet bedekt;
 10. schade veroorzaakt door botsing, accidentele schade, vandalisme, brand, hagel, overstroming, oppervlakteroest, spoorstof, fysieke schade, verfoverspray of defecten van de verffabrikant, die kunnen worden gedekt door het beschermingsplan van de fabrikant; en
 11. Gebieden die niet opnieuw zijn ingepakt na een verf- of lichaamsreparatie;
 12. Gebruik in niet-automotive toepassingen.

Alle informatie of suggesties van het bedrijf met betrekking tot de producten met betrekking tot toepassingen, specificaties of naleving van codes en normen wordt uitsluitend verstrekt voor uw gemakkelijke referentie en wordt gedaan zonder enige verklaring met betrekking tot nauwkeurigheid of geschiktheid. U moet de geschiktheid van alle informatie met betrekking tot de Producten voor uw specifieke toepassing verifiëren en testen.

DE GARANTIES DIE HIERIN WORDEN UITEENGEZET, ZIJN DE ENIGE GARANTIES DIE DOOR HET BEDRIJF WORDEN GESTELD IN VERBAND MET DEZE PRODUCTEN. HET BEDRIJF KAN EN ZAL GEEN IMPLICIETE OF UITDRUKKELIJKE GARANTIES GEVEN MET BETREKKING TOT HET PRODUCT EN WIJST ALLE ANDERE GARANTIES AF, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, ENIGE GARANTIE VAN VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. PRODUCTEN DIE DOOR HET BEDRIJF WORDEN VERKOCHT, WORDEN ALLEEN VERKOCHT VOLGENS DE SPECIFICATIES DIE SPECIFIEK SCHRIFTELIJK DOOR HET BEDRIJF ZIJN UITEENGEZET. ANDERS DAN DE BEPERKTE GARANTIE DIE HIERIN WORDT UITEENGEZET, GEEFT HET BEDRIJF GEEN ANDERE GARANTIES, EXPLICIET OF IMPLICIET. DE ENIGE VERPLICHTING VAN HET BEDRIJF ONDER DEZE GARANTIE IS REPARATIE OF VERVANGING VAN NIET-CONFORME PRODUCTEN, OF NAAR KEUZE VAN HET BEDRIJF, RETOURNERING VAN HET PRODUCT EN EEN TERUGBETALING VAN DE AANKOOPPRIJS. KOPER AANVAARDT ALLE RISICO’S MET BETREKKING TOT HET RESULTAAT VAN HET GEBRUIK VAN DE GEKOCHTE PRODUCTEN, HETZIJ AFZONDERLIJK GEBRUIKT OF IN COMBINATIE MET ANDERE PRODUCTEN OF STOFFEN.

beperking van aansprakelijkheid

GEEN ENKELE VORDERING VAN DE KOPER/EIGENAAR VAN WELKE AARD DAN OOK, MET INBEGRIP VAN AANSPRAKEN OP SCHADELOOSSTELLING, ZAL HOGER ZIJN DAN DE KOOPPRIJS VAN DE PRODUCTEN WAARVOOR SCHADEVERGOEDING WORDT GEVORDERD. IN GEEN GEVAL IS HET BEDRIJF AANSPRAKELIJK JEGENS KOPER / EIGENAAR IN ONRECHTMATIGE DAAD, CONTRACT OF ANDERSZINS, VOOR ENIGE SPECIALE, INDIRECTE, INCIDENTELE, GEVOLG-, VERTROUWENS-, WETTELIJKE, SPECIALE, PUNITIEVE OF EXEMPLARISCHE SCHADE, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, GEDERFDE WINST, VERLIES VAN GEBRUIK, VERLIES VAN TIJD, VERLIES VAN INKOMSTEN, ONGEMAK, VERLIES VAN ZAKELIJKE KANSEN, SCHADE AAN GOEDE WIL OF REPUTATIE, OF VERLIES VAN GEGEVENS, ZELFS ALS U OP DE HOOGTE BENT GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE OF DERGELIJKE SCHADE REDELIJKERWIJS HAD KUNNEN WORDEN VOORZIEN, IN VERBAND MET, VOORTVLOEIEND UIT OF ALS GEVOLG VAN DE VERKOOP, LEVERING, SERVICE, GEBRUIK OF VERLIES VAN GEBRUIK VAN DE PRODUCTEN DIE HIERONDER WORDEN VERKOCHT, OF VOOR ENIGE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE KOPER JEGENS EEN DERDE PARTIJ MET BETREKKING DAARTOE.

Contactinformatie
Alle vragen met betrekking tot deze Beperkte Garantie moeten worden gericht aan:

XPEL, Inc.

618 W Sunset Rd,
San Antonio, Tx 78216
oplettendheid: Garantieafdeling

Phone: +1-210-678-3700
Register Garantie: www.xpel.com/register
Contact formulier: https://www.xpel.nl/contact

Beperkte productgarantie

ULTIMATE PLUSTM BLACK PPF

XPEL, Inc. (het “Bedrijf”) garandeert uitdrukkelijk aan de eigenaar dat, gedurende een periode van tien (10) jaar (de “Garantieperiode”) vanaf de datum van de eerste installatie, het Bedrijf defecten op ULTIMATE PLUSTM BLACK (de “Product(en)”) zal dekken, zoals: kraken, blaarvorming, delamineren en verkleuring. Deze beperkte garantie is alleen van toepassing op de producten van het bedrijf die professioneel zijn geïnstalleerd op de manier die door het bedrijf wordt aanbevolen.

Het bedrijf zal, naar eigen keuze, het product kosteloos verwijderen of vervangen als het product faalt of niet presteert zoals gegarandeerd, uitsluitend als gevolg van een fabricagefout binnen de garantieperiode, met inachtneming van de uitsluitingen die in deze beperkte garantie zijn uiteengezet. Als het Bedrijf ervoor kiest om het Product te vervangen, zal het Bedrijf een geautoriseerde installateur van zijn keuze het Product laten verwijderen en opnieuw aan te brengen op gebieden die door het Bedrijf naar eigen goeddunken zijn bepaald om onder deze Beperkte Garantie te vallen. Het bedrijf zal onderdelen en arbeid dekken. De vervanging van de defecte folie is het exclusieve rechtsmiddel voor alle Producten die onder deze Beperkte Garantie vallen. Gedurende de gehele Garantieperiode is de verplichting van het Bedrijf met betrekking tot reparatie of vervanging verder beperkt tot reparatie of vervanging met de Producten die beschikbaar zijn op het moment van de reparatie of vervanging, beperkt tot de reparatie of vervanging van alleen het specifieke Product dat faalt als gevolg van een fabricagefout. Elk gerepareerd of vervangen product blijft ook onderworpen aan de Garantieperiode en elke reparatie of vervanging zal de oorspronkelijke Garantieperiode op geen enkele manier verlengen of een nieuwe garantieperiode starten. Dit zijn de exclusieve rechtsmiddelen voor alle Producten die onder deze Beperkte Garantie vallen.

U kunt dekking verkrijgen onder deze beperkte garantie door het bedrijf een bewijs van garantiekaart, een kopie van het originele ontvangstbewijs voor het product te verstrekken dat dekkingsgebieden identificeert, samen met een gedetailleerde beschrijving van het vermeende defect. Voor service onder deze Beperkte Garantie moet u de geautoriseerde installateur van het Bedrijf die de installatie van het Product heeft uitgevoerd, schriftelijk op de hoogte stellen, met de naam, het telefoonnummer, het adres en het installatieadres van de eiser (indien verschillend), een beschrijving van het betrokken product en de aard van het defect.

Deze beperkte garantie is alleen overdraagbaar wanneer de nieuwe eigenaar het bewijs van de oorspronkelijke installatiedatum bij het bedrijf indient. Overdracht van de beperkte garantie geeft alleen recht op dekking voor de nieuwe eigenaar voor de rest van de oorspronkelijke garantieperiode.

Disclaimer van garanties

De producten van het bedrijf moeten worden opgeslagen, behandeld, geïnstalleerd, gebruikt en onderhouden in overeenstemming met de instructies van het bedrijf, en deze beperkte garantie is afhankelijk van de naleving van al deze instructies. Kopieën van de handleidingen van het bedrijf zijn verkrijgbaar bij het bedrijf op het onderstaande adres. U kunt deze materialen ook verkrijgen door contact op te nemen met het bedrijf op +1-210-678-3700 of op de website van het bedrijf op www.xpel.com.

Deze beperkte garantie dekt geen defecten veroorzaakt door:

 1. niet-naleving van de gids of instructies van het bedrijf. Dergelijke storingen omvatten, maar zijn niet beperkt tot, blootstelling aan fysiek misbruik, inclusief, maar niet beperkt tot, chemisch misbruik (bijv. agressieve reinigingsmiddelen en oplosmiddelen), thermisch misbruik of schokken (bijv. overmatige hitte of kou) of verkeerd gebruik;
 2. improper opslag, installatie, hantering en/of gebruik van het Product;
 3. schade die niet het gevolg is van fabricagefouten die optreden terwijl het Product in het bezit is van de klant;
 4. onredenbaar of onbedoeld gebruik van het Product;
 5. Producten geïnstalleerd met bekende of zichtbare fabricagefouten op het moment van installatie, inclusief, maar niet beperkt tot krassen, slijtage, schaafwonden, spaanders op het geverfde oppervlak;
 6. Vlekken en krassen;
 7. schade aan het ingepakte oppervlak als gevolg van onjuiste wastechnieken, automatische wasbeurten of onjuiste wasmiddelen die slijtage kunnen veroorzaken of door derden die niet door het bedrijf zijn geautoriseerd;
 8. Scratches, slijtage, schrammen, spaanders aan het geverfde oppervlak;
 9. Watervlekken – watervlekken worden veroorzaakt door minerale afzettingen, die, als ze op de verfbeschermingsfilm worden gedroogd, een vlek kunnen achterlaten, watervlekken zijn niet bedekt;
 10. schade veroorzaakt door botsing, accidentele schade, vandalisme, brand, hagel, overstroming, oppervlakteroest, spoorstof, fysieke schade, verfoverspray of defecten van de verffabrikant, die kunnen worden gedekt door het beschermingsplan van de fabrikant; en
 11. Gebruik in niet-automotive toepassingen;

Alle informatie of suggesties van het bedrijf met betrekking tot de producten met betrekking tot toepassingen, specificaties of naleving van codes en normen wordt uitsluitend verstrekt voor uw gemakkelijke referentie en wordt gedaan zonder enige verklaring met betrekking tot nauwkeurigheid of geschiktheid. U moet de geschiktheid van alle informatie met betrekking tot de Producten voor uw specifieke toepassing verifiëren en testen.

DE GARANTIES DIE HIERIN WORDEN UITEENGEZET, ZIJN DE ENIGE GARANTIES DIE DOOR HET BEDRIJF WORDEN GESTELD IN VERBAND MET DEZE PRODUCTEN. HET BEDRIJF KAN EN ZAL GEEN IMPLICIETE OF UITDRUKKELIJKE GARANTIES GEVEN MET BETREKKING TOT HET PRODUCT EN WIJST ALLE ANDERE GARANTIES AF, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, ENIGE GARANTIE VAN VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. PRODUCTEN DIE DOOR HET BEDRIJF WORDEN VERKOCHT, WORDEN ALLEEN VERKOCHT VOLGENS DE SPECIFICATIES DIE SPECIFIEK SCHRIFTELIJK DOOR HET BEDRIJF ZIJN UITEENGEZET. ANDERS DAN DE BEPERKTE GARANTIE DIE HIERIN WORDT UITEENGEZET, GEEFT HET BEDRIJF GEEN ANDERE GARANTIES, EXPLICIET OF IMPLICIET. DE ENIGE VERPLICHTING VAN HET BEDRIJF ONDER DEZE GARANTIE IS REPARATIE OF VERVANGING VAN NIET-CONFORME PRODUCTEN, OF NAAR KEUZE VAN HET BEDRIJF, RETOURNERING VAN HET PRODUCT EN EEN TERUGBETALING VAN DE AANKOOPPRIJS. KOPER AANVAARDT ALLE RISICO’S MET BETREKKING TOT HET RESULTAAT VAN HET GEBRUIK VAN DE GEKOCHTE PRODUCTEN, HETZIJ AFZONDERLIJK GEBRUIKT OF IN COMBINATIE MET ANDERE PRODUCTEN OF STOFFEN.

beperking van aansprakelijkheid

GEEN ENKELE VORDERING VAN DE KOPER/EIGENAAR VAN WELKE AARD DAN OOK, MET INBEGRIP VAN AANSPRAKEN OP SCHADELOOSSTELLING, ZAL HOGER ZIJN DAN DE KOOPPRIJS VAN DE PRODUCTEN WAARVOOR SCHADEVERGOEDING WORDT GEVORDERD. IN GEEN GEVAL IS HET BEDRIJF AANSPRAKELIJK JEGENS KOPER / EIGENAAR IN ONRECHTMATIGE DAAD, CONTRACT OF ANDERSZINS, VOOR ENIGE SPECIALE, INDIRECTE, INCIDENTELE, GEVOLG-, VERTROUWENS-, WETTELIJKE, SPECIALE, PUNITIEVE OF EXEMPLARISCHE SCHADE, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, GEDERFDE WINST, VERLIES VAN GEBRUIK, VERLIES VAN TIJD, VERLIES VAN INKOMSTEN, ONGEMAK, VERLIES VAN ZAKELIJKE KANSEN, SCHADE AAN GOEDE WIL OF REPUTATIE, OF VERLIES VAN GEGEVENS, ZELFS ALS U OP DE HOOGTE BENT GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE OF DERGELIJKE SCHADE REDELIJKERWIJS HAD KUNNEN WORDEN VOORZIEN, IN VERBAND MET, VOORTVLOEIEND UIT OF ALS GEVOLG VAN DE VERKOOP, LEVERING, SERVICE, GEBRUIK OF VERLIES VAN GEBRUIK VAN DE PRODUCTEN DIE HIERONDER WORDEN VERKOCHT, OF VOOR ENIGE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE KOPER JEGENS EEN DERDE PARTIJ MET BETREKKING DAARTOE.

Contactinformatie
Alle vragen met betrekking tot deze Beperkte Garantie moeten worden gericht aan:

XPEL, Inc.

618 W Sunset Rd,
San Antonio, Tx 78216
oplettendheid: Garantieafdeling

Phone: +1-210-678-3700
Register Garantie: www.xpel.com/register
Contact formulier: https://www.xpel.nl/contact

Beperkte productgarantie

PRIMETM Automotive Window Film

XPEL, Inc. (het “Bedrijf”) garandeert uitdrukkelijk aan de eigenaar dat, voor de levensduur van uw voertuig (de “Garantieperiode”) vanaf de datum van de eerste installatie. Het bedrijf dekt defecten aan de PRIMETM Automotive Window Film (de “Product(en)”) zoals: verkleuring, vervaging, borrelen, afbladderen, barsten en delaminatie. Deze beperkte garantie is alleen van toepassing op de producten van het bedrijf die professioneel zijn geïnstalleerd op de manier die door het bedrijf wordt aanbevolen.

Het bedrijf zal, naar eigen keuze, het product kosteloos verwijderen of vervangen als het product faalt of niet presteert zoals gegarandeerd, uitsluitend als gevolg van een fabricagefout binnen de garantieperiode, met inachtneming van de uitsluitingen die in deze beperkte garantie zijn uiteengezet. Als het Bedrijf ervoor kiest om het Product te vervangen, zal het Bedrijf een geautoriseerde installateur van zijn keuze het Product laten verwijderen en opnieuw aan te brengen op gebieden die door het Bedrijf naar eigen goeddunken zijn bepaald om onder deze Beperkte Garantie te vallen. Het bedrijf zal onderdelen en arbeid dekken. De vervanging van de defecte folie is het exclusieve rechtsmiddel voor alle Producten die onder deze Beperkte Garantie vallen. Gedurende de gehele Garantieperiode is de verplichting van het Bedrijf met betrekking tot reparatie of vervanging verder beperkt tot reparatie of vervanging met de Producten die beschikbaar zijn op het moment van de reparatie of vervanging, beperkt tot de reparatie of vervanging van alleen het specifieke Product dat faalt als gevolg van een fabricagefout. Elk gerepareerd of vervangen product blijft ook onderworpen aan de Garantieperiode en elke reparatie of vervanging zal de oorspronkelijke Garantieperiode op geen enkele manier verlengen of een nieuwe garantieperiode starten. Dit zijn de exclusieve rechtsmiddelen voor alle Producten die onder deze Beperkte Garantie vallen.

U kunt dekking verkrijgen onder deze beperkte garantie door het bedrijf een bewijs van garantiekaart, een kopie van het originele ontvangstbewijs voor het product te verstrekken dat dekkingsgebieden identificeert, samen met een gedetailleerde beschrijving van het vermeende defect. Voor service onder deze Beperkte Garantie moet u de geautoriseerde installateur van het Bedrijf die de installatie van het Product heeft uitgevoerd, schriftelijk op de hoogte stellen, met de naam, het telefoonnummer, het adres en het installatieadres van de eiser (indien verschillend), een beschrijving van het betrokken product en de aard van het defect.

Deze beperkte garantie is alleen overdraagbaar wanneer de nieuwe eigenaar het bewijs van de oorspronkelijke installatiedatum bij het bedrijf indient. Overdracht van de beperkte garantie geeft alleen recht op dekking voor de nieuwe eigenaar voor de rest van de oorspronkelijke garantieperiode.

Disclaimer van garanties

De producten van het bedrijf moeten worden opgeslagen, behandeld, geïnstalleerd, gebruikt en onderhouden in overeenstemming met de instructies van het bedrijf, en deze beperkte garantie is afhankelijk van de naleving van al deze instructies. Kopieën van de handleidingen van het bedrijf zijn verkrijgbaar bij het bedrijf op het onderstaande adres. U kunt dit/deze materialen ook verkrijgen door contact op te nemen met het Bedrijf op +1-210-678-3700 of op de website van het Bedrijf op www.xpel.com.

Deze beperkte garantie dekt geen defecten veroorzaakt door:

 1. niet-naleving van de gids of instructies van het bedrijf. Dergelijke storingen omvatten, maar zijn niet beperkt tot, blootstelling aan fysiek misbruik, inclusief, maar niet beperkt tot, chemisch misbruik (bijv. Agressieve reinigingsmiddelen en oplosmiddelen), thermisch misbruik of schokken (bijv. Overmatige hitte of kou) of verkeerd gebruik;
 2. improper opslag, installatie, hantering en/of gebruik van het Product;
 3. schade die niet het gevolg is van fabricagefouten die optreden terwijl het Product in het bezit is van de klant;
 4. onredenbaar of onbedoeld gebruik van het Product;
 5. Producten geïnstalleerd met bekende of zichtbare fabricagefouten op het moment van installatie, inclusief, maar niet beperkt tot krassen, slijtage, schaafwonden, spaanders op het getinte oppervlak;
 6. Minor omstandigheden zoals vlekken en krassen;
 7. schade aan het getinte oppervlak als gevolg van onjuiste wastechnieken, automatische carwashes of onjuiste wasgereedschappen die slijtage kunnen veroorzaken of door derden die niet door het bedrijf zijn geautoriseerd;
 8. Scratches, slijtage, schrammen, spaanders aan het getinte oppervlak;
 9. schade veroorzaakt door botsing, accidentele schade, vandalisme, brand, hagel, overstroming, oppervlakteroest, spoorstof, fysieke schade, verfoverspray of defecten van de glasfabrikant, die kunnen worden gedekt door het beschermingsplan van de fabrikant;
 10. Gebruik in niet-automotive toepassingen.

