Garantie Informatie

Garantie-informatie met betrekking tot onze producten

Garantiedekking

XPEL garandeert dat XPEL ULTIMATE PLUS ™ / STEALTH ™ lakbeschermingsfolie tien (10) jaar vanaf de aankoopdatum vrij is van fabrieksfouten. Gedekte defecten zijn onder meer: vergeling, vlekken, barsten, blaarvorming en delamineren.

Claimproces

Als u een claim wilt indienen probeert u eerst contact op te nemen met de geautoriseerde XPEL-installateur die de installatie heeft uitgevoerd. Als u om welke reden dan ook geen contact kunt opnemen met de oorspronkelijk erkende XPEL-installateur contact XPEL. U moet de garantiekaart, een kopie van uw originele ontvangstbewijs met dekkingsgebieden bewaren en aan XPEL overhandigen zoals gevraagd. Pas dan kan uw claim worden verwerkt. Voor geldige claims laat XPEL een geautoriseerd XPEL-installateur de XPEL-lakbeschermingsfolie verwijderen en opnieuw aanbrengen op plaatsen waarvan is vastgesteld dat ze onder de garantie vallen. Alles wordt gedekt waaronder ook de onderdelen en arbeid.

Uitzonderingen

De hierboven beschreven garantie en rechtsmiddelen zijn de exclusieve beschikbare garanties. Geautoriseerde XPEL-installateurs hebben geen toestemming om de garantie op enigerlei wijze te wijzigen of uit te breiden. XPEL is als enige verantwoordelijk voor het bepalen van de geldigheid van alle claims en behoudt zich het recht voor claims te weigeren die niet voldoen aan de hierboven beschreven criteria. De vervanging van de defecte film, inclusief onderdelen en arbeid is de enige oplossing; de aansprakelijkheid strekt zich niet uit tot enige andere schade, incidentele schade, gevolgschade of anderszins. De vergoeding voor arbeidskosten die onder deze garantie vallen, wordt rechtstreeks aan de erkende XPEL-installateur gedaan en wordt berekend met behulp van de door XPEL gepubliceerde dekkingstoeslag.

Garantiedekking

XPEL garandeert dat XPEL PRIME ™ automotive raamfolie gedurende de levensduur van uw voertuig vrij is van fabrieksfouten. Gedekte defecten zijn onder andere: vergeling, vlekken, barsten, blaarvorming en delamineren.

Claimproces

Als u een claim wilt indienen, probeert u eerst contact op te nemen met de geautoriseerde XPEL-installateur die de installatie heeft uitgevoerd. Als u om welke reden dan ook geen contact kunt opnemen met de oorspronkelijk erkende XPEL-installateur, contact XPEL. U moet de garantiekaart, een kopie van uw originele ontvangstbewijs met dekkingsgebieden bewaren en aan XPEL overhandigen zoals gevraagd. Pas dan kan uw claim worden verwerkt. Voor geldige claims laat XPEL een geautoriseerd XPEL-installateur de XPEL-beschermfolie verwijderen en opnieuw aanbrengen op plaatsen waarvan is vastgesteld dat ze onder de garantie vallen. Alles wordt gedekt waaronder ook de onderdelen en arbeid.

Limitaties

De hierboven beschreven garantie en rechtsmiddelen zijn de exclusieve beschikbare garanties. Geautoriseerde XPEL-installateurs hebben geen toestemming om de garantie op enigerlei wijze te wijzigen of uit te breiden. XPEL is als enige verantwoordelijk voor het bepalen van de geldigheid van alle claims en behoudt zich het recht voor claims te weigeren die niet voldoen aan de hierboven beschreven criteria. De vervanging van de defecte film, inclusief onderdelen en arbeid is de enige oplossing; de aansprakelijkheid strekt zich niet uit tot enige andere schade, incidentele schade, gevolgschade of anderszins. De vergoeding voor arbeidskosten die onder deze garantie vallen, wordt rechtstreeks aan de erkende XPEL-installateur gedaan en wordt berekend met behulp van de door XPEL gepubliceerde dekkingstoeslag.

Gelimiteerde garantie op XPEL koplamp beschermingsproducten

Wat wordt er gedekt door deze gelimiteerde garantie?

