Search
Close this search box.

Cookie beleid

Cookies en andere id’s bestaan uit delen van code die in de browser zijn geïnstalleerd en die de eigenaar helpen bij het leveren van de Service volgens de beschreven doeleinden. Voor sommige doeleinden waarvoor cookies zijn geïnstalleerd, is mogelijk ook toestemming van de Gebruiker vereist.

Wanneer de installatie van Cookies is gebaseerd op toestemming, kan deze toestemming te allen tijde vrij worden ingetrokken volgens de instructies in dit document.

TECHNICAL COOKIES AND COOKIES SERVING aggregated statistical purposes

Activiteit strikt noodzakelijk voor de werking van deze dienst
https://www.xpel.nl gebruikt Cookies om de sessie van de Gebruiker op te slaan en om andere activiteiten uit te voeren die strikt noodzakelijk zijn voor de werking van https://www.xpel.nl, bijvoorbeeld met betrekking tot de distributie van verkeer.

ACTIVITEIT MET BETREKKING TOT HET OPSLAAN VAN VOORKEUREN, OPTIMALISATIE EN STATISTIEKEN
https://www.xpel.nl gebruikt Cookies om browsevoorkeuren op te slaan en de surfervaring van de gebruiker te optimaliseren. Onder deze cookies zijn bijvoorbeeld cookies die worden gebruikt voor het instellen van taal- en valutavoorkeuren of voor het beheer van first party-statistieken die rechtstreeks door de eigenaar van de site worden gebruikt.

Andere soorten cookies of derden die Cookies installeren

Sommige van de onderstaande diensten verzamelen statistieken in geanonimiseerde en geaggregeerde vorm en vereisen mogelijk niet de toestemming van de Gebruiker of kunnen rechtstreeks door de Eigenaar worden beheerd – afhankelijk van hoe ze worden beschreven – zonder de hulp van derden.

Als een van de door derden beheerde diensten wordt vermeld onder de onderstaande tools, kunnen deze worden gebruikt om het surfgedrag van gebruikers te volgen – naast de informatie die hierin is opgegeven en zonder medeweten van de eigenaar. Raadpleeg het privacybeleid van de vermelde diensten voor gedetailleerde informatie.

ADVERTISING COOKIES
Voorkeuren voor advertentietracking aanpassen

Selecteer advertentieservices die voldoen aan het IAB Transparency and Consent Framework en laat de Gebruiker advertentietrackingvoorkeuren instellen.

Deze instellingen kunnen worden geopend en aangepast door te klikken op de cookie-beleids link in de cookie notice banner en door vervolgens te klikken op de link die leidt naar de reclame tracking instellingen, of door te klikken op de relevante link op https://www.xpel.nl, indien aanwezig.

De eigenaar verklaart dat het IAB-transparantie- en toestemmingskader wordt gebruikt in volledige overeenstemming met de regels die zijn vastgelegd in het IAB-kaderbeleid.

ANDERE COOKIES
Analytics

Met de services in deze sectie kan de eigenaar het webverkeer controleren en analyseren en kan deze worden gebruikt om het gedrag van gebruikers bij te houden.

Google Analytics (Google LLC)

Google Analytics is een webanalyseservice van Google LLC (‘Google’). Google gebruikt de verzamelde gegevens om het gebruik van https://www.xpel.nl bij te houden en te onderzoeken, om rapporten over zijn activiteiten op te stellen en te delen met andere Google-services.

Google kan de verzamelde gegevens gebruiken om de advertenties van zijn eigen advertentienetwerk te contextualiseren en te personaliseren.

Verzamelde persoonsgegevens: cookies en gebruiksgegevens.

Plaats van verwerking: Verenigde Staten – PrivacybeleidOpt Out. Deelnemer privacyschild.

Content weergeven van externe platforms

Met dit type service u inhoud die op externe platforms wordt gehost, rechtstreeks vanaf de pagina’s van https://www.xpel.nl bekijken en ermee communiceren.

Dit type service kan nog steeds webverkeersgegevens verzamelen voor de pagina’s waarop de service is geïnstalleerd, zelfs als gebruikers deze niet gebruiken.

Instagram widget (Instagram, Inc.)

Instagram is een beeldvisualisatieservice van Instagram, Inc. waarmee https://www.xpel.nl dit soort inhoud op zijn pagina’s kan opnemen.

Verzamelde persoonsgegevens: cookies en gebruiksgegevens.

Plaats van verwerking: Verenigde Staten – Privacybeleid.

HOW TO PROVIDE OR WITHDRAW Consent for THE INSTALLATION OF COOKIES
Naast wat in dit document is gespecificeerd, kan de Gebruiker voorkeuren voor Cookies direct vanuit zijn eigen browser beheren en bijvoorbeeld voorkomen dat derden Cookies installeren.

Via browservoorkeuren is het ook mogelijk om in het verleden geïnstalleerde cookies te verwijderen, inclusief de Cookies die mogelijk de eerste toestemming voor de installatie van Cookies door deze website hebben opgeslagen.

Gebruikers kunnen bijvoorbeeld informatie vinden over het beheren van cookies in de meest gebruikte browsers op de volgende adressen: Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari en Microsoft Internet Explorer.