Alle informatie of suggesties van het bedrijf met betrekking tot de producten met betrekking tot toepassingen, specificaties of naleving van codes en normen wordt uitsluitend verstrekt voor uw gemakkelijke referentie en wordt gedaan zonder enige verklaring met betrekking tot nauwkeurigheid of geschiktheid. U moet de geschiktheid van alle informatie met betrekking tot de Producten voor uw specifieke toepassing verifiëren en testen.

DE GARANTIES DIE HIERIN WORDEN UITEENGEZET, ZIJN DE ENIGE GARANTIES DIE DOOR HET BEDRIJF WORDEN GESTELD IN VERBAND MET DEZE PRODUCTEN. HET BEDRIJF KAN EN ZAL GEEN IMPLICIETE OF UITDRUKKELIJKE GARANTIES GEVEN MET BETREKKING TOT HET PRODUCT EN WIJST ALLE ANDERE GARANTIES AF, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, ENIGE GARANTIE VAN VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. PRODUCTEN DIE DOOR HET BEDRIJF WORDEN VERKOCHT, WORDEN ALLEEN VERKOCHT VOLGENS DE SPECIFICATIES DIE SPECIFIEK SCHRIFTELIJK DOOR HET BEDRIJF ZIJN UITEENGEZET. ANDERS DAN DE BEPERKTE GARANTIE DIE HIERIN WORDT UITEENGEZET, GEEFT HET BEDRIJF GEEN ANDERE GARANTIES, EXPLICIET OF IMPLICIET. DE ENIGE VERPLICHTING VAN HET BEDRIJF ONDER DEZE GARANTIE IS REPARATIE OF VERVANGING VAN NIET-CONFORME PRODUCTEN, OF NAAR KEUZE VAN HET BEDRIJF, RETOURNERING VAN HET PRODUCT EN EEN TERUGBETALING VAN DE AANKOOPPRIJS. KOPER AANVAARDT ALLE RISICO’S MET BETREKKING TOT HET RESULTAAT VAN HET GEBRUIK VAN DE GEKOCHTE PRODUCTEN, HETZIJ AFZONDERLIJK GEBRUIKT OF IN COMBINATIE MET ANDERE PRODUCTEN OF STOFFEN.

beperking van aansprakelijkheid

GEEN ENKELE VORDERING VAN DE KOPER/EIGENAAR VAN WELKE AARD DAN OOK, MET INBEGRIP VAN AANSPRAKEN OP SCHADELOOSSTELLING, ZAL HOGER ZIJN DAN DE KOOPPRIJS VAN DE PRODUCTEN WAARVOOR SCHADEVERGOEDING WORDT GEVORDERD. IN GEEN GEVAL IS HET BEDRIJF AANSPRAKELIJK JEGENS KOPER / EIGENAAR IN ONRECHTMATIGE DAAD, CONTRACT OF ANDERSZINS, VOOR ENIGE SPECIALE, INDIRECTE, INCIDENTELE, GEVOLG-, VERTROUWENS-, WETTELIJKE, SPECIALE, PUNITIEVE OF EXEMPLARISCHE SCHADE, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, GEDERFDE WINST, VERLIES VAN GEBRUIK, VERLIES VAN TIJD, VERLIES VAN INKOMSTEN, ONGEMAK, VERLIES VAN ZAKELIJKE KANSEN, SCHADE AAN GOEDE WIL OF REPUTATIE, OF VERLIES VAN GEGEVENS, ZELFS ALS U OP DE HOOGTE BENT GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE OF DERGELIJKE SCHADE REDELIJKERWIJS HAD KUNNEN WORDEN VOORZIEN, IN VERBAND MET, VOORTVLOEIEND UIT OF ALS GEVOLG VAN DE VERKOOP, LEVERING, SERVICE, GEBRUIK OF VERLIES VAN GEBRUIK VAN DE PRODUCTEN DIE HIERONDER WORDEN VERKOCHT, OF VOOR ENIGE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE KOPER JEGENS EEN DERDE PARTIJ MET BETREKKING DAARTOE.

Contactinformatie
Alle vragen met betrekking tot deze Beperkte Garantie moeten worden gericht aan:

XPEL, Inc.

618 W Sunset Rd
San Antonio, Tx 78216
Oplettendheid: Garantieafdeling

Telefoon: +1-210-678-3700
Register Garantie: www.xpel.com/register
Contact formulier: https://www.xpel.nl/contact

Beperkte productgarantie

XPEL koplampbeschermingsfilm

XPEL, Inc. (het “Bedrijf”) garandeert uitdrukkelijk aan de eigenaar dat, gedurende een periode van zeven (7) jaar (de “Garantieperiode”) vanaf de datum van de eerste installatie. Het bedrijf zal defecten op de koplampbeschermingsfolie (de “Product(en)”) dekken, zoals: vergeling, scheurvorming, blaarvorming en laster. Deze beperkte garantie is alleen van toepassing op de producten van het bedrijf die professioneel zijn geïnstalleerd op de manier die door het bedrijf wordt aanbevolen.

Het bedrijf zal, naar eigen keuze, het product kosteloos verwijderen of vervangen als het product faalt of niet presteert zoals gegarandeerd, uitsluitend als gevolg van een fabricagefout binnen de garantieperiode, met inachtneming van de uitsluitingen die in deze beperkte garantie zijn uiteengezet. Als het Bedrijf ervoor kiest om het Product te vervangen, zal het Bedrijf een geautoriseerde installateur van zijn keuze het Product laten verwijderen en opnieuw aan te brengen op gebieden die door het Bedrijf naar eigen goeddunken zijn bepaald om onder deze Beperkte Garantie te vallen. Het bedrijf zal onderdelen en arbeid dekken. De vervanging van de defecte folie is het exclusieve rechtsmiddel voor alle Producten die onder deze Beperkte Garantie vallen. Gedurende de gehele Garantieperiode is de verplichting van het Bedrijf met betrekking tot reparatie of vervanging verder beperkt tot reparatie of vervanging met de Producten die beschikbaar zijn op het moment van de reparatie of vervanging, beperkt tot de reparatie of vervanging van alleen het specifieke Product dat faalt als gevolg van een fabricagefout. Elk gerepareerd of vervangen product blijft ook onderworpen aan de Garantieperiode en elke reparatie of vervanging zal de oorspronkelijke Garantieperiode op geen enkele manier verlengen of een nieuwe garantieperiode starten. Dit zijn de exclusieve rechtsmiddelen voor alle Producten die onder deze Beperkte Garantie vallen.

U kunt dekking verkrijgen onder deze beperkte garantie door het bedrijf een bewijs van garantiekaart, een kopie van het originele ontvangstbewijs voor het product te verstrekken dat dekkingsgebieden identificeert, samen met een gedetailleerde beschrijving van het vermeende defect. Voor service onder deze Beperkte Garantie moet u de geautoriseerde installateur van het Bedrijf die de installatie van het Product heeft uitgevoerd, schriftelijk op de hoogte stellen, met de naam, het telefoonnummer, het adres en het installatieadres van de eiser (indien verschillend), een beschrijving van het betrokken product en de aard van het defect.

Deze beperkte garantie is alleen overdraagbaar wanneer de nieuwe eigenaar het bewijs van de oorspronkelijke installatiedatum bij het bedrijf indient. Overdracht van de beperkte garantie geeft alleen recht op dekking voor de nieuwe eigenaar voor de rest van de oorspronkelijke garantieperiode.

Disclaimer van garanties

De producten van het bedrijf moeten worden opgeslagen, behandeld, geïnstalleerd, gebruikt en onderhouden in overeenstemming met de instructies van het bedrijf, en deze beperkte garantie is afhankelijk van de naleving van al deze instructies. Kopieën van de handleidingen van het bedrijf zijn verkrijgbaar bij het bedrijf op het onderstaande adres. U kunt dit/deze materialen ook verkrijgen door contact op te nemen met het Bedrijf op +1-210-678-3700 of op de website van het Bedrijf op www.xpel.com.

Deze beperkte garantie dekt geen defecten veroorzaakt door:

 1. niet-naleving van de gids of instructies van het bedrijf. Dergelijke storingen omvatten, maar zijn niet beperkt tot, blootstelling aan fysiek misbruik, inclusief, maar niet beperkt tot, chemisch misbruik(bijv. agressieve reinigingsmiddelen en oplosmiddelen), thermisch misbruik of schokken (bijv. overmatige hitte of kou) of verkeerd gebruik;
 2. improper opslag, installatie, hantering en/of gebruik van het Product;
 3. schade die niet het gevolg is van fabricagefouten die optreden terwijl het Product in het bezit is van de klant;
 4. onredenbaar of onbedoeld gebruik van het Product;
 5. Producten geïnstalleerd met bekende of zichtbare fabricagefouten op het moment van installatie, inclusief, maar niet beperkt tot krassen, slijtage, schaafwonden, spanen op het gewikkelde oppervlak;
 6. Minor omstandigheden zoals vlekken en krassen;
 7. schade aan het ingepakte oppervlak als gevolg van onjuiste wastechnieken, automatische wasbeurten of onjuiste wasmiddelen die slijtage kunnen veroorzaken of door derden die niet door het bedrijf zijn geautoriseerd;
 8. Scratches, slijtage, schrammen, spaanders aan het gewikkelde oppervlak;
 9. Watervlekken – watervlekken worden veroorzaakt door minerale afzettingen, die, als ze op de koplampbeschermingsfilm worden achtergelaten, een vlek kunnen achterlaten, watervlekken zijn niet bedekt;
 10. schade veroorzaakt door botsing, accidentele schade, vandalisme, brand, hagel, overstroming, oppervlakteroest, spoorstof, fysieke schade, verfoverspray of defecten van de verffabrikant, die kunnen worden gedekt door het beschermingsplan van de fabrikant; en
 11. Gebruik in niet-automotive toepassingen.

Alle informatie of suggesties van het bedrijf met betrekking tot de producten met betrekking tot toepassingen, specificaties of naleving van codes en normen wordt uitsluitend verstrekt voor uw gemakkelijke referentie en wordt gedaan zonder enige verklaring met betrekking tot nauwkeurigheid of geschiktheid. U moet de geschiktheid van alle informatie met betrekking tot de Producten voor uw specifieke toepassing verifiëren en testen.

DE GARANTIES DIE HIERIN WORDEN UITEENGEZET, ZIJN DE ENIGE GARANTIES DIE DOOR HET BEDRIJF WORDEN GESTELD IN VERBAND MET DEZE PRODUCTEN. HET BEDRIJF KAN EN ZAL GEEN IMPLICIETE OF UITDRUKKELIJKE GARANTIES GEVEN MET BETREKKING TOT HET PRODUCT EN WIJST ALLE ANDERE GARANTIES AF, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, ENIGE GARANTIE VAN VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. PRODUCTEN DIE DOOR HET BEDRIJF WORDEN VERKOCHT, WORDEN ALLEEN VERKOCHT VOLGENS DE SPECIFICATIES DIE SPECIFIEK SCHRIFTELIJK DOOR HET BEDRIJF ZIJN UITEENGEZET. ANDERS DAN DE BEPERKTE GARANTIE DIE HIERIN WORDT UITEENGEZET, GEEFT HET BEDRIJF GEEN ANDERE GARANTIES, EXPLICIET OF IMPLICIET. DE ENIGE VERPLICHTING VAN HET BEDRIJF ONDER DEZE GARANTIE IS REPARATIE OF VERVANGING VAN NIET-CONFORME PRODUCTEN, OF NAAR KEUZE VAN HET BEDRIJF, RETOURNERING VAN HET PRODUCT EN EEN TERUGBETALING VAN DE AANKOOPPRIJS. KOPER AANVAARDT ALLE RISICO’S MET BETREKKING TOT HET RESULTAAT VAN HET GEBRUIK VAN DE GEKOCHTE PRODUCTEN, HETZIJ AFZONDERLIJK GEBRUIKT OF IN COMBINATIE MET ANDERE PRODUCTEN OF STOFFEN.

beperking van aansprakelijkheid

GEEN ENKELE VORDERING VAN DE KOPER/EIGENAAR VAN WELKE AARD DAN OOK, MET INBEGRIP VAN AANSPRAKEN OP SCHADELOOSSTELLING, ZAL HOGER ZIJN DAN DE KOOPPRIJS VAN DE PRODUCTEN WAARVOOR SCHADEVERGOEDING WORDT GEVORDERD. IN GEEN GEVAL IS HET BEDRIJF AANSPRAKELIJK JEGENS KOPER / EIGENAAR IN ONRECHTMATIGE DAAD, CONTRACT OF ANDERSZINS, VOOR ENIGE SPECIALE, INDIRECTE, INCIDENTELE, GEVOLG-, VERTROUWENS-, WETTELIJKE, SPECIALE, PUNITIEVE OF EXEMPLARISCHE SCHADE, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, GEDERFDE WINST, VERLIES VAN GEBRUIK, VERLIES VAN TIJD, VERLIES VAN INKOMSTEN, ONGEMAK, VERLIES VAN ZAKELIJKE KANSEN, SCHADE AAN GOEDE WIL OF REPUTATIE, OF VERLIES VAN GEGEVENS, ZELFS ALS U OP DE HOOGTE BENT GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE OF DERGELIJKE SCHADE REDELIJKERWIJS HAD KUNNEN WORDEN VOORZIEN, IN VERBAND MET, VOORTVLOEIEND UIT OF ALS GEVOLG VAN DE VERKOOP, LEVERING, SERVICE, GEBRUIK OF VERLIES VAN GEBRUIK VAN DE PRODUCTEN DIE HIERONDER WORDEN VERKOCHT, OF VOOR ENIGE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE KOPER JEGENS EEN DERDE PARTIJ MET BETREKKING DAARTOE.

Contactinformatie
Alle vragen met betrekking tot deze Beperkte Garantie moeten worden gericht aan:

XPEL, Inc.

618 W Sunset Rd
San Antonio, Tx 78216
Oplettendheid: Garantieafdeling

Telefoon: +1-210-678-3700
Register Garantie: www.xpel.com/register
Contact formulier: https://www.xpel.nl/contact

Garantie-informatie

BELANGRIJK: Lees deze volledige beperkte garantie (niet overdraagbaar) voordat u commerciële en residentiële raamfolies van het merk XPEL koopt of installeert. Door XPEL Technologies Corp. (“XPEL”) VISIONTM raamfolies te installeren of te gebruiken, erkent u dat deze Beperkte Garantie deel uitmaakt van de verkoopvoorwaarden.

WAARSCHUWING DEKKING

XPEL garandeert dat professioneel verkochte en geïnstalleerde XPEL VISIONTM merk commerciële en residentiële raamfolies (de “Producten”) vrij zijn van het volgende.

Defecten in materialen en vakmanschap: afbladderen, borrelen, kabbelen, barsten, lijmfalen, delaminatie en dementalisering. XPEL garandeert geen voorwaarden van of schade aan de Producten anders dan de voorwaarden beschreven in deze Beperkte Garantie. Garantieperioden variëren en worden vermeld op het schema op de achterkant van deze beperkte garantie. HOUD REKENING MET BELANGRIJKE UITSLUITINGEN EN VEREISTEN VOOR VOORAFGAANDE GOEDKEURING DIE OP DE ACHTERKANT VAN DIT DOCUMENT WORDEN VERMELD.

GLASBREUKGARANTIE

Behalve met betrekking tot de hieronder verstrekte uitsluiting, dekt deze Beperkte Garantie op de Producten glasbreuk als gevolg van thermische belasting. XPEL behoudt zich het recht voor om een lokale vertegenwoordiger van haar keuze de betreffende venster(s) te laten inspecteren voordat claims worden goedgekeurd. Na goedkeuring van een claim naar eigen goeddunken van XPEL, betaalt XPEL voor vervanging van de glaseenheid tot een maximum van $ 500 per raam.

SEAL-STORING OP EENHEDEN MET TWEE DEELVENSTERS

Behalve met betrekking tot de hieronder verstrekte uitsluiting, strekt deze Beperkte Garantie zich uit tot het falen van de afdichting op eenheden met twee ruiten, indien en alleen als de klant een raamfabrikantgarantie tegen afdichtingsfouten heeft en aan XPEL verstrekt die geldig is en niet is verlopen, op het moment van claim. XPEL behoudt zich het recht voor om een lokale vertegenwoordiger van haar keuze de betreffende venster(s) te laten inspecteren voordat een claim wordt goedgekeurd. Voor goedgekeurde claims garandeert XPEL alleen dat de afdichting defect is voor de resterende periode van de garantie van de raamfabrikant, of de periode die op de achterkant wordt vermeld, afhankelijk van wat het kortst is. Na goedkeuring van een claim naar eigen goeddunken van XPEL, betaalt XPEL voor vervanging van de glaseenheid tot een maximum van $ 500 per raam

EXCLUSIES; XPEL’S OPTIE OM FILM TE VERWIJDEREN

Deze Beperkte Garantie strekt zich niet uit tot schade veroorzaakt door onjuiste productinstallatie, onjuiste producttoepassing, onjuiste productverzorging, reiniging of onderhoud, abnormale omstandigheden, misbruik, verkeerd gebruik, normale slijtage, ongevallen, opzettelijke schade van welke aard dan ook, onjuiste of ongeoorloofde reparaties, of andere handelingen of defecten die niet uitsluitend verband houden met defecten in materialen of vakmanschap. Gebouwen met een voorgeschiedenis van afdichtingsfouten of thermische glasbreuk komen niet in aanmerking voor glasbreuk of afdichtingsfoutdekking. Verder behoudt XPEL zich in het geval van meerdere storingen aan een of meer gefilmde ramen het recht voor om alle XPEL-raamfolie te verwijderen en de klant alleen het bedrag van de originele filminstallatie te vergoeden.

ALGEMENE BEPALINGEN

Deze beperkte garantie wordt alleen aangeboden aan de oorspronkelijke koper op het moment van installatie van het product. Deze beperkte garantie mag niet worden overgedragen, verkocht of toegewezen. Huureenheden worden beschouwd als commercieel onroerend goed. Deze beperkte garantie eindigt automatisch bij elke verkoop, overdracht of wijziging in de huur van een woning. Voor geldige garantieclaims zal XPEL een geautoriseerde XPEL-installateur van zijn keuze het Product laten verwijderen en opnieuw aanvuren op gebieden die door XPEL naar eigen goeddunken zijn bepaald om onder deze Beperkte Garantie te vallen, en XPEL dekt onderdelen en arbeid. De vervanging van de defecte folie, inclusief onderdelen en arbeid, is de exclusieve remedie voor alle Producten die onder deze Beperkte Garantie vallen. Betaling voor arbeidskosten die onder deze beperkte garantie vallen, wordt rechtstreeks aan de geautoriseerde XPEL-installateur gedaan en wordt berekend met behulp van de dekkingsvergoeding die door XPEL is gepubliceerd.