Wij, XPEL BV. garanderen u, de oorspronkelijke koper van alle XPEL ™ koplamp beschermingsproducten die zijn geïnstalleerd op de in de fabriek geïnstalleerde lenzen van uw voertuig, dat dergelijke producten vrij zijn van materiaal- en fabricagefouten, waaronder bijvoorbeeld , vergeling, barsten of blaarvorming.

Wat Wordt Er Niet Gedekt Door Deze Gelimiteerde Garantie?

Deze beperkte garantie dekt geen problemen met een gegarandeerd product veroorzaakt door normale slijtage. Het dekt ook geen problemen met een gegarandeerd product als gevolg van externe oorzaken zoals ongeval, misbruik, verkeerd gebruik, botsing, wijziging, nalatigheid, brand, diefstal, vandalisme, oproer, explosie, natuurramp of andere daden van God. Bovendien dekt het geen problemen die voortvloeien uit het gebruik van een gegarandeerd product dat niet in overeenstemming is met de productinstructies of als gevolg van het niet volgen van productinstructies of het niet uitvoeren van preventief onderhoud aan of vervanging van onderdelen voor uw voertuig zoals voorgesteld door de fabrikant in zijn onderhoudsschema. Ten slotte heeft het geen betrekking op producten met garantie waarvoor we nog geen volledige betaling hebben ontvangen

Deze garantie is niet van toepassing op de kwaliteit van de installatie van een gegarandeerd product op uw auto. Het is ook niet van toepassing op problemen van een gegarandeerd product veroorzaakt door of met betrekking tot het handelen of nalaten van een aannemer die werkzaamheden aan uw voertuig uitvoert, inclusief bijvoorbeeld een installateur van een gegarandeerd product. Deze garantie dekt bijvoorbeeld geen problemen met een gegarandeerd product als gevolg van de installatie methoden van een dergelijke installateur. Aannemers zijn noch onze werknemers, noch onze agenten en zijn niet bevoegd om deze beperkte garantie te wijzigen of uit te breiden.

Deze overeenkomst is een productgarantie en geen verzekering. 

NO OTHER WARRANTY OF ANY KIND IS MADE UNLESS EXPRESSLY PROVIDED HEREIN. WE DISCLAIM ALL OTHER WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, OTHER THAN THOSE WARRANTIES IMPLIED BY, AND INCAPABLE OF EXCLUSION UNDER, APPLICABLE LAW. ANY SUCH IMPLIED WARRANTIES WHICH MAY BE REQUIRED BY LAW AND ARE NOT DISCLAIMED HEREBY ARE LIMITED, TO THE EXTENT PERMITTED BY LAW, TO THE APPLICABLE PERIOD OF THIS LIMITED WARRANTY OR THE SPECIFIED DURATION OF SUCH IMPLIED WARRANTIES UNDER APPLICABLE LAW, WHICHEVER IS SHORTER. WE DO NOT ACCEPT LIABILITY BEYOND THE REMEDIES PROVIDED FOR IN THIS LIMITED WARRANTY OR FOR INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES. OUR LIABILITY WILL BE NO MORE THAN THE AMOUNT YOU PAID FOR THE PRODUCT THAT IS THE SUBJECT OF A CLAIM. THIS IS THE MAXIMUM AMOUNT FOR WHICH WE ARE RESPONSIBLE. THIS WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS, AND YOU MAY ALSO HAVE OTHER RIGHTS WHICH VARY FROM STATE TO STATE. SOME STATES DO NOT ALLOW LIMITATIONS ON HOW LONG AN IMPLIED WARRANTY LASTS, SO THE ABOVE LIMITATION MAY NOT APPLY TO YOU. SOME STATES DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OR LIMITATION OF INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, SO THE ABOVE LIMITATION OR EXCLUSION MAY NOT APPLY TO YOU.

How Long Does This Limited Warranty Last?

This limited warranty is good for up to seven (7) years from your date of purchase. This limited warranty begins on the date of your proof of purchase, including, for example, your packing slip, invoice, or other receipt. The warranty period is not extended if we repair or replace a warranted product. We may change the availability of our limited warranties at our discretion, but any such changes will not be retroactive.