Met betrekking tot cookies die door derden zijn geïnstalleerd, kunnen gebruikers hun voorkeuren en intrekking van hun toestemming beheren door op de gerelateerde opt-outlink te klikken (indien aanwezig), met behulp van de middelen die in het privacybeleid van de derde partij zijn opgenomen, of door contact op te nemen met de derde partij.

Niettegenstaande het bovenstaande worden gebruikers ervan op de hoogte gebracht dat zij de instructies van YourOnlineChoices (EU), het Network Advertising Initiative (US), en de Digital Advertising Alliance (US), DAAC (Canada), DDAI (Japan) of andere soortgelijke diensten. Dergelijke initiatieven stellen gebruikers in staat om hun trackingvoorkeuren voor de meeste advertentietools te selecteren. De eigenaar raadt gebruikers dan ook aan gebruik te maken van deze bronnen naast de informatie in dit document.

Eigenaar en gegevenscontroller

XPEL, Inc
711 Broadway St., Ste. 320
San Antonio, Texas 78215
USA

Eigenaar contact email: privacy@xpel.com

Aangezien de installatie van cookies en andere volgsystemen van derden via de diensten die binnen https://www.xpel.nl worden gebruikt, technisch niet door de Eigenaar kan worden gecontroleerd, moeten specifieke verwijzingen naar cookies en volgsystemen die door derden zijn geïnstalleerd, als indicatief worden beschouwd. Om volledige informatie te verkrijgen, wordt de Gebruiker vriendelijk verzocht het privacybeleid te raadplegen voor de respectieve services van derden die in dit document worden vermeld.

Gezien de objectieve complexiteit rond de identificatie van technologieën op basis van cookies, worden gebruikers aangemoedigd om contact op te nemen met de Eigenaar indien zij verdere informatie willen ontvangen over het gebruik van cookies door https://www.xpel.nl.

DEFINITIES EN JURIDISCHE REFERENTIES
Persoonsgegevens (of Gegevens)

Alle informatie die direct, indirect of in verband met andere informatie , waaronder een persoonlijk identificatienummer, de identificatie of identificatiebaarheid van een natuurlijke persoon mogelijk maakt.

Gebruiksgegevens

Informatie die automatisch wordt verzameld via https://www.xpel.nl (of diensten van derden die worden gebruikt in https://www.xpel.nl), waaronder: de IP-adressen of domeinnamen van de computers die worden gebruikt door de gebruikers die https://www.xpel.nl gebruiken, de URI-adressen (Uniform Resource Identifier), het tijdstip van het verzoek, de methode die wordt gebruikt om het verzoek bij de server in te dienen, de grootte van het door de gebruiker ontvangen bestand, de numerieke code die de status van het antwoord van de server aangeeft (succesvolle uitkomst, fout, enz.), het land van oorsprong, de kenmerken van de browser en het besturingssysteem dat door de Gebruiker wordt gebruikt, de verschillende tijdsdetails per bezoek (bijvoorbeeld de tijd die op elke pagina binnen de toepassing wordt doorgebracht) en de details over het pad dat binnen de toepassing wordt gevolgd met speciale verwijzing naar de reeks bezochte pagina’s en andere parameters over het besturingssysteem van het apparaat en/of de IT-omgeving van de gebruiker.

User

De persoon die https://www.xpel.nl gebruikt en, tenzij anders vermeld, samenvalt met de betrokkene.

Betrokken

De natuurlijke persoon naar wie de Persoonsgegevens verwijst.

Data Processor (of Data Supervisor)

De natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, instantie of andere instantie die Persoonsgegevens namens de verantwoordelijke verwerkt, zoals beschreven in dit privacybeleid.

Gegevenscontroller (of eigenaar)

De natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, instantie of andere instantie die, alleen of samen met anderen, de doeleinden en middelen van de verwerking van persoonsgegevens bepaalt, met inbegrip van de veiligheidsmaatregelen met betrekking tot de werking en het gebruik van https://www.xpel.nl. De gegevensbeheerder is, tenzij anders aangegeven, de eigenaar van https://www.xpel.nl.

https://www.xpel.nl (of deze toepassing)

De wijze waarop de Persoonsgegevens van de Gebruiker worden verzameld en verwerkt.

Service

De dienst van https://www.xpel.nl zoals beschreven in de relatieve termen (indien beschikbaar) en op deze site/applicatie.

Europese Unie (of EU)

Tenzij anders vermeld, omvatten alle verwijzingen in dit document naar de Europese Unie alle huidige lidstaten naar de Europese Unie en de Europese Economische Ruimte.

Cookies

Kleine sets gegevens die zijn opgeslagen in het apparaat van de gebruiker.

LEGAL INFORMATION
Deze privacyverklaring is opgesteld op basis van bepalingen van meerdere wetgevingen, waaronder artikel 13/14 van Verordening (EU) 2016/679 (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Dit privacybeleid heeft uitsluitend betrekking op https://www.xpel.nl, indien niet anders vermeld in dit document.

Dank u!

Uw verzoek is ingediend en ontvangen. Geef ons alstublieft 24 uur om te reageren. Als u ons wilt bellen, kunt u ons bereiken op +31 (0) 13 467 55 47.

U staat op het punt de website te verlaten

Klik op “Doorgaan” om naar XPEL.com te gaan, een Engelstalige website. Sluit dit bericht als je op xpel.nl wilt blijven.