WAARSCHUWING DISCLAIMER

Er zijn geen garanties die verder gaan dan de beschrijving op de voorkant hiervan, noch zijn er garanties van geschiktheid voor een bepaald doel of verkoopbaarheid van toepassing op de producten. Deze fabrieksgarantie dekt geen aangepaste producten, onjuiste of slechte installatie van de producten, waaronder maar niet beperkt tot, wisen, trimmen en meten. In geen geval is de fabrikant aansprakelijk of verantwoordelijk voor enig verlies of schade, inclusief, maar niet beperkt tot, directe, indirecte of gevolgschade, behalve zoals uitdrukkelijk hierin uiteengezet. Deze beperkte garantie komt in de plaats van alle garanties, expliciet of impliciet, en is ongeldig als het product onderhevig is geweest aan misbruik, onjuiste installatie en/of verzorging. Deze garantie geeft u specifieke wettelijke rechten en u kunt ook andere rechten hebben die per staat of provincie verschillen.

WARRANTY DISCLAIMER; TOEPASSING VAN HET RECHT

ER ZIJN GEEN GARANTIES DIE VERDER GAAN DAN DE BESCHRIJVING OP DE VOORKANT HIERVAN, NOCH ZIJN ER GARANTIES VAN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF VERKOOPBAARHEID VAN TOEPASSING OP DE PRODUCTEN. DEZE BEPERKTE GARANTIE DEKT GEEN AANGEPASTE PRODUCTEN. DEZE BEPERKTE GARANTIE DEKT OOK GEEN ONJUISTE OF SLECHTE INSTALLATIE VAN DE PRODUCTEN, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT WISEN, TRIMMEN EN METEN. VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE WET, STREKT DEZE BEPERKTE GARANTIE ZICH NIET UIT TOT, EN IN GEEN GEVAL ZAL XPEL OF EEN GEAUTORISEERDE XPEL-INSTALLATEUR AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR, ENIGE INDIRECTE, SPECIALE, INCIDENTELE, EXEMPLARISCHE, GEVOLG- OF ANDERE SCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT DE INSTALLATIE OF HET GEBRUIK VAN HET PRODUCT. SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN STAAN DE UITSLUITING OF BEPERKING VAN INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE NIET TOE, DUS DE BOVENSTAANDE BEPERKING OF UITSLUITING IS MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING. DE HIERBOVEN BESCHREVEN UITDRUKKELIJKE GARANTIES EN RECHTSMIDDELEN ZIJN DE EXCLUSIEVE GARANTIES EN RECHTSMIDDELEN DIE BESCHIKBAAR ZIJN EN KOMEN IN DE PLAATS VAN ALLE ANDERE GARANTIES EN RECHTSMIDDELEN, EXPLICIET OF IMPLICIET. XPEL WIJST HIERBIJ ALLE ANDERE EXPLICIETE EN IMPLICIETE GARANTIES AF, INCLUSIEF DE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE WET, ZAL DE AANSPRAKELIJKHEID VAN XPEL IN GEEN GEVAL HOGER ZIJN DAN DE PRIJS DIE VOOR HET PRODUCT IS BETAALD. DEZE BEPALING STELT EEN BOVENGRENS AAN HET BEDRAG VAN DE EVENTUELE SCHADE DIE DE EIGENAAR VAN HET PRODUCT KAN VERHALEN VOOR ALLE CLAIMS EN OORZAKEN VAN ACTIE. DEZE BEPERKTE GARANTIE GEEFT U SPECIFIEKE WETTELIJKE RECHTEN EN U KUNT OOK ANDERE RECHTEN HEBBEN DIE VARIËREN VAN RECHTSGEBIED TOT RECHTSGEBIED.

OM EEN GARANTIECLAIM IN TE DIENEN

Deze beperkte garantie is het enige en exclusieve rechtsmiddel van de producteigenaar. Om een garantieclaim in te dienen, moet u eerst binnen de beperkte garantieperiode deze garantiekaart en een kopie van uw originele ontvangstbewijs voor het Product met vermelding van dekkingsgebieden indienen, samen met een gedetailleerde beschrijving van het vermeende defect aan de geautoriseerde XPEL-installateur die de installatie van het Product heeft uitgevoerd, of in het geval dat u geen contact kunt opnemen met de oorspronkelijke geautoriseerde XPEL-installateur, naar XPEL op het onderstaande address. Alle garantieclaims moeten de naam, het telefoonnummer, het address en het installatieaddress van de eiser bevatten (indien verschillend). Alle garantieclaims moeten worden goedgekeurd door XPEL en XPEL heeft de exclusieve bevoegdheid en discretie om de geldigheid van alle claims te bepalen. XPEL behoudt zich het recht voor om claims te weigeren die niet voldoen aan de criteria of anderszins zijn uitgesloten zoals hierboven beschreven. Bel voor meer informatie over deze beperkte garantie het onderstaande gratis telefoonnummer.

XPEL, Inc.

618 W Sunset Rd
San Antonio, Tx 78216
Oplettendheid: Garantieafdeling

Phone: (800) 447-9928
Register Garantie: www.xpel.com/register
Contact formulier: https://www.xpel.nl/contact

GESCHILLENBESLECHTING

Door het Product te installeren of te gebruiken, gaat u ermee akkoord alleen de hierin vermelde geschillenbeslechtingsprocedure te gebruiken en te gebruiken om alle claims, oorzaken van actie of eisen die voortvloeien uit of verband houden met het Product of deze Beperkte Garantie te doen gelden. Ten eerste dient u XPEL binnen de beperkte garantieperiode schriftelijk op de hoogte te stellen van de specifieke handeling en/of nalatigheid die de basis vormt van uw claim met betrekking tot het product en/of uw bewering dat XPEL zijn verplichtingen onder deze beperkte garantie niet is nagekomen. XPEL heeft niet minder dan dertig (30) dagen na ontvangst van uw schriftelijke kennisgeving om uw bewering te beoordelen, gedurende welke tijd het u verboden is verdere juridische stappen te ondernemen. U moet deze procedure gebruiken als opschortende voorwaarde om andere juridische stappen of rechtsmiddel na te streven. De schriftelijke kennisgeving die vereist is in het kader van deze informele geschillenbeslechtingsprocedure moet worden gedaan aan:

XPEL, Inc.

618 W Sunset Rd
San Antonio, TX 78216

Register Garantie: www.xpel.com/register
Contact formulier: https://www.xpel.nl/contact

Ten tweede, als uw claim of bewering niet binnen dertig (30) dagen na ontvangst door XPEL van uw schriftelijke kennisgeving hierboven is opgelost, zijn alle claims, oorzaken van actie of eisen die voortvloeien uit of verband houden met het Product of deze Beperkte Garantie onderworpen aan verplichte bemiddeling te goeder trouw die zal plaatsvinden in San Antonio, Texas, Verenigde Staten van Amerika op een wederzijds aanvaardbaar tijdstip, of op een andere locatie waarmee XPEL, naar eigen goeddunken, schriftelijk instemt. Een dergelijke bemiddeling moet plaatsvinden binnen zestig (60) dagen na de datum waarop u XPEL schriftelijk op de hoogte stelt van de specifieke handeling en/of nalatigheid die de basis vormt van uw claim met betrekking tot het Product en/of uw bewering dat XPEL haar verplichtingen onder deze Beperkte Garantie niet is nagekomen. Uw deelname te goeder trouw aan dergelijke bemiddeling is een opschortende voorwaarde voor het initiëren of indienen van een arbitrage of juridische procedure tegen XPEL. Ten derde, als een dergelijke bemiddeling niet succesvol is, zijn alle claims, oorzaken van actie of eisen die voortvloeien uit of verband houden met het Product of deze Beperkte Garantie onderworpen aan bindende arbitrage beheerd door JAMS. Door het Product te installeren of te gebruiken, gaat u ermee akkoord dat de exclusieve en verplichte locatie en locatie voor arbitrage die voortvloeit uit of verband houdt met het Product of deze Beperkte Garantie zich in San Antonio, Texas, Verenigde Staten van Amerika bevindt, tenzij XPEL er schriftelijk mee instemt, naar eigen goeddunken, om dergelijke arbitrage uit te voeren op een andere locatie of locatie. U kunt alleen een rechtszaak tegen XPEL aanspannen bij een bevoegde rechtbank om een uitspraak af te dwingen die, indien van toepassing, is gedaan in een arbitrage die wordt uitgevoerd op grond van deze Beperkte Garantie. Met uitzondering van uw recht om een arbitraal vonnis af te dwingen zoals hierin bepaald, gaat u ermee akkoord om door het Product te installeren of te gebruiken: (1) afstand te doen van elk recht om een rechtszaak tegen XPEL in te stellen of te handhaven in een rechtbank, tribunaal of een buitenlands of internationaal forum, en (2) afstand te doen van elk recht op een juryrechtspraak.

SERIE FILM COMMERCIËLE RESIDENTIËLE GLASBREUKBREUK STORING **

SeriesFilmCommercieelResidentiëleglasbreukSeal Failure
Solar-serieClear View serie, Neutral serie, Metallic serie10 JaarBeperkte levensduur5 Jaar3 Jaar
Veiligheid & Beveiliging4, 7, 8, 12 en 15 mil Clear10 JaarBeperkte levensduur5 Jaar3 Jaar
Solar Safety8 mil Zilver, 8 mil Neutraal10 JaarBeperkte levensduur5 Jaar3 Jaar
ExteriorZilver 20, Brons 353 Jaar3 JaarNoneNone
DecorativeFrost, White out, Black out5 Jaar5 JaarNoneNone

SPECIALE BEPERKINGEN OP GLASBREUK EN GARANTIE OP HET FALEN VAN AFDICHTINGEN

Veel toepassingen van XPEL-folies worden automatisch afgedekt voor glasbreuk in overeenstemming met het bovenstaande schema. Bepaalde donkere films en bepaalde soorten glas komen echter niet in aanmerking voor dekking, tenzij schriftelijke goedkeuring voorafgaand aan de installatie van XPEL is verkregen. Bepaalde film- en glascombinaties vereisen vooraf goedkeuring of zijn uitgesloten. (Zie Film to Glass Chart voor details)

NOOT: INDIEN GLAS DOOR DE KLANT WORDT VERVANGEN VOORDAT EEN GARANTIECLAIM VOOR GLASBREUK OF AFDICHTINGSFOUT WORDT INGEDIEND, VERVALT DEZE BEPERKTE GARANTIE, TENZIJ ER EEN GEVAARLIJKE SITUATIE BESTAAT DIE ONMIDDELLIJKE VERVANGING VEREIST, IN WELK GEVAL DE KLANT EEN FOTO (‘S) MOET MAKEN DIE DE GLASBREUK OF AFDICHTINGSFOUT DUIDELIJK WEERGEEFT VOORDAT HET RAAM WORDT VERVANGEN. DE KLANT MOET INFORMATIE VERSTREKKEN WAARUIT DE GEVAARLIJKE SITUATIE BLIJKT EN DE VEREISTE FOTO(‘S) BIJ ELKE GARANTIECLAIM.

Beperkte productgarantie

RXTM antimicrobiële oppervlaktebeschermingsfilm

XPEL, Inc. (het “Bedrijf”) garandeert uitdrukkelijk voor persoonlijk of niet-commercieel gebruik, voor een periode van vijf (5) jaar (de “Garantieperiode”) vanaf de datum van de eerste installatie. Het bedrijf dekt defecten aan de RXTMfilm (de “Product(en)”) zoals: vergeling, scheuren en laster. Voor commercieel gebruik, voor een periode van twee (2) jaar (de “Garantieperiode”) vanaf de datum van de eerste installatie. Het bedrijf dekt defecten aan de RXTMfilm (de “Product(en)”) zoals: vergeling, scheuren en laster. Deze beperkte garantie is alleen van toepassing op de producten van het bedrijf die zijn geïnstalleerd op de manier die door het bedrijf wordt aanbevolen.

Het bedrijf zal, naar eigen keuze, het product kosteloos verwijderen of vervangen als het product faalt of niet presteert zoals gegarandeerd, uitsluitend als gevolg van een fabricagefout binnen de garantieperiode, met inachtneming van de uitsluitingen die in deze beperkte garantie zijn uiteengezet. Als het Bedrijf ervoor kiest om het Product te vervangen, zal het Bedrijf een geautoriseerde installateur van zijn keuze het Product laten verwijderen en opnieuw aan te brengen op gebieden die door het Bedrijf naar eigen goeddunken zijn bepaald om onder deze Beperkte Garantie te vallen. Het bedrijf zal onderdelen en arbeid dekken. De vervanging van de defecte folie is het exclusieve rechtsmiddel voor alle Producten die onder deze Beperkte Garantie vallen. Gedurende de gehele Garantieperiode is de verplichting van het Bedrijf met betrekking tot reparatie of vervanging verder beperkt tot reparatie of vervanging met de Producten die beschikbaar zijn op het moment van de reparatie of vervanging, beperkt tot de reparatie of vervanging van alleen het specifieke Product dat faalt als gevolg van een fabricagefout. Elk gerepareerd of vervangen product blijft ook onderworpen aan de Garantieperiode en elke reparatie of vervanging zal de oorspronkelijke Garantieperiode op geen enkele manier verlengen of een nieuwe garantieperiode starten. Dit zijn de exclusieve rechtsmiddelen voor alle Producten die onder deze Beperkte Garantie vallen.

U kunt dekking verkrijgen onder deze beperkte garantie door het bedrijf een bewijs van garantiekaart, een kopie van het originele ontvangstbewijs voor het product te verstrekken dat dekkingsgebieden identificeert, samen met een gedetailleerde beschrijving van het vermeende defect. Voor service onder deze Beperkte Garantie moet u de geautoriseerde installateur van het Bedrijf die de installatie van het Product heeft uitgevoerd, schriftelijk op de hoogte stellen, met de naam, het telefoonnummer, het adres en het installatieadres van de eiser (indien verschillend), een beschrijving van het betrokken product en de aard van het defect.

Deze beperkte garantie is alleen overdraagbaar wanneer de nieuwe eigenaar het bewijs van de oorspronkelijke installatiedatum bij het bedrijf indient. Overdracht van de beperkte garantie geeft alleen recht op dekking voor de nieuwe eigenaar voor de rest van de oorspronkelijke garantieperiode.

Disclaimer van garanties

De producten van het bedrijf moeten worden opgeslagen, behandeld, geïnstalleerd, gebruikt en onderhouden in overeenstemming met de instructies van het bedrijf, en deze beperkte garantie is afhankelijk van de naleving van al deze instructies. Kopieën van de handleidingen van het bedrijf zijn verkrijgbaar bij het bedrijf op het onderstaande adres. U kunt dit/deze materialen ook verkrijgen door contact op te nemen met het Bedrijf op +1-210-678-3700 of op de website van het Bedrijf op www.xpel.com.

Deze beperkte garantie dekt geen defecten veroorzaakt door:

 1. niet-naleving van de gids of instructies van het bedrijf. Dergelijke storingen omvatten, maar zijn niet beperkt tot, blootstelling aan fysiek misbruik, inclusief, maar niet beperkt tot, chemisch misbruik(bijv. agressieve reinigingsmiddelen en oplosmiddelen), thermisch misbruik of schokken (bijv. overmatige hitte of kou) of verkeerd gebruik;
 2. improper opslag, installatie, hantering en/of gebruik van het Product;
 3. schade die niet het gevolg is van fabricagefouten die optreden terwijl het Product in het bezit is van de klant;
 4. onredenbaar of onbedoeld gebruik van het Product;
 5. Producten geïnstalleerd met bekende of zichtbare fabricagefouten op het moment van installatie, inclusief, maar niet beperkt tot krassen, slijtage, schaafwonden, spaanders aan het oppervlak;
 6. Minor omstandigheden zoals vlekken en krassen;
 7. schade aan het ingepakte oppervlak als gevolg van onjuiste wastechnieken of onjuist wasgereedschap dat slijtage kan veroorzaken of door derden die niet door het bedrijf zijn geautoriseerd;
 8. Scratches, slijtage, schrammen, spaanders aan de oppervlakte;
 9. Watervlekken – watervlekken worden veroorzaakt door minerale afzettingen, die, als ze op het product worden gedroogd, een vlek kunnen achterlaten, watervlekken zijn niet bedekt;
 10. schade veroorzaakt door botsing, accidentele schade, vandalisme, brand, hagel, overstroming, oppervlakteroest, spoorstof, fysieke schade, verfoverspray of defecten van de verffabrikant, die kunnen worden gedekt door het beschermingsplan van de fabrikant; en

Alle informatie of suggesties van het bedrijf met betrekking tot de producten met betrekking tot toepassingen, specificaties of naleving van codes en normen wordt uitsluitend verstrekt voor uw gemakkelijke referentie en wordt gedaan zonder enige verklaring met betrekking tot nauwkeurigheid of geschiktheid. U moet de geschiktheid van alle informatie met betrekking tot de Producten voor uw specifieke toepassing verifiëren en testen.

DE GARANTIES DIE HIERIN WORDEN UITEENGEZET, ZIJN DE ENIGE GARANTIES DIE DOOR HET BEDRIJF WORDEN GESTELD IN VERBAND MET DEZE PRODUCTEN. HET BEDRIJF KAN EN ZAL GEEN IMPLICIETE OF UITDRUKKELIJKE GARANTIES GEVEN MET BETREKKING TOT HET PRODUCT EN WIJST ALLE ANDERE GARANTIES AF, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, ENIGE GARANTIE VAN VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. PRODUCTEN DIE DOOR HET BEDRIJF WORDEN VERKOCHT, WORDEN ALLEEN VERKOCHT VOLGENS DE SPECIFICATIES DIE SPECIFIEK SCHRIFTELIJK DOOR HET BEDRIJF ZIJN UITEENGEZET. ANDERS DAN DE BEPERKTE GARANTIE DIE HIERIN WORDT UITEENGEZET, GEEFT HET BEDRIJF GEEN ANDERE GARANTIES, EXPLICIET OF IMPLICIET. DE ENIGE VERPLICHTING VAN HET BEDRIJF ONDER DEZE GARANTIE IS REPARATIE OF VERVANGING VAN NIET-CONFORME PRODUCTEN, OF NAAR KEUZE VAN HET BEDRIJF, RETOURNERING VAN HET PRODUCT EN EEN TERUGBETALING VAN DE AANKOOPPRIJS. KOPER AANVAARDT ALLE RISICO’S MET BETREKKING TOT HET RESULTAAT VAN HET GEBRUIK VAN DE GEKOCHTE PRODUCTEN, HETZIJ AFZONDERLIJK GEBRUIKT OF IN COMBINATIE MET ANDERE PRODUCTEN OF STOFFEN.

beperking van aansprakelijkheid

GEEN ENKELE VORDERING VAN DE KOPER/EIGENAAR VAN WELKE AARD DAN OOK, MET INBEGRIP VAN AANSPRAKEN OP SCHADELOOSSTELLING, ZAL HOGER ZIJN DAN DE KOOPPRIJS VAN DE PRODUCTEN WAARVOOR SCHADEVERGOEDING WORDT GEVORDERD. IN GEEN GEVAL IS HET BEDRIJF AANSPRAKELIJK JEGENS KOPER / EIGENAAR IN ONRECHTMATIGE DAAD, CONTRACT OF ANDERSZINS, VOOR ENIGE SPECIALE, INDIRECTE, INCIDENTELE, GEVOLG-, VERTROUWENS-, WETTELIJKE, SPECIALE, PUNITIEVE OF EXEMPLARISCHE SCHADE, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, GEDERFDE WINST, VERLIES VAN GEBRUIK, VERLIES VAN TIJD, VERLIES VAN INKOMSTEN, ONGEMAK, VERLIES VAN ZAKELIJKE KANSEN, SCHADE AAN GOEDE WIL OF REPUTATIE, OF VERLIES VAN GEGEVENS, ZELFS ALS U OP DE HOOGTE BENT GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE OF DERGELIJKE SCHADE REDELIJKERWIJS HAD KUNNEN WORDEN VOORZIEN, IN VERBAND MET, VOORTVLOEIEND UIT OF ALS GEVOLG VAN DE VERKOOP, LEVERING, SERVICE, GEBRUIK OF VERLIES VAN GEBRUIK VAN DE PRODUCTEN DIE HIERONDER WORDEN VERKOCHT, OF VOOR ENIGE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE KOPER JEGENS EEN DERDE PARTIJ MET BETREKKING DAARTOE.