What Do I Do If I Need Warranty Service?

To initiate warranty service, please send (1) a copy of this limited warranty, (2) the defective product, (3) a copy of your proof of purchase for the defective product, and (4) a description of the product defect, to us at the following address:

XPEL, Inc. 
Warranty Claims Department 
618 W. Sunset Road 
San Antonio, Texas 78216 U.S.A. 
Contact XPEL

You must return the defective product to us in its original or equivalent packaging, prepay shipping charges, and insure the shipment or accept the risk if the product is lost or damaged in shipment.

What Will You Do?

Upon our inspection of the defective product and our determination that your claim falls within the scope of this limited warranty, we will send you a replacement product free of charge (but not including any installation costs). We will make such determination and, if in the affirmative, send you a replacement product, within sixty (60) days following our date of receipt of the materials listed above.

If we are not able to replace your warranted product because it has been discontinued or is not available, we will either replace it with a comparable product or reimburse you for your purchase cost (as indicated on your proof of purchase), at our sole option.

If we determine that the problem is not covered under this limited warranty, we will notify you and inform you of service alternatives that are available to you on a fee basis.

Replacement products are covered for the remaining period of the limited warranty covering the warranted product that you bought. We own all warranted products returned to us that are exchanged for a replacement product.

May I Transfer This Limited Warranty?

You may not transfer this limited warranty. This warranty coverage terminates if you sell or otherwise transfer a warranted product to another party.

What Should I Do If I Have A Question, Complaint, Or Dispute?

If you have a question regarding the terms of this limited warranty or a complaint regarding its application, please do not hesitate to contact us by mail or telephone per our contact information listed. In the event of a dispute concerning this limited warranty (including, for example, our determination of whether your product constitutes a defective product falling within the scope of this limited warranty), you may be entitled to certain rights and remedies under local law.

Warranty Coverages

MEDICAL AND COMMERCIAL

XPEL RX Protection Film is warrantied to be free of manufacture defects for two (2) years from the date of purchase. Covered defects include: yellowing, cracking and delaminating. This warranty does not extend coverage to damage caused by normal wear and tear, accidents or intentional damage of any kind.

PERSONAL OR NON-COMMERCIAL

XPEL RX Protection Film is warrantied to be free of manufacture defects for five (5) years from the date of purchase. Covered defects include: yellowing, cracking and delaminating. This warranty does not extend coverage to damage caused by normal wear and tear, accidents or intentional damage of any kind.

CLAIMS PROCESS

To file a claim, contact the Authorized XPEL Installer who performed the installation. In the event you are unable to contact the original Authorized XPEL Installer, for any reason, please contact XPEL at +31 013 467 55 47 or use our contact form. You must retain this warranty card, a copy of your original receipt identifying coverage areas and remit to XPEL as requested to process your claim. For valid claims, XPEL will have an Authorized XPEL Installer remove and reapply XPEL Protection Film to areas determined to be covered by the warranty including parts and labor.

LIMITATIONS

The warranty and remedies described above are the exclusive warranties available. Authorized XPEL Installers do not have authorization to modify or extend the warranty in any fashion. XPEL will be solely responsible for determining the validity of all claims and reserves the right to deny claims that do not meet the criteria as described above. The replacement of the defective film, including parts and labor, is the exclusive remedy; liability does not extend to any other damages, incidental, consequential or otherwise. Reimbursement for labor charges covered by this warranty will be made directly to the Authorized XPEL Installer and will be calculated by using the coverage allowance published by XPEL.

Warranty Coverage

XPEL warrants professionally sold and installed XPEL FUSION PLUS Ceramic Coating (the “Products”) by an XPEL certified installer to protect your vehicle’s paint finish against: oxidation, loss of gloss, UV damage, Bug impacts, color fading, acid rain and paint chalking. XPEL does not warrant any conditions of, or damage to, the Products other than the conditions described in this Limited Warranty.

Warranty time periods are four (4) years and are dependent on registration upon installation. Failure to register warranty within 30 days of application, will result in the warranty being terminated.