Contactinformatie
Alle vragen met betrekking tot deze Beperkte Garantie moeten worden gericht aan:

XPEL, Inc.

618 W Sunset Rd
San Antonio, Tx 78216
Oplettendheid: Garantieafdeling

Telefoon: +1-210-678-3700
Register Garantie: www.xpel.com/register
Contact formulier: https://www.xpel.nl/contact

Beperkte productgarantie

LUX PLUS, LUX-M, ZEUS, MPD & ASP PPF

XPEL, Inc. (het “Bedrijf”) garandeert uitdrukkelijk aan de eigenaar dat, gedurende een periode van tien (10) jaar (de “Garantieperiode”) vanaf de datum van de eerste installatie. Het bedrijf dekt defecten aan de LUX PLUS, LUX-M, ZEUS, MPD & ASP (de “Product(en)”) zoals: vergeling, kleuring, scheurvorming, blaarvorming en delaminatie. Deze beperkte garantie is alleen van toepassing op de producten van het bedrijf die professioneel zijn geïnstalleerd op de manier die door het bedrijf wordt aanbevolen.

Het bedrijf zal, naar eigen keuze, het product kosteloos verwijderen of vervangen als het product faalt of niet presteert zoals gegarandeerd, uitsluitend als gevolg van een fabricagefout binnen de garantieperiode, met inachtneming van de uitsluitingen die in deze beperkte garantie zijn uiteengezet. Als het Bedrijf ervoor kiest om het Product te vervangen, zal het Bedrijf een geautoriseerde installateur van zijn keuze het Product laten verwijderen en opnieuw aan te brengen op gebieden die door het Bedrijf naar eigen goeddunken zijn bepaald om onder deze Beperkte Garantie te vallen. Het bedrijf zal onderdelen en arbeid dekken. De vervanging van de defecte folie is het exclusieve rechtsmiddel voor alle Producten die onder deze Beperkte Garantie vallen. Gedurende de gehele Garantieperiode is de verplichting van het Bedrijf met betrekking tot reparatie of vervanging verder beperkt tot reparatie of vervanging met de Producten die beschikbaar zijn op het moment van de reparatie of vervanging, beperkt tot de reparatie of vervanging van alleen het specifieke Product dat faalt als gevolg van een fabricagefout. Elk gerepareerd of vervangen product blijft ook onderworpen aan de Garantieperiode en elke reparatie of vervanging zal de oorspronkelijke Garantieperiode op geen enkele manier verlengen of een nieuwe garantieperiode starten. Dit zijn de exclusieve rechtsmiddelen voor alle Producten die onder deze Beperkte Garantie vallen.

U kunt dekking verkrijgen onder deze beperkte garantie door het bedrijf een bewijs van garantiekaart, een kopie van het originele ontvangstbewijs voor het product te verstrekken dat dekkingsgebieden identificeert, samen met een gedetailleerde beschrijving van het vermeende defect. Voor service onder deze Beperkte Garantie moet u de geautoriseerde installateur van het Bedrijf die de installatie van het Product heeft uitgevoerd, schriftelijk op de hoogte stellen, met de naam, het telefoonnummer, het adres en het installatieadres van de eiser (indien verschillend), een beschrijving van het betrokken product en de aard van het defect.

Deze beperkte garantie is alleen overdraagbaar wanneer de nieuwe eigenaar het bewijs van de oorspronkelijke installatiedatum bij het bedrijf indient. Overdracht van de beperkte garantie geeft alleen recht op dekking voor de nieuwe eigenaar voor de rest van de oorspronkelijke garantieperiode.

Disclaimer van garanties

De producten van het bedrijf moeten worden opgeslagen, behandeld, geïnstalleerd, gebruikt en onderhouden in overeenstemming met de instructies van het bedrijf, en deze beperkte garantie is afhankelijk van de naleving van al deze instructies. Kopieën van de handleidingen van het bedrijf zijn verkrijgbaar bij het bedrijf op het onderstaande adres. U kunt deze materialen ook verkrijgen door contact op te nemen met het bedrijf op +1-210-678-3700 of op de website van het bedrijf op www.xpel.com.

Deze beperkte garantie dekt geen defecten veroorzaakt door:

 1. niet-naleving van de gids of instructies van het bedrijf. Dergelijke storingen omvatten, maar zijn niet beperkt tot, blootstelling aan fysiek misbruik, inclusief, maar niet beperkt tot, chemisch misbruik(bijv. agressieve reinigingsmiddelen en oplosmiddelen), thermisch misbruik of schokken (bijv. overmatige hitte of kou) of verkeerd gebruik;
 2. improper opslag, installatie, hantering en/of gebruik van het Product;
 3. schade die niet het gevolg is van fabricagefouten die optreden terwijl het Product in het bezit is van de klant;
 4. onredenbaar of onbedoeld gebruik van het Product;
 5. Producten geïnstalleerd met bekende of zichtbare fabricagefouten op het moment van installatie, inclusief, maar niet beperkt tot krassen, slijtage, schaafwonden, spaanders op het geverfde oppervlak;
 6. Minor omstandigheden zoals vlekken en krassen;
 7. schade aan het ingepakte oppervlak als gevolg van onjuiste wastechnieken, automatische wasbeurten of onjuiste wasmiddelen die slijtage kunnen veroorzaken of door derden die niet door het bedrijf zijn geautoriseerd;
 8. Scratches, slijtage, schrammen, spaanders aan het geverfde oppervlak;
 9. Watervlekken – watervlekken worden veroorzaakt door minerale afzettingen, die, als ze op de verfbeschermingsfilm worden gedroogd, een vlek kunnen achterlaten, watervlekken zijn niet bedekt;
 10. schade veroorzaakt door botsing, accidentele schade, vandalisme, brand, hagel, overstroming, oppervlakteroest, spoorstof, fysieke schade, verfoverspray of defecten van de glasfabrikant, die kunnen worden gedekt door het beschermingsplan van de fabrikant; en
 11. Gebieden die niet opnieuw zijn ingepakt na een verf- of lichaamsreparatie;
 12. Gebruik in niet-automotive toepassingen.

Alle informatie of suggesties van het bedrijf met betrekking tot de producten met betrekking tot toepassingen, specificaties of naleving van codes en normen wordt uitsluitend verstrekt voor uw gemakkelijke referentie en wordt gedaan zonder enige verklaring met betrekking tot nauwkeurigheid of geschiktheid. U moet de geschiktheid van alle informatie met betrekking tot de Producten voor uw specifieke toepassing verifiëren en testen.

DE GARANTIES DIE HIERIN WORDEN UITEENGEZET, ZIJN DE ENIGE GARANTIES DIE DOOR HET BEDRIJF WORDEN GESTELD IN VERBAND MET DEZE PRODUCTEN. HET BEDRIJF KAN EN ZAL GEEN IMPLICIETE OF UITDRUKKELIJKE GARANTIES GEVEN MET BETREKKING TOT HET PRODUCT EN WIJST ALLE ANDERE GARANTIES AF, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, ENIGE GARANTIE VAN VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. PRODUCTEN DIE DOOR HET BEDRIJF WORDEN VERKOCHT, WORDEN ALLEEN VERKOCHT VOLGENS DE SPECIFICATIES DIE SPECIFIEK SCHRIFTELIJK DOOR HET BEDRIJF ZIJN UITEENGEZET. ANDERS DAN DE BEPERKTE GARANTIE DIE HIERIN WORDT UITEENGEZET, GEEFT HET BEDRIJF GEEN ANDERE GARANTIES, EXPLICIET OF IMPLICIET. DE ENIGE VERPLICHTING VAN HET BEDRIJF ONDER DEZE GARANTIE IS REPARATIE OF VERVANGING VAN NIET-CONFORME PRODUCTEN, OF NAAR KEUZE VAN HET BEDRIJF, RETOURNERING VAN HET PRODUCT EN EEN TERUGBETALING VAN DE AANKOOPPRIJS. KOPER AANVAARDT ALLE RISICO’S MET BETREKKING TOT HET RESULTAAT VAN HET GEBRUIK VAN DE GEKOCHTE PRODUCTEN, HETZIJ AFZONDERLIJK GEBRUIKT OF IN COMBINATIE MET ANDERE PRODUCTEN OF STOFFEN.

beperking van aansprakelijkheid
GEEN ENKELE VORDERING VAN DE KOPER/EIGENAAR VAN WELKE AARD DAN OOK, MET INBEGRIP VAN AANSPRAKEN OP SCHADELOOSSTELLING, ZAL HOGER ZIJN DAN DE KOOPPRIJS VAN DE PRODUCTEN WAARVOOR SCHADEVERGOEDING WORDT GEVORDERD. IN GEEN GEVAL IS HET BEDRIJF AANSPRAKELIJK JEGENS KOPER / EIGENAAR IN ONRECHTMATIGE DAAD, CONTRACT OF ANDERSZINS, VOOR ENIGE SPECIALE, INDIRECTE, INCIDENTELE, GEVOLG-, VERTROUWENS-, WETTELIJKE, SPECIALE, PUNITIEVE OF EXEMPLARISCHE SCHADE, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, GEDERFDE WINST, VERLIES VAN GEBRUIK, VERLIES VAN TIJD, VERLIES VAN INKOMSTEN, ONGEMAK, VERLIES VAN ZAKELIJKE KANSEN, SCHADE AAN GOEDE WIL OF REPUTATIE, OF VERLIES VAN GEGEVENS, ZELFS ALS U OP DE HOOGTE BENT GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE OF DERGELIJKE SCHADE REDELIJKERWIJS HAD KUNNEN WORDEN VOORZIEN, IN VERBAND MET, VOORTVLOEIEND UIT OF ALS GEVOLG VAN DE VERKOOP, LEVERING, SERVICE, GEBRUIK OF VERLIES VAN GEBRUIK VAN DE PRODUCTEN DIE HIERONDER WORDEN VERKOCHT, OF VOOR ENIGE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE KOPER JEGENS EEN DERDE PARTIJ MET BETREKKING DAARTOE.

Contactinformatie
Alle vragen met betrekking tot deze Beperkte Garantie moeten worden gericht aan:

Exclusief distributeur, ET, in China

Beperkte productgarantie

PROTEX PPF

XPEL, Inc. (het “Bedrijf”) garandeert uitdrukkelijk aan de eigenaar dat, gedurende een periode van tien (10) jaar (de “Garantieperiode”) vanaf de datum van de eerste installatie. Het bedrijf zal defecten op de PROTEX PPF (de “Product(en)”) dekken, zoals: vlekken, scheuren, blaarvorming en laster. Deze beperkte garantie is alleen van toepassing op de producten van het bedrijf die professioneel zijn geïnstalleerd op de manier die door het bedrijf wordt aanbevolen.

Het bedrijf zal, naar eigen keuze, het product kosteloos verwijderen of vervangen als het product faalt of niet presteert zoals gegarandeerd, uitsluitend als gevolg van een fabricagefout binnen de garantieperiode, met inachtneming van de uitsluitingen die in deze beperkte garantie zijn uiteengezet. Als het Bedrijf ervoor kiest om het Product te vervangen, zal het Bedrijf een geautoriseerde installateur van zijn keuze het Product laten verwijderen en opnieuw aan te brengen op gebieden die door het Bedrijf naar eigen goeddunken zijn bepaald om onder deze Beperkte Garantie te vallen. Het bedrijf zal onderdelen en arbeid dekken. De vervanging van de defecte folie is het exclusieve rechtsmiddel voor alle Producten die onder deze Beperkte Garantie vallen. Gedurende de gehele Garantieperiode is de verplichting van het Bedrijf met betrekking tot reparatie of vervanging verder beperkt tot reparatie of vervanging met de Producten die beschikbaar zijn op het moment van de reparatie of vervanging, beperkt tot de reparatie of vervanging van alleen het specifieke Product dat faalt als gevolg van een fabricagefout. Elk gerepareerd of vervangen product blijft ook onderworpen aan de Garantieperiode en elke reparatie of vervanging zal de oorspronkelijke Garantieperiode op geen enkele manier verlengen of een nieuwe garantieperiode starten. Dit zijn de exclusieve rechtsmiddelen voor alle Producten die onder deze Beperkte Garantie vallen.

U kunt dekking verkrijgen onder deze beperkte garantie door het bedrijf een bewijs van garantiekaart, een kopie van het originele ontvangstbewijs voor het product te verstrekken dat dekkingsgebieden identificeert, samen met een gedetailleerde beschrijving van het vermeende defect. Voor service onder deze Beperkte Garantie moet u de geautoriseerde installateur van het Bedrijf die de installatie van het Product heeft uitgevoerd, schriftelijk op de hoogte stellen, met de naam, het telefoonnummer, het adres en het installatieadres van de eiser (indien verschillend), een beschrijving van het betrokken product en de aard van het defect.

Deze beperkte garantie is alleen overdraagbaar wanneer de nieuwe eigenaar het bewijs van de oorspronkelijke installatiedatum bij het bedrijf indient. Overdracht van de beperkte garantie geeft alleen recht op dekking voor de nieuwe eigenaar voor de rest van de oorspronkelijke garantieperiode.

Disclaimer van garanties

De producten van het bedrijf moeten worden opgeslagen, behandeld, geïnstalleerd, gebruikt en onderhouden in overeenstemming met de instructies van het bedrijf, en deze beperkte garantie is afhankelijk van de naleving van al deze instructies. Kopieën van de handleidingen van het bedrijf zijn verkrijgbaar bij het bedrijf op het onderstaande adres. U kunt deze materialen ook verkrijgen door contact op te nemen met het bedrijf op +1-210-678-3700 of op de website van het bedrijf op www.xpel.com.

Deze beperkte garantie dekt geen defecten veroorzaakt door:

 1. niet-naleving van de gids of instructies van het bedrijf. Dergelijke storingen omvatten, maar zijn niet beperkt tot, blootstelling aan fysiek misbruik, inclusief, maar niet beperkt tot, chemisch misbruik (bijv. agressieve reinigingsmiddelen en oplosmiddelen), thermisch misbruik of schokken (bijv. overmatige hitte of kou) of verkeerd gebruik;
 2. improper opslag, installatie, hantering en/of gebruik van het Product;
 3. schade die niet het gevolg is van fabricagefouten die optreden terwijl het Product in het bezit is van de klant;
 4. onredenbaar of onbedoeld gebruik van het Product;
 5. Producten geïnstalleerd met bekende of zichtbare fabricagefouten op het moment van installatie, inclusief, maar niet beperkt tot krassen, slijtage, schaafwonden, spaanders op het geverfde oppervlak;
 6. Minor omstandigheden zoals vlekken en krassen;
 7. schade aan het ingepakte oppervlak als gevolg van onjuiste wastechnieken, automatische wasbeurten of onjuiste wasmiddelen die slijtage kunnen veroorzaken of door derden die niet door het bedrijf zijn geautoriseerd;
 8. Scratches, slijtage, schrammen, spaanders aan het geverfde oppervlak;
 9. Watervlekken – watervlekken worden veroorzaakt door minerale afzettingen, die, als ze op de verfbeschermingsfilm worden gedroogd, een vlek kunnen achterlaten, watervlekken zijn niet bedekt;
 10. schade veroorzaakt door botsing, accidentele schade, vandalisme, brand, hagel, overstroming, oppervlakteroest, spoorstof, fysieke schade, verfoverspray of defecten van de glasfabrikant, die kunnen worden gedekt door het beschermingsplan van de fabrikant; en
 11. Gebieden die niet opnieuw zijn ingepakt na een verf- of lichaamsreparatie;
 12. Gebruik in niet-automotive toepassingen.

Alle informatie of suggesties van het bedrijf met betrekking tot de producten met betrekking tot toepassingen, specificaties of naleving van codes en normen wordt uitsluitend verstrekt voor uw gemakkelijke referentie en wordt gedaan zonder enige verklaring met betrekking tot nauwkeurigheid of geschiktheid. U moet de geschiktheid van alle informatie met betrekking tot de Producten voor uw specifieke toepassing verifiëren en testen.

DE GARANTIES DIE HIERIN WORDEN UITEENGEZET, ZIJN DE ENIGE GARANTIES DIE DOOR HET BEDRIJF WORDEN GESTELD IN VERBAND MET DEZE PRODUCTEN. HET BEDRIJF KAN EN ZAL GEEN IMPLICIETE OF UITDRUKKELIJKE GARANTIES GEVEN MET BETREKKING TOT HET PRODUCT EN WIJST ALLE ANDERE GARANTIES AF, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, ENIGE GARANTIE VAN VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. PRODUCTEN DIE DOOR HET BEDRIJF WORDEN VERKOCHT, WORDEN ALLEEN VERKOCHT VOLGENS DE SPECIFICATIES DIE SPECIFIEK SCHRIFTELIJK DOOR HET BEDRIJF ZIJN UITEENGEZET. ANDERS DAN DE BEPERKTE GARANTIE DIE HIERIN WORDT UITEENGEZET, GEEFT HET BEDRIJF GEEN ANDERE GARANTIES, EXPLICIET OF IMPLICIET. DE ENIGE VERPLICHTING VAN HET BEDRIJF ONDER DEZE GARANTIE IS REPARATIE OF VERVANGING VAN NIET-CONFORME PRODUCTEN, OF NAAR KEUZE VAN HET BEDRIJF, RETOURNERING VAN HET PRODUCT EN EEN TERUGBETALING VAN DE AANKOOPPRIJS. KOPER AANVAARDT ALLE RISICO’S MET BETREKKING TOT HET RESULTAAT VAN HET GEBRUIK VAN DE GEKOCHTE PRODUCTEN, HETZIJ AFZONDERLIJK GEBRUIKT OF IN COMBINATIE MET ANDERE PRODUCTEN OF STOFFEN.

beperking van aansprakelijkheid

GEEN ENKELE VORDERING VAN DE KOPER/EIGENAAR VAN WELKE AARD DAN OOK, MET INBEGRIP VAN AANSPRAKEN OP SCHADELOOSSTELLING, ZAL HOGER ZIJN DAN DE KOOPPRIJS VAN DE PRODUCTEN WAARVOOR SCHADEVERGOEDING WORDT GEVORDERD. IN GEEN GEVAL IS HET BEDRIJF AANSPRAKELIJK JEGENS KOPER / EIGENAAR IN ONRECHTMATIGE DAAD, CONTRACT OF ANDERSZINS, VOOR ENIGE SPECIALE, INDIRECTE, INCIDENTELE, GEVOLG-, VERTROUWENS-, WETTELIJKE, SPECIALE, PUNITIEVE OF EXEMPLARISCHE SCHADE, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, GEDERFDE WINST, VERLIES VAN GEBRUIK, VERLIES VAN TIJD, VERLIES VAN INKOMSTEN, ONGEMAK, VERLIES VAN ZAKELIJKE KANSEN, SCHADE AAN GOEDE WIL OF REPUTATIE, OF VERLIES VAN GEGEVENS, ZELFS ALS U OP DE HOOGTE BENT GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE OF DERGELIJKE SCHADE REDELIJKERWIJS HAD KUNNEN WORDEN VOORZIEN, IN VERBAND MET, VOORTVLOEIEND UIT OF ALS GEVOLG VAN DE VERKOOP, LEVERING, SERVICE, GEBRUIK OF VERLIES VAN GEBRUIK VAN DE PRODUCTEN DIE HIERONDER WORDEN VERKOCHT, OF VOOR ENIGE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE KOPER JEGENS EEN DERDE PARTIJ MET BETREKKING DAARTOE.

Contactinformatie
Alle vragen met betrekking tot deze Beperkte Garantie moeten worden gericht aan:

Exclusief distributeur, ET, in China

Beperkte productgarantie

ARMORTM

XPEL, Inc. (het “Bedrijf”) garandeert uitdrukkelijk aan de eigenaar dat, op verticale oppervlakken gedurende een periode van vier (4) jaar (de “Garantieperiode”) vanaf de datum van de eerste installatie. Het bedrijf dekt defecten aan de ARMORTM (de “Product(en)”) zoals: kraken, peeling, blaarvorming en delaminatie. Op niet-verticale oppervlakken gedurende een periode van twee (2) jaar (de “Garantieperiode”) vanaf de datum van de eerste installatie dekt Het Bedrijf defecten aan de ARMORTM (de “Product(en)”) zoals: kraken, pellen, blaarvorming en delamineren. Oppervlakken worden hieronder gedefinieerd in deze beperkte garantie. Deze beperkte garantie is alleen van toepassing op de producten van het bedrijf die professioneel zijn geïnstalleerd op de manier die door het bedrijf wordt aanbevolen.

Het bedrijf zal, naar eigen keuze, het product kosteloos verwijderen of vervangen als het product faalt of niet presteert zoals gegarandeerd, uitsluitend als gevolg van een fabricagefout binnen de garantieperiode, met inachtneming van de uitsluitingen die in deze beperkte garantie zijn uiteengezet. Als het Bedrijf ervoor kiest om het Product te vervangen, zal het Bedrijf een geautoriseerde installateur van zijn keuze het Product laten verwijderen en opnieuw aan te brengen op gebieden die door het Bedrijf naar eigen goeddunken zijn bepaald om onder deze Beperkte Garantie te vallen. Het bedrijf zal onderdelen en arbeid dekken. De vervanging van de defecte folie is het exclusieve rechtsmiddel voor alle Producten die onder deze Beperkte Garantie vallen. Gedurende de gehele Garantieperiode is de verplichting van het Bedrijf met betrekking tot reparatie of vervanging verder beperkt tot reparatie of vervanging met de Producten die beschikbaar zijn op het moment van de reparatie of vervanging, beperkt tot de reparatie of vervanging van alleen het specifieke Product dat faalt als gevolg van een fabricagefout. Elk gerepareerd of vervangen product blijft ook onderworpen aan de Garantieperiode en elke reparatie of vervanging zal de oorspronkelijke Garantieperiode op geen enkele manier verlengen of een nieuwe garantieperiode starten. Dit zijn de exclusieve rechtsmiddelen voor alle Producten die onder deze Beperkte Garantie vallen.

U kunt dekking verkrijgen onder deze beperkte garantie door het bedrijf een bewijs van garantiekaart, een kopie van het originele ontvangstbewijs voor het product te verstrekken dat dekkingsgebieden identificeert, samen met een gedetailleerde beschrijving van het vermeende defect. Voor service onder deze Beperkte Garantie moet u de geautoriseerde installateur van het Bedrijf die de installatie van het Product heeft uitgevoerd, schriftelijk op de hoogte stellen, met de naam, het telefoonnummer, het adres en het installatieadres van de eiser (indien verschillend), een beschrijving van het betrokken product en de aard van het defect.

Deze beperkte garantie is alleen overdraagbaar wanneer de nieuwe eigenaar het bewijs van de oorspronkelijke installatiedatum bij het bedrijf indient. Overdracht van de beperkte garantie geeft alleen recht op dekking voor de nieuwe eigenaar voor de rest van de oorspronkelijke garantieperiode.

Disclaimer van garanties

De producten van het bedrijf moeten worden opgeslagen, behandeld, geïnstalleerd, gebruikt en onderhouden in overeenstemming met de instructies van het bedrijf, en deze beperkte garantie is afhankelijk van de naleving van al deze instructies. Kopieën van de handleidingen van het bedrijf zijn verkrijgbaar bij het bedrijf op het onderstaande adres. U kunt dit/deze materialen ook verkrijgen door contact op te nemen met het Bedrijf op +1-210-678-3700 of op de website van het Bedrijf op www.xpel.com.

Deze beperkte garantie dekt geen defecten veroorzaakt door:

 1. niet-naleving van de gids of instructies van het bedrijf. Dergelijke storingen omvatten, maar zijn niet beperkt tot, blootstelling aan fysiek misbruik, inclusief, maar niet beperkt tot, chemisch misbruik(bijv. agressieve reinigingsmiddelen en oplosmiddelen), thermisch misbruik of schokken (bijv. overmatige hitte of kou) of verkeerd gebruik;
 2. improper opslag, installatie, hantering en/of gebruik van het Product;
 3. schade die niet het gevolg is van fabricagefouten die optreden terwijl het Product in het bezit is van de klant;
 4. onredenbaar of onbedoeld gebruik van het Product;
 5. Producten geïnstalleerd met bekende of zichtbare fabricagefouten op het moment van installatie, inclusief, maar niet beperkt tot krassen, slijtage, schaafwonden, spaanders aan het oppervlak;
 6. Minor omstandigheden zoals vlekken en krassen;
 7. schade aan het ingepakte oppervlak als gevolg van onjuiste wastechnieken, automatische wasbeurten of onjuiste wasmiddelen die slijtage kunnen veroorzaken of door derden die niet door het bedrijf zijn geautoriseerd;
 8. Scratches, slijtage, schrammen, spaanders aan het geverfde oppervlak;
 9. Watervlekken – watervlekken worden veroorzaakt door minerale afzettingen, die, als ze op de ARMORTM< / sup> worden achtergelaten, watervlekken zijn niet bedekt;
 10. schade veroorzaakt door botsing, accidentele schade, vandalisme, brand, hagel, overstroming, oppervlakteroest, spoorstof, fysieke schade, verfoverspray of defecten van de verffabrikant, die kunnen worden gedekt door het beschermingsplan van de fabrikant; en
 11. Gebruik in niet-automotive toepassingen.

Alle informatie of suggesties van het bedrijf met betrekking tot de producten met betrekking tot toepassingen, specificaties of naleving van codes en normen wordt uitsluitend verstrekt voor uw gemakkelijke referentie en wordt gedaan zonder enige verklaring met betrekking tot nauwkeurigheid of geschiktheid. U moet de geschiktheid van alle informatie met betrekking tot de Producten voor uw specifieke toepassing verifiëren en testen.

DE GARANTIES DIE HIERIN WORDEN UITEENGEZET, ZIJN DE ENIGE GARANTIES DIE DOOR HET BEDRIJF WORDEN GESTELD IN VERBAND MET DEZE PRODUCTEN. HET BEDRIJF KAN EN ZAL GEEN IMPLICIETE OF UITDRUKKELIJKE GARANTIES GEVEN MET BETREKKING TOT HET PRODUCT EN WIJST ALLE ANDERE GARANTIES AF, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, ENIGE GARANTIE VAN VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. PRODUCTEN DIE DOOR HET BEDRIJF WORDEN VERKOCHT, WORDEN ALLEEN VERKOCHT VOLGENS DE SPECIFICATIES DIE SPECIFIEK SCHRIFTELIJK DOOR HET BEDRIJF ZIJN UITEENGEZET. ANDERS DAN DE BEPERKTE GARANTIE DIE HIERIN WORDT UITEENGEZET, GEEFT HET BEDRIJF GEEN ANDERE GARANTIES, EXPLICIET OF IMPLICIET. DE ENIGE VERPLICHTING VAN HET BEDRIJF ONDER DEZE GARANTIE IS REPARATIE OF VERVANGING VAN NIET-CONFORME PRODUCTEN, OF NAAR KEUZE VAN HET BEDRIJF, RETOURNERING VAN HET PRODUCT EN EEN TERUGBETALING VAN DE AANKOOPPRIJS. KOPER AANVAARDT ALLE RISICO’S MET BETREKKING TOT HET RESULTAAT VAN HET GEBRUIK VAN DE GEKOCHTE PRODUCTEN, HETZIJ AFZONDERLIJK GEBRUIKT OF IN COMBINATIE MET ANDERE PRODUCTEN OF STOFFEN.

beperking van aansprakelijkheid

GEEN ENKELE VORDERING VAN DE KOPER/EIGENAAR VAN WELKE AARD DAN OOK, MET INBEGRIP VAN AANSPRAKEN OP SCHADELOOSSTELLING, ZAL HOGER ZIJN DAN DE KOOPPRIJS VAN DE PRODUCTEN WAARVOOR SCHADEVERGOEDING WORDT GEVORDERD. IN GEEN GEVAL IS HET BEDRIJF AANSPRAKELIJK JEGENS KOPER / EIGENAAR IN ONRECHTMATIGE DAAD, CONTRACT OF ANDERSZINS, VOOR ENIGE SPECIALE, INDIRECTE, INCIDENTELE, GEVOLG-, VERTROUWENS-, WETTELIJKE, SPECIALE, PUNITIEVE OF EXEMPLARISCHE SCHADE, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, GEDERFDE WINST, VERLIES VAN GEBRUIK, VERLIES VAN TIJD, VERLIES VAN INKOMSTEN, ONGEMAK, VERLIES VAN ZAKELIJKE KANSEN, SCHADE AAN GOEDE WIL OF REPUTATIE, OF VERLIES VAN GEGEVENS, ZELFS ALS U OP DE HOOGTE BENT GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE OF DERGELIJKE SCHADE REDELIJKERWIJS HAD KUNNEN WORDEN VOORZIEN, IN VERBAND MET, VOORTVLOEIEND UIT OF ALS GEVOLG VAN DE VERKOOP, LEVERING, SERVICE, GEBRUIK OF VERLIES VAN GEBRUIK VAN DE PRODUCTEN DIE HIERONDER WORDEN VERKOCHT, OF VOOR ENIGE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE KOPER JEGENS EEN DERDE PARTIJ MET BETREKKING DAARTOE.

Oppervlaktedefinities

Verticale belichting, het gezicht van ARMORTM is kleiner dan of gelijk aan 10 graden van verticaal. Niet-verticale belichting, het gezicht van ARMORTM is groter dan 10 graden van verticaal.

ARMORTM Verticale en niet-verticale belichting

Contactinformatie
Alle vragen met betrekking tot deze Beperkte Garantie moeten worden gericht aan:

XPEL, Inc.

618 W Sunset Rd
San Antonio, Tx 78216
Oplettendheid: Garantieafdeling

Telefoon: +1-210-678-3700
Register Garantie: www.xpel.com/register
Contact formulier: https://www.xpel.nl/contact

Beperkte productgarantie

FUSION PLUSTM PAINT & PPF

XPEL, Inc. (het “Bedrijf”) garandeert uitdrukkelijk aan de eigenaar dat, gedurende een periode van vier (4) jaar (de “Garantieperiode”) vanaf de datum van de eerste installatie. Het bedrijf zal de lakafwerking van de voertuigen op de FUSION PLUSTM PAINT & PPF (de “Product(en)”) tegen: oxidatie, verlies van glans, UV-schade, Insecteninslagen, kleurvervaging, zure regen en verfkrijten. Deze beperkte garantie is alleen van toepassing op de producten van het bedrijf die professioneel zijn geïnstalleerd op de manier die door het bedrijf wordt aanbevolen.

Het Bedrijf zal, naar eigen keuze, het Product kosteloos verwijderen of vervangen, of de kosten van het Product terugbetalen, als het Product faalt of niet presteert zoals gegarandeerd, uitsluitend als gevolg van een fabricagefout binnen de Garantieperiode, met inachtneming van de uitsluitingen uiteengezet in deze Beperkte Garantie. Als het Bedrijf ervoor kiest om het Product te vervangen, zal het Bedrijf een geautoriseerde installateur van zijn keuze het Product laten verwijderen en opnieuw aan te brengen op gebieden die door het Bedrijf naar eigen goeddunken zijn bepaald om onder deze Beperkte Garantie te vallen. Het bedrijf zal onderdelen dekken en de geautoriseerde installateur zal verantwoordelijk zijn voor het leveren van installatiewerkzaamheden. De terugbetaling van de kosten van het Product of vervanging van de defecte coating zijn de exclusieve rechtsmiddelen voor alle Producten die onder deze Beperkte Garantie vallen. Gedurende de gehele Garantieperiode is de verplichting van het Bedrijf met betrekking tot reparatie of vervanging verder beperkt tot reparatie of vervanging met de Producten die beschikbaar zijn op het moment van de reparatie of vervanging, beperkt tot de reparatie of vervanging van alleen het specifieke Product dat faalt als gevolg van een fabricagefout. De maximale vervangingskosten die door het bedrijf moeten worden betaald, zijn de laagste van de kosten van de coatingtoepassing of $ 1000. Elk gerepareerd of vervangen product blijft ook onderworpen aan de Garantieperiode en elke reparatie of vervanging zal de oorspronkelijke Garantieperiode op geen enkele manier verlengen of een nieuwe garantieperiode starten. Dit zijn de exclusieve rechtsmiddelen voor alle Producten die onder deze Beperkte Garantie vallen.

U kunt dekking verkrijgen onder deze beperkte garantie door het bedrijf een bewijs van garantiekaart, een kopie van het originele ontvangstbewijs voor het product te verstrekken dat dekkingsgebieden identificeert, samen met een gedetailleerde beschrijving van het vermeende defect. Voor service onder deze Beperkte Garantie moet u de geautoriseerde installateur van het Bedrijf die de installatie van het Product heeft uitgevoerd, schriftelijk op de hoogte stellen, met de naam, het telefoonnummer, het adres en het installatieadres van de eiser (indien verschillend), een beschrijving van het betrokken product en de aard van het defect.

Deze beperkte garantie is alleen overdraagbaar wanneer de nieuwe eigenaar het bewijs van de oorspronkelijke installatiedatum bij het bedrijf indient. Overdracht van de beperkte garantie geeft alleen recht op dekking voor de nieuwe eigenaar voor de rest van de oorspronkelijke garantieperiode.

Disclaimer van garanties

De producten van het bedrijf moeten worden opgeslagen, behandeld, geïnstalleerd, gebruikt en onderhouden in overeenstemming met de instructies van het bedrijf, en deze beperkte garantie is afhankelijk van de naleving van al deze instructies. Kopieën van de handleidingen van het bedrijf zijn verkrijgbaar bij het bedrijf op het onderstaande adres. U kunt deze materialen ook verkrijgen door contact op te nemen met het Bedrijf op +1-210-678-3700 of op de website van het Bedrijf op www.xpel.com/fusion-plus.

Deze beperkte garantie dekt geen defecten veroorzaakt door:

 1. niet-naleving van de gids of instructies van het bedrijf. Dergelijke storingen omvatten, maar zijn niet beperkt tot, blootstelling aan fysiek misbruik, inclusief, maar niet beperkt tot, chemisch misbruik(bijv. agressieve reinigingsmiddelen en oplosmiddelen), thermisch misbruik of schokken (bijv. overmatige hitte of kou) of verkeerd gebruik;
 2. improper opslag, installatie, hantering en/of gebruik van het Product;
 3. schade die niet het gevolg is van fabricagefouten die optreden terwijl het Product in het bezit is van de klant;
 4. onredenbaar of onbedoeld gebruik van het Product;
 5. Producten geïnstalleerd met bekende of zichtbare fabricagefouten op het moment van installatie, inclusief, maar niet beperkt tot krassen, slijtage, schaafwonden, spaanders op het geverfde oppervlak;
 6. Minor omstandigheden zoals vlekken en krassen;
 7. schade aan het gecoate oppervlak als gevolg van onjuiste wastechnieken, automatische carwashes of onjuiste wasgereedschappen die slijtage kunnen veroorzaken of door derden die niet door het bedrijf zijn geautoriseerd;
 8. Scratches, slijtage, schrammen, spaanders aan het geverfde oppervlak;
 9. Watervlekken – watervlekken worden veroorzaakt door minerale afzettingen, die, als ze op de verf en / of PPF worden gedroogd, een vlek kunnen achterlaten, watervlekken niet bedekt zijn;
 10. schade veroorzaakt door botsing, accidentele schade, vandalisme, brand, hagel, overstroming, stenen, botsing, oppervlakteroest, spoorstaafstof, fysieke schade, verfoverspray of defecten van de voertuigfabrikant, die kunnen worden gedekt door het beschermingsplan van de fabrikant; en
 11. Gebieden die niet opnieuw zijn gecoat na een verf- of lichaamsreparatie;
 12. Gebruik in niet-automotive toepassingen.

Alle informatie of suggesties van het bedrijf met betrekking tot de producten met betrekking tot toepassingen, specificaties of naleving van codes en normen wordt uitsluitend verstrekt voor uw gemakkelijke referentie en wordt gedaan zonder enige verklaring met betrekking tot nauwkeurigheid of geschiktheid. U moet de geschiktheid van alle informatie met betrekking tot de Producten voor uw specifieke toepassing verifiëren en testen.

DE GARANTIES DIE HIERIN WORDEN UITEENGEZET, ZIJN DE ENIGE GARANTIES DIE DOOR HET BEDRIJF WORDEN GESTELD IN VERBAND MET DEZE PRODUCTEN. HET BEDRIJF KAN EN ZAL GEEN IMPLICIETE OF UITDRUKKELIJKE GARANTIES GEVEN MET BETREKKING TOT HET PRODUCT EN WIJST ALLE ANDERE GARANTIES AF, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, ENIGE GARANTIE VAN VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. PRODUCTEN DIE DOOR HET BEDRIJF WORDEN VERKOCHT, WORDEN ALLEEN VERKOCHT VOLGENS DE SPECIFICATIES DIE SPECIFIEK SCHRIFTELIJK DOOR HET BEDRIJF ZIJN UITEENGEZET. ANDERS DAN DE BEPERKTE GARANTIE DIE HIERIN WORDT UITEENGEZET, GEEFT HET BEDRIJF GEEN ANDERE GARANTIES, EXPLICIET OF IMPLICIET. DE ENIGE VERPLICHTING VAN HET BEDRIJF ONDER DEZE GARANTIE IS REPARATIE OF VERVANGING VAN NIET-CONFORME PRODUCTEN, OF NAAR KEUZE VAN HET BEDRIJF, RETOURNERING VAN HET PRODUCT EN EEN TERUGBETALING VAN DE AANKOOPPRIJS. KOPER AANVAARDT ALLE RISICO’S MET BETREKKING TOT HET RESULTAAT VAN HET GEBRUIK VAN DE GEKOCHTE PRODUCTEN, HETZIJ AFZONDERLIJK GEBRUIKT OF IN COMBINATIE MET ANDERE PRODUCTEN OF STOFFEN.

beperking van aansprakelijkheid

GEEN ENKELE VORDERING VAN DE KOPER/EIGENAAR VAN WELKE AARD DAN OOK, MET INBEGRIP VAN AANSPRAKEN OP SCHADELOOSSTELLING, ZAL HOGER ZIJN DAN DE KOOPPRIJS VAN DE PRODUCTEN WAARVOOR SCHADEVERGOEDING WORDT GEVORDERD. IN GEEN GEVAL IS HET BEDRIJF AANSPRAKELIJK JEGENS KOPER / EIGENAAR IN ONRECHTMATIGE DAAD, CONTRACT OF ANDERSZINS, VOOR ENIGE SPECIALE, INDIRECTE, INCIDENTELE, GEVOLG-, VERTROUWENS-, WETTELIJKE, SPECIALE, PUNITIEVE OF EXEMPLARISCHE SCHADE, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, GEDERFDE WINST, VERLIES VAN GEBRUIK, VERLIES VAN TIJD, VERLIES VAN INKOMSTEN, ONGEMAK, VERLIES VAN ZAKELIJKE KANSEN, SCHADE AAN GOEDE WIL OF REPUTATIE, OF VERLIES VAN GEGEVENS, ZELFS ALS U OP DE HOOGTE BENT GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE OF DERGELIJKE SCHADE REDELIJKERWIJS HAD KUNNEN WORDEN VOORZIEN, IN VERBAND MET, VOORTVLOEIEND UIT OF ALS GEVOLG VAN DE VERKOOP, LEVERING, SERVICE, GEBRUIK OF VERLIES VAN GEBRUIK VAN DE PRODUCTEN DIE HIERONDER WORDEN VERKOCHT, OF VOOR ENIGE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE KOPER JEGENS EEN DERDE PARTIJ MET BETREKKING DAARTOE.

jaarlijkse inspecties

Jaarlijkse inspecties moeten worden uitgevoerd door een XPEL Certified Installer, binnen dertig (30) dagen voor of na de installatiedatum van de applicatie of de laatste servicedatum. Als de inspectie niet binnen de vereiste tijd wordt voltooid, vervalt de beperkte garantie. Eventuele vergoedingen of kosten door de XPEL Certified Installer worden in rekening gebracht aan de eigenaar om de jaarlijkse inspectie uit te voeren, inclusief, maar niet beperkt tot, buitenwas, decontaminatie en inspectie. Bewaar bewijs van alle inspecties, omdat deze moeten worden verstrekt als u een probleem met beperkte garantie hebt.