EXCLUSIONS

If the operator has deemed to have been negligent or failed to maintain the painted surface in the correct manner

Damage to the coated surface due to improper wash techniques, automatic car washes or incorrect wash tools that may cause abrasion or damaged by third parties not authorized by XPEL

Swirl marks, scratches, scuffs, scrapes, chips to the painted surface

Water spots – water spots are caused by mineral deposits, which if left to dry on the paint and/or ceramic coating may leave a stain, water spots are not covered.

Damaged caused by collision, accidental damage, vandalism, fire, hail, flood, stones, collision, surface rust, rail dust, physical damage, paint overspray, or vehicle manufacturer’ defects, which may be covered under manufactures protection plan

Areas that have not be re-coated after a paint or body repair

Loss of time or use of vehicle while it is inspected and/or treated

General Provisions

This Limited Warranty is offered only to the original purchaser at the time of Product installation. This Limited Warranty may not be transferred, sold or assigned. This Limited Warranty terminates automatically upon any sale, trade or exchange of vehicle. For valid warranty claims, XPEL will have an authorized XPEL installer of its choice remove and reapply the Product to areas determined by XPEL in its sole discretion to be covered by this Limited Warranty, and XPEL will cover parts and labor. The replacement of the defective coating, including parts and labor, is the exclusive remedy for all Product covered under this Limited Warranty. Payment for labor charges covered by this Limited Warranty will be made directly to the authorized XPEL installer and will be calculated by using the coverage allowance by XPEL.

ANNUAL INSPECTIONS

Annual inspections must be carried out by an XPEL Certified Installer, within 30 days before or after the installation date of the application or last service date. Failure to complete the inspection, within the required time will void the warranty. Any fee’s or charges by the XPEL Certified Installer will be charged to the owner in order to do the annual inspection – includes but not limited to – exterior wash, decontamination, and inspection. Please keep proof of all inspections, as they must be provided if/when you have a warranty related issue.

LIMIT OF LIABILITY (CLAIMS)

Damage that may be covered under this Limited Warranty must be notated to XPEL within 30 days, failure to do so, will result in the warranty being terminated. 1. XPEL will have an authorized XPEL installer of its choice remove and reapply the “Product” to areas determined by XPEL in its sole discretion to be covered by this Limited Warranty. Payment for labor charges covered by this Limited Warranty will be made directly to the authorized XPEL installer and will be calculated by using the coverage allowance by XPEL. OR 2. XPEL will pay the owner of the vehicle a maximum amount of $1,000 or the cost of coating application (whichever is less) in full and final settlement of the customers claim under warranty. These are the exclusive remedies for all “Product” covered under this Limited Warranty.

WARRANTY DISCLAIMER

There are no warranties which extend beyond the description on the face hereof, nor are there warranties of fitness for a particular purpose or merchantability applicable to the products. This manufacturer’s warranty does not cover custom products, improper or poor installation of the products which include but is not limited to, application, curing, preparation and detailing. In no event shall the manufacturer be liable or responsible for any loss or damage including, without limitation, direct, indirect or consequential damages, except as expressly set forth herein. This limited warranty is made in lieu of all warranties, expressed or implied, and is void if the product has been subject to abuse, improper installation and/or care. This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights which vary by state or province.

WHAT DO I DO IF I NEED TO MAKE A WARRANTY CLAIM?

This Limited Warranty is the Product owner’s sole and exclusive remedy. To file a warranty claim, you must first submit, within the Limited Warranty period, this warranty card and a copy of your original receipt for the Product identifying coverage areas, along with a detailed description of the purported defect to the authorized XPEL installer who performed the installation of the Product, or in the event you are unable to contact the original authorized XPEL installer, to XPEL at the address below. All warranty claims must include the claimant’s name, phone number, address and the installation address (if different). All warranty claims must be approved by XPEL, and XPEL has the sole authority and discretion to determine the validity of all claims. XPEL reserves the right to deny claims that do not meet the criteria or are otherwise excluded as described above. For more information on this Limited Warranty, call the toll-free telephone number listed below,

XPEL, Inc. 
Warranty Claims Department 
618 W. Sunset Road 
San Antonio, Texas 78216 U.S.A. 
Contact XPEL