Contactinformatie
Alle vragen met betrekking tot deze Beperkte Garantie moeten worden gericht aan:

XPEL, Inc.

618 W Sunset Rd
San Antonio, Tx 78216
Oplettendheid: Garantieafdeling

Telefoon: +1-210-678-3700
Register Garantie: www.xpel.com/register
Contact formulier: https://www.xpel.nl/contact

Beperkte productgarantie

FUSION PLUSTM WHEEL & REMKLAUW

XPEL, Inc. (het “Bedrijf”) garandeert uitdrukkelijk aan de eigenaar dat, gedurende een periode van drie (3) jaar (de “Garantieperiode”) vanaf de datum van de eerste installatie. Het bedrijf zal het wiel en de remklauwen van het voertuig op de FUSION PLUSTM WHEEL & CALIPER (het “Product(en)”) beschermen tegen: verlies van glans en milieuverontreinigende kleuring. Deze beperkte garantie is alleen van toepassing op de producten van het bedrijf die professioneel zijn geïnstalleerd op de manier die door het bedrijf wordt aanbevolen.

Het Bedrijf zal, naar eigen keuze, het Product kosteloos verwijderen of vervangen, of de kosten van het Product terugbetalen, als het Product faalt of niet presteert zoals gegarandeerd, uitsluitend als gevolg van een fabricagefout binnen de Garantieperiode, met inachtneming van de uitsluitingen uiteengezet in deze Beperkte Garantie. Als het Bedrijf ervoor kiest om het Product te vervangen, zal het Bedrijf een geautoriseerde installateur van zijn keuze het Product laten verwijderen en opnieuw aan te brengen op gebieden die door het Bedrijf naar eigen goeddunken zijn bepaald om onder deze Beperkte Garantie te vallen. Het bedrijf zal onderdelen dekken en de geautoriseerde installateur zal verantwoordelijk zijn voor het leveren van installatiewerkzaamheden. De terugbetaling van de kosten van het Product of vervanging van de defecte coating zijn de exclusieve rechtsmiddelen voor alle Producten die onder deze Beperkte Garantie vallen. Gedurende de gehele Garantieperiode is de verplichting van het Bedrijf met betrekking tot reparatie of vervanging verder beperkt tot reparatie of vervanging met de Producten die beschikbaar zijn op het moment van de reparatie of vervanging, beperkt tot de reparatie of vervanging van alleen het specifieke Product dat faalt als gevolg van een fabricagefout. De maximale vervangingskosten die door het bedrijf moeten worden betaald, zijn de laagste van de kosten van de coatingtoepassing of $ 500. Elk gerepareerd of vervangen product blijft ook onderworpen aan de Garantieperiode en elke reparatie of vervanging zal de oorspronkelijke Garantieperiode op geen enkele manier verlengen of een nieuwe garantieperiode starten. Dit zijn de exclusieve rechtsmiddelen voor alle Producten die onder deze Beperkte Garantie vallen.

U kunt dekking verkrijgen onder deze beperkte garantie door het bedrijf een bewijs van garantiekaart, een kopie van het originele ontvangstbewijs voor het product te verstrekken dat dekkingsgebieden identificeert, samen met een gedetailleerde beschrijving van het vermeende defect. Voor service onder deze Beperkte Garantie moet u de geautoriseerde installateur van het Bedrijf die de installatie van het Product heeft uitgevoerd, schriftelijk op de hoogte stellen, met de naam, het telefoonnummer, het adres en het installatieadres van de eiser (indien verschillend), een beschrijving van het betrokken product en de aard van het defect.

Deze beperkte garantie is alleen overdraagbaar wanneer de nieuwe eigenaar het bewijs van de oorspronkelijke installatiedatum bij het bedrijf indient. Overdracht van de beperkte garantie geeft alleen recht op dekking voor de nieuwe eigenaar voor de rest van de oorspronkelijke garantieperiode.

Disclaimer van garanties

De producten van het bedrijf moeten worden opgeslagen, behandeld, geïnstalleerd, gebruikt en onderhouden in overeenstemming met de instructies van het bedrijf, en deze beperkte garantie is afhankelijk van de naleving van al deze instructies. Kopieën van de handleidingen van het bedrijf zijn verkrijgbaar bij het bedrijf op het onderstaande adres. U kunt deze materialen ook verkrijgen door contact op te nemen met het Bedrijf op +1-210-678-3700 of op de website van het Bedrijf op www.xpel.com/fusion-plus.

Deze beperkte garantie dekt geen defecten veroorzaakt door:

 1. niet-naleving van de gids of instructies van het bedrijf. Dergelijke storingen omvatten, maar zijn niet beperkt tot, blootstelling aan fysiek misbruik, inclusief, maar niet beperkt tot, chemisch misbruik(bijv. agressieve reinigingsmiddelen en oplosmiddelen), thermisch misbruik of schokken (bijv. overmatige hitte of kou) of verkeerd gebruik;
 2. improper opslag, installatie, hantering en/of gebruik van het Product;
 3. schade die niet het gevolg is van fabricagefouten die optreden terwijl het Product in het bezit is van de klant;
 4. onreaseerbaar of onbedoeld gebruik van het Product;
 5. Producten geïnstalleerd met bekende of zichtbare fabricagefouten op het moment van installatie, inclusief, maar niet beperkt tot, defecte blanke lak, wervelsporen, krassen, slijtage, schrammen, spanen aan het wiel en remklauwoppervlak;
 6. Minor omstandigheden zoals vlekken en krassen;
 7. Schade aan het gecoate oppervlak als gevolg van onjuiste wastechnieken, automatische carwashes of onjuiste wasmiddelen die slijtage kunnen veroorzaken of door derden die niet door het bedrijf zijn geautoriseerd;
 8. Swirl vlekken, krassen, slijtage, schrammen, spaanders aan het wiel en remklauwoppervlak;
 9. Watervlekken – watervlekken worden veroorzaakt door minerale afzettingen, die, als ze op het wiel en/of de remklauw en/of keramische coating worden achtergelaten, een vlek kunnen achterlaten, watervlekken zijn niet bedekt.
 10. schade veroorzaakt door botsing, accidentele schade, vandalisme, brand, hagel, overstroming, stenen, botsing, oppervlakteroest, spoorstaafstof, fysieke schade, verfoverspray, remstof of defecten van wiel- en/of remklauwfabrikant, die kunnen worden gedekt door het beschermingsplan van de fabrikant; en
 11. Gebieden die niet opnieuw zijn gecoat na een verf- of carrosseriereparatie;
 12. Gebruik in niet-automotive toepassingen.

Alle informatie of suggesties van het bedrijf met betrekking tot de producten met betrekking tot toepassingen, specificaties of naleving van codes en normen wordt uitsluitend verstrekt voor uw gemakkelijke referentie en wordt gedaan zonder enige verklaring met betrekking tot nauwkeurigheid of geschiktheid. U moet de geschiktheid van alle informatie met betrekking tot de Producten voor uw specifieke toepassing verifiëren en testen.

DE GARANTIES DIE HIERIN WORDEN UITEENGEZET, ZIJN DE ENIGE GARANTIES DIE DOOR HET BEDRIJF WORDEN GESTELD IN VERBAND MET DEZE PRODUCTEN. HET BEDRIJF KAN EN ZAL GEEN IMPLICIETE OF UITDRUKKELIJKE GARANTIES GEVEN MET BETREKKING TOT HET PRODUCT EN WIJST ALLE ANDERE GARANTIES AF, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, ENIGE GARANTIE VAN VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. PRODUCTEN DIE DOOR HET BEDRIJF WORDEN VERKOCHT, WORDEN ALLEEN VERKOCHT VOLGENS DE SPECIFICATIES DIE SPECIFIEK SCHRIFTELIJK DOOR HET BEDRIJF ZIJN UITEENGEZET. ANDERS DAN DE BEPERKTE GARANTIE DIE HIERIN WORDT UITEENGEZET, GEEFT HET BEDRIJF GEEN ANDERE GARANTIES, EXPLICIET OF IMPLICIET. DE ENIGE VERPLICHTING VAN HET BEDRIJF ONDER DEZE GARANTIE IS REPARATIE OF VERVANGING VAN NIET-CONFORME PRODUCTEN, OF NAAR KEUZE VAN HET BEDRIJF, RETOURNERING VAN HET PRODUCT EN EEN TERUGBETALING VAN DE AANKOOPPRIJS. KOPER AANVAARDT ALLE RISICO’S MET BETREKKING TOT HET RESULTAAT VAN HET GEBRUIK VAN DE GEKOCHTE PRODUCTEN, HETZIJ AFZONDERLIJK GEBRUIKT OF IN COMBINATIE MET ANDERE PRODUCTEN OF STOFFEN.

beperking van aansprakelijkheid

GEEN ENKELE VORDERING VAN DE KOPER/EIGENAAR VAN WELKE AARD DAN OOK, MET INBEGRIP VAN AANSPRAKEN OP SCHADELOOSSTELLING, ZAL HOGER ZIJN DAN DE KOOPPRIJS VAN DE PRODUCTEN WAARVOOR SCHADEVERGOEDING WORDT GEVORDERD. IN GEEN GEVAL IS HET BEDRIJF AANSPRAKELIJK JEGENS KOPER / EIGENAAR IN ONRECHTMATIGE DAAD, CONTRACT OF ANDERSZINS, VOOR ENIGE SPECIALE, INDIRECTE, INCIDENTELE, GEVOLG-, VERTROUWENS-, WETTELIJKE, SPECIALE, PUNITIEVE OF EXEMPLARISCHE SCHADE, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, GEDERFDE WINST, VERLIES VAN GEBRUIK, VERLIES VAN TIJD, VERLIES VAN INKOMSTEN, ONGEMAK, VERLIES VAN ZAKELIJKE KANSEN, SCHADE AAN GOEDE WIL OF REPUTATIE, OF VERLIES VAN GEGEVENS, ZELFS ALS U OP DE HOOGTE BENT GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE OF DERGELIJKE SCHADE REDELIJKERWIJS HAD KUNNEN WORDEN VOORZIEN, IN VERBAND MET, VOORTVLOEIEND UIT OF ALS GEVOLG VAN DE VERKOOP, LEVERING, SERVICE, GEBRUIK OF VERLIES VAN GEBRUIK VAN DE PRODUCTEN DIE HIERONDER WORDEN VERKOCHT, OF VOOR ENIGE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE KOPER JEGENS EEN DERDE PARTIJ MET BETREKKING DAARTOE.

jaarlijkse inspecties

Jaarlijkse inspecties moeten worden uitgevoerd door een XPEL Certified Installer, binnen dertig (30) dagen voor of na de installatiedatum van de applicatie of de laatste servicedatum. Als de inspectie niet binnen de vereiste tijd wordt voltooid, vervalt de beperkte garantie. Eventuele vergoedingen of kosten door de XPEL Certified Installer worden in rekening gebracht aan de eigenaar om de jaarlijkse inspectie uit te voeren, inclusief, maar niet beperkt tot, buitenwas, decontaminatie en inspectie. Bewaar bewijs van alle inspecties, omdat deze moeten worden verstrekt als u een probleem met beperkte garantie hebt.

Contactinformatie
Alle vragen met betrekking tot deze Beperkte Garantie moeten worden gericht aan:

XPEL, Inc.

618 W Sunset Rd
San Antonio, Tx 78216
Oplettendheid: Garantieafdeling

Telefoon: +1-210-678-3700
Register Garantie: www.xpel.com/register
Contact formulier: https://www.xpel.nl/contact

Beperkte productgarantie

FUSION PLUSTM GLAS

XPEL, Inc. (het “Bedrijf”) garandeert uitdrukkelijk aan de eigenaar dat, gedurende een periode van twee (2) jaar (de “Garantieperiode”) vanaf de datum van de eerste installatie. Het bedrijf zal het voertuigglas op de FUSION PLUSTM GLASS (het “Product(en)”) beschermen tegen: verlies van hydrofobiciteit en milieuverontreinigende kleuring. Deze beperkte garantie is alleen van toepassing op de producten van het bedrijf die professioneel zijn geïnstalleerd op de manier die door het bedrijf wordt aanbevolen.

XPEL, Inc. (het “Bedrijf”) garandeert de eigenaar uitdrukkelijk dat, gedurende een periode van twee (2) jaar (de “Garantieperiode”) vanaf de datum van de eerste installatie, de FUSION PLUSTM GLASS (de “Product(en)”) het voertuigglas zal beschermen tegen verlies van hydrofobiciteit en milieuverontreinigende kleuring. Deze beperkte garantie is alleen van toepassing op de producten van het bedrijf die professioneel zijn geïnstalleerd op de manier die door het bedrijf wordt aanbevolen.

Het Bedrijf zal, naar eigen keuze, het Product kosteloos verwijderen of vervangen, of de kosten van het Product terugbetalen, als het Product faalt of niet presteert zoals gegarandeerd, uitsluitend als gevolg van een fabricagefout binnen de Garantieperiode, met inachtneming van de uitsluitingen uiteengezet in deze Beperkte Garantie. Als het Bedrijf ervoor kiest om het Product te vervangen, zal het Bedrijf een geautoriseerde installateur van zijn keuze het Product laten verwijderen en opnieuw aan te brengen op gebieden die door het Bedrijf naar eigen goeddunken zijn bepaald om onder deze Beperkte Garantie te vallen. Het bedrijf zal onderdelen dekken en de geautoriseerde installateur zal verantwoordelijk zijn voor het leveren van installatiewerkzaamheden. De terugbetaling van de kosten van het Product of vervanging van de defecte coating zijn de exclusieve rechtsmiddelen voor alle Producten die onder deze Beperkte Garantie vallen. Gedurende de gehele Garantieperiode is de verplichting van het Bedrijf met betrekking tot reparatie of vervanging verder beperkt tot reparatie of vervanging met de Producten die beschikbaar zijn op het moment van de reparatie of vervanging, beperkt tot de reparatie of vervanging van alleen het specifieke Product dat faalt als gevolg van een fabricagefout. De maximale vervangingskosten die door het bedrijf moeten worden betaald, zijn de laagste van de kosten van de coatingtoepassing of $ 500. Elk gerepareerd of vervangen product blijft ook onderworpen aan de Garantieperiode en elke reparatie of vervanging zal de oorspronkelijke Garantieperiode op geen enkele manier verlengen of een nieuwe garantieperiode starten. Dit zijn de exclusieve rechtsmiddelen voor alle Producten die onder deze Beperkte Garantie vallen.

U kunt dekking verkrijgen onder deze beperkte garantie door het bedrijf een bewijs van garantiekaart, een kopie van het originele ontvangstbewijs voor het product te verstrekken dat dekkingsgebieden identificeert, samen met een gedetailleerde beschrijving van het vermeende defect. Voor service onder deze Beperkte Garantie moet u de geautoriseerde installateur van het Bedrijf die de installatie van het Product heeft uitgevoerd, schriftelijk op de hoogte stellen, met de naam, het telefoonnummer, het adres en het installatieadres van de eiser (indien verschillend), een beschrijving van het betrokken product en de aard van het defect.

Deze beperkte garantie is alleen overdraagbaar wanneer de nieuwe eigenaar het bewijs van de oorspronkelijke installatiedatum bij het bedrijf indient. Overdracht van de beperkte garantie geeft alleen recht op dekking voor de nieuwe eigenaar voor de rest van de oorspronkelijke garantieperiode.

Disclaimer van garanties

De producten van het bedrijf moeten worden opgeslagen, behandeld, geïnstalleerd, gebruikt en onderhouden in overeenstemming met de instructies van het bedrijf, en deze beperkte garantie is afhankelijk van de naleving van al deze instructies. Kopieën van de handleidingen van het bedrijf zijn verkrijgbaar bij het bedrijf op het onderstaande adres. U kunt deze materialen ook verkrijgen door contact op te nemen met het Bedrijf op +1-210-678-3700 of op de website van het Bedrijf op www.xpel.com/fusion-plus.

Deze beperkte garantie dekt geen defecten veroorzaakt door:

 1. niet-naleving van de gids of instructies van het bedrijf. Dergelijke storingen omvatten, maar zijn niet beperkt tot, blootstelling aan fysiek misbruik, inclusief, maar niet beperkt tot, chemisch misbruik(bijv. agressieve reinigingsmiddelen en oplosmiddelen), thermisch misbruik of schokken (bijv. overmatige hitte of kou) of verkeerd gebruik;
 2. improper opslag, installatie, hantering en/of gebruik van het Product;
 3. schade die niet het gevolg is van fabricagefouten die optreden terwijl het Product in het bezit is van de klant;
 4. onredenbaar of onbedoeld gebruik van het Product;
 5. Producten geïnstalleerd met bekende of zichtbare fabricagefouten op het moment van installatie, inclusief, maar niet beperkt tot krassen, slijtage, schaafwonden, spaanders op het glasoppervlak;
 6. Minor omstandigheden zoals vlekken en krassen;
 7. schade aan het gecoate oppervlak als gevolg van onjuiste wastechnieken, automatische carwashes of onjuiste wasgereedschappen die slijtage kunnen veroorzaken of door derden die niet door het bedrijf zijn geautoriseerd;
 8. Scratches, slijtage, schrammen, spaanders op het glasoppervlak;
 9. Watervlekken – watervlekken worden veroorzaakt door minerale afzettingen, die, indien ze op het glasoppervlak en / of keramische coating worden achtergelaten, een vlek kunnen achterlaten, watervlekken zijn niet bedekt;
 10. schade veroorzaakt door botsing, accidentele schade, vandalisme, brand, hagel, overstroming, oppervlakteroest, spoorstof, fysieke schade, verfoverspray of defecten van de glasfabrikant, die kunnen worden gedekt door het beschermingsplan van de fabrikant; en
 11. Gebieden die niet opnieuw zijn gecoat na reparatie of vervanging van glas.
 12. Gebruik in niet-automotive toepassingen.

Alle informatie of suggesties van het bedrijf met betrekking tot de producten met betrekking tot toepassingen, specificaties of naleving van codes en normen wordt uitsluitend verstrekt voor uw gemakkelijke referentie en wordt gedaan zonder enige verklaring met betrekking tot nauwkeurigheid of geschiktheid. U moet de geschiktheid van alle informatie met betrekking tot de Producten voor uw specifieke toepassing verifiëren en testen.

DE GARANTIES DIE HIERIN WORDEN UITEENGEZET, ZIJN DE ENIGE GARANTIES DIE DOOR HET BEDRIJF WORDEN GESTELD IN VERBAND MET DEZE PRODUCTEN. HET BEDRIJF KAN EN ZAL GEEN IMPLICIETE OF UITDRUKKELIJKE GARANTIES GEVEN MET BETREKKING TOT HET PRODUCT EN WIJST ALLE ANDERE GARANTIES AF, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, ENIGE GARANTIE VAN VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. PRODUCTEN DIE DOOR HET BEDRIJF WORDEN VERKOCHT, WORDEN ALLEEN VERKOCHT VOLGENS DE SPECIFICATIES DIE SPECIFIEK SCHRIFTELIJK DOOR HET BEDRIJF ZIJN UITEENGEZET. ANDERS DAN DE BEPERKTE GARANTIE DIE HIERIN WORDT UITEENGEZET, GEEFT HET BEDRIJF GEEN ANDERE GARANTIES, EXPLICIET OF IMPLICIET. DE ENIGE VERPLICHTING VAN HET BEDRIJF ONDER DEZE GARANTIE IS REPARATIE OF VERVANGING VAN NIET-CONFORME PRODUCTEN, OF NAAR KEUZE VAN HET BEDRIJF, RETOURNERING VAN HET PRODUCT EN EEN TERUGBETALING VAN DE AANKOOPPRIJS. KOPER AANVAARDT ALLE RISICO’S MET BETREKKING TOT HET RESULTAAT VAN HET GEBRUIK VAN DE GEKOCHTE PRODUCTEN, HETZIJ AFZONDERLIJK GEBRUIKT OF IN COMBINATIE MET ANDERE PRODUCTEN OF STOFFEN.

beperking van aansprakelijkheid

GEEN ENKELE VORDERING VAN DE KOPER/EIGENAAR VAN WELKE AARD DAN OOK, MET INBEGRIP VAN AANSPRAKEN OP SCHADELOOSSTELLING, ZAL HOGER ZIJN DAN DE KOOPPRIJS VAN DE PRODUCTEN WAARVOOR SCHADEVERGOEDING WORDT GEVORDERD. IN GEEN GEVAL IS HET BEDRIJF AANSPRAKELIJK JEGENS KOPER / EIGENAAR IN ONRECHTMATIGE DAAD, CONTRACT OF ANDERSZINS, VOOR ENIGE SPECIALE, INDIRECTE, INCIDENTELE, GEVOLG-, VERTROUWENS-, WETTELIJKE, SPECIALE, PUNITIEVE OF EXEMPLARISCHE SCHADE, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, GEDERFDE WINST, VERLIES VAN GEBRUIK, VERLIES VAN TIJD, VERLIES VAN INKOMSTEN, ONGEMAK, VERLIES VAN ZAKELIJKE KANSEN, SCHADE AAN GOEDE WIL OF REPUTATIE, OF VERLIES VAN GEGEVENS, ZELFS ALS U OP DE HOOGTE BENT GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE OF DERGELIJKE SCHADE REDELIJKERWIJS HAD KUNNEN WORDEN VOORZIEN, IN VERBAND MET, VOORTVLOEIEND UIT OF ALS GEVOLG VAN DE VERKOOP, LEVERING, SERVICE, GEBRUIK OF VERLIES VAN GEBRUIK VAN DE PRODUCTEN DIE HIERONDER WORDEN VERKOCHT, OF VOOR ENIGE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE KOPER JEGENS EEN DERDE PARTIJ MET BETREKKING DAARTOE.

jaarlijkse inspecties

Jaarlijkse inspecties moeten worden uitgevoerd door een XPEL Certified Installer, binnen dertig (30) dagen voor of na de installatiedatum van de applicatie of de laatste servicedatum. Als de inspectie niet binnen de vereiste tijd wordt voltooid, vervalt de beperkte garantie. Eventuele vergoedingen of kosten door de XPEL Certified Installer worden in rekening gebracht aan de eigenaar om de jaarlijkse inspectie uit te voeren, inclusief, maar niet beperkt tot, buitenwas, decontaminatie en inspectie. Bewaar bewijs van alle inspecties, omdat deze moeten worden verstrekt als u een probleem met beperkte garantie hebt.

Termen gedefinieerd

Verlies van hydrofobiciteit wordt bepaald door het ontvochtigingsvermogen van een vlak oppervlak; aanzienlijk verlies moet bijvoorbeeld worden verstrekt tijdens het garantieclaimproces.

Contactinformatie
Alle vragen met betrekking tot deze Beperkte Garantie moeten worden gericht aan:

XPEL, Inc.

618 W Sunset Rd
San Antonio, Tx 78216
Oplettendheid: Garantieafdeling

Telefoon: +1-210-678-3700
Register Garantie: www.xpel.com/register
Contact formulier: https://www.xpel.nl/contact

Beperkte productgarantie

FUSION PLUSTM PLASTIC & TRIM

XPEL, Inc. (het “Bedrijf”) garandeert uitdrukkelijk aan de eigenaar dat, voor een periode van één (1) jaar (de “Garantieperiode”) vanaf de datum van de eerste installatie. Het bedrijf zal de voertuigen plastic en trim op de FUSION PLUSTM PLASTIC & TRIM (het “Product(en)”) beschermen tegen: milieuverontreinigende kleuring en vervaging. Deze beperkte garantie is alleen van toepassing op de producten van het bedrijf die professioneel zijn geïnstalleerd op de manier die door het bedrijf wordt aanbevolen.

Het Bedrijf zal, naar eigen keuze, het Product kosteloos verwijderen of vervangen, of de kosten van het Product terugbetalen, als het Product faalt of niet presteert zoals gegarandeerd, uitsluitend als gevolg van een fabricagefout binnen de Garantieperiode, met inachtneming van de uitsluitingen uiteengezet in deze Beperkte Garantie. Als het Bedrijf ervoor kiest om het Product te vervangen, zal het Bedrijf een geautoriseerde installateur van zijn keuze het Product laten verwijderen en opnieuw aan te brengen op gebieden die door het Bedrijf naar eigen goeddunken zijn bepaald om onder deze Beperkte Garantie te vallen. Het bedrijf zal onderdelen dekken en de geautoriseerde installateur zal verantwoordelijk zijn voor het leveren van installatiewerkzaamheden. De terugbetaling van de kosten van het Product of vervanging van de defecte coating zijn de exclusieve rechtsmiddelen voor alle Producten die onder deze Beperkte Garantie vallen. Gedurende de gehele Garantieperiode is de verplichting van het Bedrijf met betrekking tot reparatie of vervanging verder beperkt tot reparatie of vervanging met de Producten die beschikbaar zijn op het moment van de reparatie of vervanging, beperkt tot de reparatie of vervanging van alleen het specifieke Product dat faalt als gevolg van een fabricagefout. De maximale vervangingskosten die door het bedrijf moeten worden betaald, zijn de laagste van de kosten van de coatingtoepassing of $ 250. Elk gerepareerd of vervangen product blijft ook onderworpen aan de Garantieperiode en elke reparatie of vervanging zal de oorspronkelijke Garantieperiode op geen enkele manier verlengen of een nieuwe garantieperiode starten. Dit zijn de exclusieve rechtsmiddelen voor alle Producten die onder deze Beperkte Garantie vallen.

U kunt dekking verkrijgen onder deze beperkte garantie door het bedrijf een bewijs van garantiekaart, een kopie van het originele ontvangstbewijs voor het product te verstrekken dat dekkingsgebieden identificeert, samen met een gedetailleerde beschrijving van het vermeende defect. Voor service onder deze Beperkte Garantie moet u de geautoriseerde installateur van het Bedrijf die de installatie van het Product heeft uitgevoerd, schriftelijk op de hoogte stellen, met de naam, het telefoonnummer, het adres en het installatieadres van de eiser (indien verschillend), een beschrijving van het betrokken product en de aard van het defect.

Deze beperkte garantie is alleen overdraagbaar wanneer de nieuwe eigenaar het bewijs van de oorspronkelijke installatiedatum bij het bedrijf indient. Overdracht van de beperkte garantie geeft alleen recht op dekking voor de nieuwe eigenaar voor de rest van de oorspronkelijke garantieperiode.

Disclaimer van garanties

De producten van het bedrijf moeten worden opgeslagen, behandeld, geïnstalleerd, gebruikt en onderhouden in overeenstemming met de instructies van het bedrijf, en deze beperkte garantie is afhankelijk van de naleving van al deze instructies. Kopieën van de handleidingen van het bedrijf zijn verkrijgbaar bij het bedrijf op het onderstaande adres. U kunt deze materialen ook verkrijgen door contact op te nemen met het Bedrijf op +1-210-678-3700 of op de website van het Bedrijf op www.xpel.com/fusion-plus.

Deze beperkte garantie dekt geen defecten veroorzaakt door:

 1. niet-naleving van de gids of instructies van het bedrijf. Dergelijke storingen omvatten, maar zijn niet beperkt tot, blootstelling aan fysiek misbruik, inclusief, maar niet beperkt tot, chemisch misbruik(bijv. agressieve reinigingsmiddelen en oplosmiddelen), thermisch misbruik of schokken (bijv. overmatige hitte of kou) of verkeerd gebruik;
 2. improper opslag, installatie, hantering en/of gebruik van het Product;
 3. schade die niet het gevolg is van fabricagefouten die optreden terwijl het Product in het bezit is van de klant;
 4. onredenlijk of onbedoeld gebruik van het Product;
 5. Als de exploitant nalatig is geweest of heeft nagelaten de kunststof afwerking op de juiste manier te onderhouden;
 6. Minor omstandigheden zoals vlekken en krassen;
 7. schade aan het gecoate oppervlak als gevolg van onjuiste wastechnieken, automatische carwashes of onjuiste wasgereedschappen die slijtage kunnen veroorzaken of door derden die niet door het bedrijf zijn geautoriseerd;
 8. Scratches, slijtage, schrammen, spaanders aan de oppervlakte;
 9. Watervlekken – watervlekken worden veroorzaakt door minerale afzettingen, die, als ze op de kunststoffen en / of trim of keramische coating worden achtergelaten, een vlek kunnen achterlaten, watervlekken zijn niet bedekt;
 10. schade veroorzaakt door botsing, onopzettelijke schade, vandalisme, brand, hagel, overstroming, oppervlakteroest, spoorstaafstof, fysieke schade, verfoverspray of defecten van plastic en /of trimfabrikanten, die kunnen worden gedekt door het beschermingsplan van de fabrikant; en
 11. Gebieden die niet opnieuw zijn gecoat na een verf- of carrosseriereparatie;
 12. Gebruik in niet-automotive toepassingen.

Alle informatie of suggesties van het bedrijf met betrekking tot de producten met betrekking tot toepassingen, specificaties of naleving van codes en normen wordt uitsluitend verstrekt voor uw gemakkelijke referentie en wordt gedaan zonder enige verklaring met betrekking tot nauwkeurigheid of geschiktheid. U moet de geschiktheid van alle informatie met betrekking tot de Producten voor uw specifieke toepassing verifiëren en testen.

DE GARANTIES DIE HIERIN WORDEN UITEENGEZET, ZIJN DE ENIGE GARANTIES DIE DOOR HET BEDRIJF WORDEN GESTELD IN VERBAND MET DEZE PRODUCTEN. HET BEDRIJF KAN EN ZAL GEEN IMPLICIETE OF UITDRUKKELIJKE GARANTIES GEVEN MET BETREKKING TOT HET PRODUCT EN WIJST ALLE ANDERE GARANTIES AF, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, ENIGE GARANTIE VAN VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. PRODUCTEN DIE DOOR HET BEDRIJF WORDEN VERKOCHT, WORDEN ALLEEN VERKOCHT VOLGENS DE SPECIFICATIES DIE SPECIFIEK SCHRIFTELIJK DOOR HET BEDRIJF ZIJN UITEENGEZET. ANDERS DAN DE BEPERKTE GARANTIE DIE HIERIN WORDT UITEENGEZET, GEEFT HET BEDRIJF GEEN ANDERE GARANTIES, EXPLICIET OF IMPLICIET. DE ENIGE VERPLICHTING VAN HET BEDRIJF ONDER DEZE GARANTIE IS REPARATIE OF VERVANGING VAN NIET-CONFORME PRODUCTEN, OF NAAR KEUZE VAN HET BEDRIJF, RETOURNERING VAN HET PRODUCT EN EEN TERUGBETALING VAN DE AANKOOPPRIJS. KOPER AANVAARDT ALLE RISICO’S MET BETREKKING TOT HET RESULTAAT VAN HET GEBRUIK VAN DE GEKOCHTE PRODUCTEN, HETZIJ AFZONDERLIJK GEBRUIKT OF IN COMBINATIE MET ANDERE PRODUCTEN OF STOFFEN.

beperking van aansprakelijkheid

GEEN ENKELE VORDERING VAN DE KOPER/EIGENAAR VAN WELKE AARD DAN OOK, MET INBEGRIP VAN AANSPRAKEN OP SCHADELOOSSTELLING, ZAL HOGER ZIJN DAN DE KOOPPRIJS VAN DE PRODUCTEN WAARVOOR SCHADEVERGOEDING WORDT GEVORDERD. IN GEEN GEVAL IS HET BEDRIJF AANSPRAKELIJK JEGENS KOPER / EIGENAAR IN ONRECHTMATIGE DAAD, CONTRACT OF ANDERSZINS, VOOR ENIGE SPECIALE, INDIRECTE, INCIDENTELE, GEVOLG-, VERTROUWENS-, WETTELIJKE, SPECIALE, PUNITIEVE OF EXEMPLARISCHE SCHADE, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, GEDERFDE WINST, VERLIES VAN GEBRUIK, VERLIES VAN TIJD, VERLIES VAN INKOMSTEN, ONGEMAK, VERLIES VAN ZAKELIJKE KANSEN, SCHADE AAN GOEDE WIL OF REPUTATIE, OF VERLIES VAN GEGEVENS, ZELFS ALS U OP DE HOOGTE BENT GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE OF DERGELIJKE SCHADE REDELIJKERWIJS HAD KUNNEN WORDEN VOORZIEN, IN VERBAND MET, VOORTVLOEIEND UIT OF ALS GEVOLG VAN DE VERKOOP, LEVERING, SERVICE, GEBRUIK OF VERLIES VAN GEBRUIK VAN DE PRODUCTEN DIE HIERONDER WORDEN VERKOCHT, OF VOOR ENIGE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE KOPER JEGENS EEN DERDE PARTIJ MET BETREKKING DAARTOE.

jaarlijkse inspecties

Jaarlijkse inspecties moeten worden uitgevoerd door een XPEL Certified Installer, binnen dertig (30) dagen voor of na de installatiedatum van de applicatie of de laatste servicedatum. Als de inspectie niet binnen de vereiste tijd wordt voltooid, vervalt de beperkte garantie. Eventuele vergoedingen of kosten door de XPEL Certified Installer worden in rekening gebracht aan de eigenaar om de jaarlijkse inspectie uit te voeren, inclusief, maar niet beperkt tot, buitenwas, decontaminatie en inspectie. Bewaar bewijs van alle inspecties, omdat deze moeten worden verstrekt als u een probleem met beperkte garantie hebt.

Contactinformatie
Alle vragen met betrekking tot deze Beperkte Garantie moeten worden gericht aan:

XPEL, Inc.

618 W Sunset Rd
San Antonio, Tx 78216
Oplettendheid: Garantieafdeling

Telefoon: +1-210-678-3700
Register Garantie: www.xpel.com/register
Contact formulier: https://www.xpel.nl/contact

Beperkte productgarantie

FUSION PLUSTM BEKLEDING

XPEL, Inc. (het “Bedrijf”) garandeert uitdrukkelijk aan de eigenaar dat, gedurende een periode van twee (2) jaar (de “Garantieperiode”) vanaf de datum van de eerste installatie. Het bedrijf zal de interieuroppervlakken van de voertuigen op de FUSION PLUSTM BEKLEDING (het “Product(en)”) zoals: tapijt, stof, leer en/of vinyl bedekken tegen vervagen en niet-verwijderbare vlekken. Deze beperkte garantie is alleen van toepassing op de producten van het bedrijf die professioneel zijn geïnstalleerd op de manier die door het bedrijf wordt aanbevolen.

Het Bedrijf zal, naar eigen keuze, het Product kosteloos verwijderen of vervangen, of de kosten van het Product terugbetalen, als het Product faalt of niet presteert zoals gegarandeerd, uitsluitend als gevolg van een fabricagefout binnen de Garantieperiode, met inachtneming van de uitsluitingen uiteengezet in deze Beperkte Garantie. Als het Bedrijf ervoor kiest om het Product te vervangen, zal het Bedrijf een geautoriseerde installateur van zijn keuze het Product laten verwijderen en opnieuw aan te brengen op gebieden die door het Bedrijf naar eigen goeddunken zijn bepaald om onder deze Beperkte Garantie te vallen. Het bedrijf zal onderdelen dekken en de geautoriseerde installateur zal verantwoordelijk zijn voor het leveren van installatiewerkzaamheden. De terugbetaling van de kosten van het Product of vervanging van de defecte coating zijn de exclusieve rechtsmiddelen voor alle Producten die onder deze Beperkte Garantie vallen. Gedurende de gehele Garantieperiode is de verplichting van het Bedrijf met betrekking tot reparatie of vervanging verder beperkt tot reparatie of vervanging met de Producten die beschikbaar zijn op het moment van de reparatie of vervanging, beperkt tot de reparatie of vervanging van alleen het specifieke Product dat faalt als gevolg van een fabricagefout. De maximale vervangingskosten die door het bedrijf moeten worden betaald, zijn de laagste van de kosten van de coatingtoepassing of $ 250. Elk gerepareerd of vervangen product blijft ook onderworpen aan de Garantieperiode en elke reparatie of vervanging zal de oorspronkelijke Garantieperiode op geen enkele manier verlengen of een nieuwe garantieperiode starten. Dit zijn de exclusieve rechtsmiddelen voor alle Producten die onder deze Beperkte Garantie vallen.

U kunt dekking verkrijgen onder deze beperkte garantie door het bedrijf een bewijs van garantiekaart, een kopie van het originele ontvangstbewijs voor het product te verstrekken dat dekkingsgebieden identificeert, samen met een gedetailleerde beschrijving van het vermeende defect. Voor service onder deze Beperkte Garantie moet u de geautoriseerde installateur van het Bedrijf die de installatie van het Product heeft uitgevoerd, schriftelijk op de hoogte stellen, met de naam, het telefoonnummer, het adres en het installatieadres van de eiser (indien verschillend), een beschrijving van het betrokken product en de aard van het defect.

Deze beperkte garantie is alleen overdraagbaar wanneer de nieuwe eigenaar het bewijs van de oorspronkelijke installatiedatum bij het bedrijf indient. Overdracht van de beperkte garantie geeft alleen recht op dekking voor de nieuwe eigenaar voor de rest van de oorspronkelijke garantieperiode.

Disclaimer van garanties

De producten van het bedrijf moeten worden opgeslagen, behandeld, geïnstalleerd, gebruikt en onderhouden in overeenstemming met de instructies van het bedrijf, en deze beperkte garantie is afhankelijk van de naleving van al deze instructies. Kopieën van de handleidingen van het bedrijf zijn verkrijgbaar bij het bedrijf op het onderstaande adres. U kunt deze materialen ook verkrijgen door contact op te nemen met het bedrijf op +1-210-678-3700 of op de website van het Bedrijf op www.xpel.com/fusion-plus.

Deze beperkte garantie dekt geen defecten veroorzaakt door:

 1. niet-naleving van de gids of instructies van het bedrijf. Dergelijke storingen omvatten, maar zijn niet beperkt tot, blootstelling aan fysiek misbruik, inclusief, maar niet beperkt tot, chemisch misbruik(bijv. agressieve reinigingsmiddelen en oplosmiddelen), thermisch misbruik of schokken (bijv. overmatige hitte of kou) of verkeerd gebruik;
 2. improper opslag, installatie, hantering en/of gebruik van het Product;
 3. schade die niet het gevolg is van fabricagefouten die optreden terwijl het Product in het bezit is van de klant;
 4. onredenbaar of onbedoeld gebruik van het Product;
 5. Als de exploitant geacht heeft nalatig te zijn geweest of heeft nagelaten het tapijt, de stof, het leer en/of vinyl op de juiste wijze te onderhouden;
 6. Minor omstandigheden zoals vlekken en krassen;
 7. schade aan het gecoate oppervlak als gevolg van onjuiste wastechnieken, automatische carwashes of onjuiste wasgereedschappen die slijtage kunnen veroorzaken of door derden die niet door het bedrijf zijn geautoriseerd;
 8. Afvoer naar binnenoppervlakken voorafgaand aan het aanbrengen;
 9. Watervlekken – watervlekken worden veroorzaakt door minerale afzettingen, die, als ze op het binnenoppervlak worden gedroogd en / of keramische coating een vlek kunnen achterlaten, watervlekken zijn niet bedekt;
 10. schade veroorzaakt door botsing, accidentele schade, vandalisme, brand, hagel, overstroming, fysieke schade, verfoverspray of defecten van tapijt-, textiel-, leer- en /of vinylfabrikanten, die kunnen worden gedekt door het beschermingsplan van de fabrikant; en
 11. Alcantara en suède stoffen.
 12. Gebieden die niet opnieuw zijn gecoat na een verf- of lichaamsreparatie;
 13. Gebruik in niet-automotive toepassingen.

Alle informatie of suggesties van het bedrijf met betrekking tot de producten met betrekking tot toepassingen, specificaties of naleving van codes en normen wordt uitsluitend verstrekt voor uw gemakkelijke referentie en wordt gedaan zonder enige verklaring met betrekking tot nauwkeurigheid of geschiktheid. U moet de geschiktheid van alle informatie met betrekking tot de Producten voor uw specifieke toepassing verifiëren en testen.

DE GARANTIES DIE HIERIN WORDEN UITEENGEZET, ZIJN DE ENIGE GARANTIES DIE DOOR HET BEDRIJF WORDEN GESTELD IN VERBAND MET DEZE PRODUCTEN. HET BEDRIJF KAN EN ZAL GEEN IMPLICIETE OF UITDRUKKELIJKE GARANTIES GEVEN MET BETREKKING TOT HET PRODUCT EN WIJST ALLE ANDERE GARANTIES AF, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, ENIGE GARANTIE VAN VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. PRODUCTEN DIE DOOR HET BEDRIJF WORDEN VERKOCHT, WORDEN ALLEEN VERKOCHT VOLGENS DE SPECIFICATIES DIE SPECIFIEK SCHRIFTELIJK DOOR HET BEDRIJF ZIJN UITEENGEZET. ANDERS DAN DE BEPERKTE GARANTIE DIE HIERIN WORDT UITEENGEZET, GEEFT HET BEDRIJF GEEN ANDERE GARANTIES, EXPLICIET OF IMPLICIET. DE ENIGE VERPLICHTING VAN HET BEDRIJF ONDER DEZE GARANTIE IS REPARATIE OF VERVANGING VAN NIET-CONFORME PRODUCTEN, OF NAAR KEUZE VAN HET BEDRIJF, RETOURNERING VAN HET PRODUCT EN EEN TERUGBETALING VAN DE AANKOOPPRIJS. KOPER AANVAARDT ALLE RISICO’S MET BETREKKING TOT HET RESULTAAT VAN HET GEBRUIK VAN DE GEKOCHTE PRODUCTEN, HETZIJ AFZONDERLIJK GEBRUIKT OF IN COMBINATIE MET ANDERE PRODUCTEN OF STOFFEN.

beperking van aansprakelijkheid

GEEN ENKELE VORDERING VAN DE KOPER/EIGENAAR VAN WELKE AARD DAN OOK, MET INBEGRIP VAN AANSPRAKEN OP SCHADELOOSSTELLING, ZAL HOGER ZIJN DAN DE KOOPPRIJS VAN DE PRODUCTEN WAARVOOR SCHADEVERGOEDING WORDT GEVORDERD. IN GEEN GEVAL IS HET BEDRIJF AANSPRAKELIJK JEGENS KOPER / EIGENAAR IN ONRECHTMATIGE DAAD, CONTRACT OF ANDERSZINS, VOOR ENIGE SPECIALE, INDIRECTE, INCIDENTELE, GEVOLG-, VERTROUWENS-, WETTELIJKE, SPECIALE, PUNITIEVE OF EXEMPLARISCHE SCHADE, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, GEDERFDE WINST, VERLIES VAN GEBRUIK, VERLIES VAN TIJD, VERLIES VAN INKOMSTEN, ONGEMAK, VERLIES VAN ZAKELIJKE KANSEN, SCHADE AAN GOEDE WIL OF REPUTATIE, OF VERLIES VAN GEGEVENS, ZELFS ALS U OP DE HOOGTE BENT GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE OF DERGELIJKE SCHADE REDELIJKERWIJS HAD KUNNEN WORDEN VOORZIEN, IN VERBAND MET, VOORTVLOEIEND UIT OF ALS GEVOLG VAN DE VERKOOP, LEVERING, SERVICE, GEBRUIK OF VERLIES VAN GEBRUIK VAN DE PRODUCTEN DIE HIERONDER WORDEN VERKOCHT, OF VOOR ENIGE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE KOPER JEGENS EEN DERDE PARTIJ MET BETREKKING DAARTOE.

jaarlijkse inspecties

Jaarlijkse inspecties moeten worden uitgevoerd door een XPEL Certified Installer, binnen dertig (30) dagen voor of na de installatiedatum van de applicatie of de laatste servicedatum. Als de inspectie niet binnen de vereiste tijd wordt voltooid, vervalt de beperkte garantie. Eventuele vergoedingen of kosten door de XPEL Certified Installer worden in rekening gebracht aan de eigenaar om de jaarlijkse inspectie uit te voeren, inclusief, maar niet beperkt tot, interieurdetails, vacuüm en inspectie. Bewaar bewijs van alle inspecties, omdat deze moeten worden verstrekt als u een probleem met beperkte garantie hebt.

Contactinformatie
Alle vragen met betrekking tot deze Beperkte Garantie moeten worden gericht aan:

XPEL, Inc.

618 W Sunset Rd
San Antonio, Tx 78216
Oplettendheid: Garantieafdeling

Telefoon: +1-210-678-3700
Register Garantie: www.xpel.com/register
Contact formulier: https://www.xpel.nl/contact

Beperkte productgarantie

FUSION PLUSTM MARINE

XPEL, Inc. (het “Bedrijf”) garandeert uitdrukkelijk aan de eigenaar dat, gedurende een periode van drie (3) jaar (de “Garantieperiode”) vanaf de datum van de eerste installatie. Het bedrijf zal het schilderwerk van de recreatiewaterscooters op de FUSION PLUSTM MARINE (het “Product(en)”) beschermen tegen: milieuverontreinigende stoffen, verlies van glans en UV-schade. Deze beperkte garantie is alleen van toepassing op de producten van het bedrijf die professioneel zijn geïnstalleerd op de manier die door het bedrijf wordt aanbevolen.

Het Bedrijf zal, naar eigen keuze, het Product kosteloos verwijderen of vervangen, of de kosten van het Product terugbetalen, als het Product faalt of niet presteert zoals gegarandeerd, uitsluitend als gevolg van een fabricagefout binnen de Garantieperiode, met inachtneming van de uitsluitingen uiteengezet in deze Beperkte Garantie. Als het Bedrijf ervoor kiest om het Product te vervangen, zal het Bedrijf een geautoriseerde installateur van zijn keuze het Product laten verwijderen en opnieuw aan te brengen op gebieden die door het Bedrijf naar eigen goeddunken zijn bepaald om onder deze Beperkte Garantie te vallen. Het bedrijf zal onderdelen dekken en de geautoriseerde installateur zal verantwoordelijk zijn voor het leveren van installatiewerkzaamheden. De terugbetaling van de kosten van het Product of vervanging van de defecte coating zijn de exclusieve rechtsmiddelen voor alle Producten die onder deze Beperkte Garantie vallen. Gedurende de gehele Garantieperiode is de verplichting van het Bedrijf met betrekking tot reparatie of vervanging verder beperkt tot reparatie of vervanging met de Producten die beschikbaar zijn op het moment van de reparatie of vervanging, beperkt tot de reparatie of vervanging van alleen het specifieke Product dat faalt als gevolg van een fabricagefout. De maximale vervangingskosten die door het bedrijf moeten worden betaald, zijn de laagste van de kosten van de coatingtoepassing of $ 1000. Elk gerepareerd of vervangen product blijft ook onderworpen aan de Garantieperiode en elke reparatie of vervanging zal de oorspronkelijke Garantieperiode op geen enkele manier verlengen of een nieuwe garantieperiode starten. Dit zijn de exclusieve rechtsmiddelen voor alle Producten die onder deze Beperkte Garantie vallen.

U kunt dekking verkrijgen onder deze beperkte garantie door het bedrijf een bewijs van garantiekaart, een kopie van het originele ontvangstbewijs voor het product te verstrekken dat dekkingsgebieden identificeert, samen met een gedetailleerde beschrijving van het vermeende defect. Voor service onder deze Beperkte Garantie moet u de geautoriseerde installateur van het Bedrijf die de installatie van het Product heeft uitgevoerd, schriftelijk op de hoogte stellen, met de naam, het telefoonnummer, het adres en het installatieadres van de eiser (indien verschillend), een beschrijving van het betrokken product en de aard van het defect.

Deze beperkte garantie is alleen overdraagbaar wanneer de nieuwe eigenaar het bewijs van de oorspronkelijke installatiedatum bij het bedrijf indient. Overdracht van de beperkte garantie geeft alleen recht op dekking voor de nieuwe eigenaar voor de rest van de oorspronkelijke garantieperiode.

Disclaimer van garanties

De producten van het bedrijf moeten worden opgeslagen, behandeld, geïnstalleerd, gebruikt en onderhouden in overeenstemming met de instructies van het bedrijf, en deze beperkte garantie is afhankelijk van de naleving van al deze instructies. Kopieën van de handleidingen van het bedrijf zijn verkrijgbaar bij het bedrijf op het onderstaande adres. U kunt deze materialen ook verkrijgen door contact op te nemen met het bedrijf op +1-210-678-3700 of op de website van het Bedrijf op www.xpel.com/fusion-plus.

Deze beperkte garantie dekt geen defecten veroorzaakt door:

 1. niet-naleving van de gids of instructies van het bedrijf. Dergelijke storingen omvatten, maar zijn niet beperkt tot, blootstelling aan fysiek misbruik, inclusief, maar niet beperkt tot, chemisch misbruik(bijv. agressieve reinigingsmiddelen en oplosmiddelen), thermisch misbruik of schokken (bijv. overmatige hitte of kou) of verkeerd gebruik;
 2. improper opslag, installatie, hantering en/of gebruik van het Product;
 3. schade die niet het gevolg is van fabricagefouten die optreden terwijl het Product in het bezit is van de klant;
 4. onredenbaar of onbedoeld gebruik van het Product;
 5. Producten geïnstalleerd met bekende of zichtbare fabricagefouten op het moment van installatie, inclusief, maar niet beperkt tot, defecte blanke lak, wervelsporen, krassen, slijtage, schrammen, spaanders op het oppervlak van het vaartuig;
 6. Minor omstandigheden zoals vlekken en krassen;
 7. schade aan het gecoate oppervlak als gevolg van onjuiste wastechnieken, automatische carwashes of onjuiste wasgereedschappen die slijtage kunnen veroorzaken of door derden die niet door het bedrijf zijn geautoriseerd;
 8. Swirl vlekken, krassen, slijtage, schrammen, spaanders op het waterscooteroppervlak;
 9. Watervlekken – watervlekken worden veroorzaakt door minerale afzettingen, die, als ze op het waterscooteroppervlak en / of keramische coating worden achtergelaten, een vlek kunnen achterlaten, watervlekken zijn niet bedekt;
 10. schade veroorzaakt door botsing, accidentele schade, vandalisme, brand, hagel, overstroming, oppervlakteroest, spoorstof, fysieke schade, verfoverspray of defecten van de fabrikant van de scheepvaart, die kunnen worden gedekt door het beschermingsplan van de fabrikant; en
 11. Gebieden die niet opnieuw zijn gecoat na reparatie of vervanging van glas.
 12. Commercieel en/of achterboot van vissersboten zijn niet gedekt.
 13. Waterlijn en gebieden onder de waterlijn zijn niet gedekt.
 14. Wandelgebieden en visverwerkingsgebieden vallen hier niet onder.
 15. Gebruik in niet-maritieme toepassingen.

Alle informatie of suggesties van het bedrijf met betrekking tot de producten met betrekking tot toepassingen, specificaties of naleving van codes en normen wordt uitsluitend verstrekt voor uw gemakkelijke referentie en wordt gedaan zonder enige verklaring met betrekking tot nauwkeurigheid of geschiktheid. U moet de geschiktheid van alle informatie met betrekking tot de Producten voor uw specifieke toepassing verifiëren en testen.

DE GARANTIES DIE HIERIN WORDEN UITEENGEZET, ZIJN DE ENIGE GARANTIES DIE DOOR HET BEDRIJF WORDEN GESTELD IN VERBAND MET DEZE PRODUCTEN. HET BEDRIJF KAN EN ZAL GEEN IMPLICIETE OF UITDRUKKELIJKE GARANTIES GEVEN MET BETREKKING TOT HET PRODUCT EN WIJST ALLE ANDERE GARANTIES AF, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, ENIGE GARANTIE VAN VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. PRODUCTEN DIE DOOR HET BEDRIJF WORDEN VERKOCHT, WORDEN ALLEEN VERKOCHT VOLGENS DE SPECIFICATIES DIE SPECIFIEK SCHRIFTELIJK DOOR HET BEDRIJF ZIJN UITEENGEZET. ANDERS DAN DE BEPERKTE GARANTIE DIE HIERIN WORDT UITEENGEZET, GEEFT HET BEDRIJF GEEN ANDERE GARANTIES, EXPLICIET OF IMPLICIET. DE ENIGE VERPLICHTING VAN HET BEDRIJF ONDER DEZE GARANTIE IS REPARATIE OF VERVANGING VAN NIET-CONFORME PRODUCTEN, OF NAAR KEUZE VAN HET BEDRIJF, RETOURNERING VAN HET PRODUCT EN EEN TERUGBETALING VAN DE AANKOOPPRIJS. KOPER AANVAARDT ALLE RISICO’S MET BETREKKING TOT HET RESULTAAT VAN HET GEBRUIK VAN DE GEKOCHTE PRODUCTEN, HETZIJ AFZONDERLIJK GEBRUIKT OF IN COMBINATIE MET ANDERE PRODUCTEN OF STOFFEN.

beperking van aansprakelijkheid

GEEN ENKELE VORDERING VAN DE KOPER/EIGENAAR VAN WELKE AARD DAN OOK, MET INBEGRIP VAN AANSPRAKEN OP SCHADELOOSSTELLING, ZAL HOGER ZIJN DAN DE KOOPPRIJS VAN DE PRODUCTEN WAARVOOR SCHADEVERGOEDING WORDT GEVORDERD. IN GEEN GEVAL IS HET BEDRIJF AANSPRAKELIJK JEGENS KOPER / EIGENAAR IN ONRECHTMATIGE DAAD, CONTRACT OF ANDERSZINS, VOOR ENIGE SPECIALE, INDIRECTE, INCIDENTELE, GEVOLG-, VERTROUWENS-, WETTELIJKE, SPECIALE, PUNITIEVE OF EXEMPLARISCHE SCHADE, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, GEDERFDE WINST, VERLIES VAN GEBRUIK, VERLIES VAN TIJD, VERLIES VAN INKOMSTEN, ONGEMAK, VERLIES VAN ZAKELIJKE KANSEN, SCHADE AAN GOEDE WIL OF REPUTATIE, OF VERLIES VAN GEGEVENS, ZELFS ALS U OP DE HOOGTE BENT GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE OF DERGELIJKE SCHADE REDELIJKERWIJS HAD KUNNEN WORDEN VOORZIEN, IN VERBAND MET, VOORTVLOEIEND UIT OF ALS GEVOLG VAN DE VERKOOP, LEVERING, SERVICE, GEBRUIK OF VERLIES VAN GEBRUIK VAN DE PRODUCTEN DIE HIERONDER WORDEN VERKOCHT, OF VOOR ENIGE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE KOPER JEGENS EEN DERDE PARTIJ MET BETREKKING DAARTOE.

jaarlijkse inspecties

Jaarlijkse inspecties moeten worden uitgevoerd door een XPEL Certified Installer, binnen dertig (30) dagen voor of na de installatiedatum van de applicatie of de laatste servicedatum. Als de inspectie niet binnen de vereiste tijd wordt voltooid, vervalt de beperkte garantie. Eventuele vergoedingen of kosten door de XPEL Certified Installer worden in rekening gebracht aan de eigenaar om de jaarlijkse inspectie uit te voeren, inclusief, maar niet beperkt tot, buitenwas, decontaminatie en inspectie en eenlaagse herinstallatie van coating. Bewaar bewijs van alle inspecties, omdat deze moeten worden verstrekt als u een probleem met beperkte garantie hebt.

XPEL, Inc.

618 W Sunset Rd
San Antonio, Tx 78216
oplettendheid: Garantieafdeling

Phone: +1-210-678-3700
Register Garantie: www.xpel.com/register
Contact formulier: https://www.xpel.nl/contact

Dank u!

Uw verzoek is ingediend en ontvangen. Geef ons alstublieft 24 uur om te reageren. Als u ons wilt bellen, kunt u ons bereiken op +31 (0) 13 467 55 47.

U staat op het punt de website te verlaten

Klik op “Doorgaan” om naar XPEL.com te gaan, een Engelstalige website. Sluit dit bericht als je op xpel.nl wilt blijven.